Svaret är nära
Aktiva tak, vad är möjligt?

Oavsett vilken typ av tak du är intresserad av: om aktivitetstak är frågan, då är FOAMGLAS® Kompakttak svaret. Detta gäller även om taket är i marknivå. Tänk på taken till underjordiska parkeringsgarage, underjordiska varuhus, tunnelbanan och/eller spårvagnslinjer osv. De har också ett tak som skulle rymma olika faciliteter.
Läs vidare för att ta reda på allt som finns att veta.

Gröna tak

Gröna tak ger liv åt stadsmiljöer, har en positiv inverkan på luften vi andas och håller snabbt på att bli en fristad för människor att samlas och njuta av en känsla av gemenskap. 

Det finns många tänkbara variationer av gröna tak. Ett omfattande grönt tak, även kallat ett Ecotak eller Brunt tak, kännetecknas av små, lågväxande vegetation. De kräver inget permanent bevattningssystem och är perfekta för effektiv hantering av stormvatten med låga underhållsbehov. 
Samtidigt kännetecknas intensiva gröna taksystem av en mängd olika typer av vegetation, från örtartade plantor till små träd. Professionellt underhåll och avancerade bevattningssystem för gröna tak gör dem perfekta för små trädgårdar till fullskaliga offentliga parker. Ett populärt val för gröna tak är parktaket.

 

Parktak

Ett parktak är ett taksystem som innehåller allt som en park nere på marken har, som intensiv grönska, gångvägar, lekplatser, dammar, bänkar och små terrasser. Dessa grönytor är viktiga hotspots för samhällsliv och sociala sammankomster, vilket bidrar till ett hälsosamt liv. De tillför också värde till byggnaden, vilket gör den till en mer attraktiv plats att bo på. Det finns dock risker med parktak. 

Riskerna med ett parktak:

 • Rotpenetration, häckning eller skadedjur och deformation av ytan
 • Vattenläckage och fukt som tränger in i takuppbyggnaden, vilket orsakar omfattande skador; det är ofta svårt att se exakt var läckaget finns
 • Lös isolering som rör sig och spricker

Alla dessa risker har ett pris. Reparationsarbeten kan vara kostsamma och en försäkringsrisk, vilket sänker värdet på taket och byggnaden.

Låt oss titta närmare på det tekniska! Upptäck våra lösningar för gröna tak:

Låt dig inspireras!

Rådgivning - Gröna tak

Tekniska tak

Tekniska tak är tillgängliga tak med en teknisk toppkonstruktion. Ett exempel är solpanelstaket med solcellspaneler eller laminat och naturligtvis de populära HVAC-systemen (värme, ventilation och kylning) som dyker upp på de platta taken. Blå tak är ett annat perfekt exempel på tekniska tak.

FOAMGLAS® Kompakttak-uppbyggnad klarar höga tryckbelastningar och bär alla laster permanent, säkert och utan att dess värmeisolerande egenskaper påverkas. Den kompakta takuppbyggnaden är resistent mot alla typer av deformationer.

Taket förblir tillgängligt efter att bygget har avslutats, vilket är avgörande för tak som kräver regelbundet tekniskt underhåll. Om det skulle uppstå ett behov av ytterligare system över tid, är FOAMGLAS® Kompakttak den perfekta grunden.

 

Blåa tak

Blåa tak är utformade för att ge initial tillfällig vattenlagring och gradvis frisättning av lagrat vatten, vanligtvis nederbörd. 

Sustainable Urban Drainage System (SUDS) spelar en viktig roll för att förhindra översvämningar, men har också stor inverkan på den slutliga vikten. Detta är dock inte den enda risken när det gäller att installera ett blått tak.

Riskerna med ett blåa tak:

 • Vatteninfiltration som kommer in i uppbyggnaden kan orsaka omfattande skador
 • Den höga vikten hos ett blått tak gör att isoleringen pressas ihop och kan även göra att det uppstår sprickor i tätskikten
 • Eventuella skador blir svåra att upptäcka och dyra att reparera; försäkringsrisken sänker värdet på taket och byggnaden. 
   

Låt oss titta närmare på det tekniska! Upptäck våra lösningar för blåa tak:

Låt dig inspireras!

Rådgivning - Blåa tak

Solpanelstak

Soltak blir allt mer populära och kommer att bli ännu viktigare när vårt klimat fortsätter att utvecklas.

Ett soltak är utrustat med solpaneler, även kända som solcellspaneler. Dessa paneler omvandlar solenergi till el och kräver endast solsken för att generera el.

Med andra ord är de en värdefull källa till hållbar energi. Det finns några tankar att tänka på när du planerar och installerar ett soltak.Förutom tryckmotstånd är isoleringsskiktets obrännbarhet en viktig faktor att tänka på. Det finns dock andra förbehåll.

Riskerna med ett solpanelstak:

 • På grund av den permanenta belastningen från solpanelssystemet kan isoleringsmaterialen börja deformeras med tiden, vilket leder till spänningar i tätskikten och så småningom sprickbildning. Sprickbildning orsakar i sin tur vatteninfiltrering, vilket resulterar i vattenskador inne i byggnaden
 • Solpaneler är ofta placerade nära de underliggande byggmaterialen. I händelse av brand på grund av ett tekniskt problem i solcellssystemet utgör solpanelerna en ytterligare risk 
 • Eventuella skador blir svåra att upptäcka och dyra att reparera; försäkringsrisken sänker värdet på taket och byggnaden
   

Låt oss titta närmare på det tekniska! Upptäck våra lösningar för tak med solceller:

Gemensamhetstak

Gemenskapstak som takrestauranger, takbarer och takterrasser dyker upp överallt. De ger utmärkt utsikt över staden och tillför ett mervärde till en byggnad. Brandsäkerhet och bärighet är nyckeln här. 

Exempel på andra tillämpningar är sportaktiviteter som löparbanor, tennisbanor och till och med simbassänger. Låt oss titta närmare på sport- och lektak.

Sport- och lektak

Tak är den perfekta platsen för sport- och fritidsaktiviteter i moderna städer. De främjar en hälsosam livsstil, en känsla av gemenskap och tillför verkligt värde till byggnaden.

Oavsett sport finns det dock några faror man behöver ha i åtanke. 

Riskerna med gemensamhetstak:

 • Vattenabsorption i isoleringsmaterialet kommer att resultera i deformation och skador på sport- och rekreationsytorna
 • Utan korrekt uppbyggnad kan deformation uppstå under tunga laster eller krafter
 • Eventuella reparationsarbeten är kostsamma och en försäkringsrisk som sänker värdet på taket och byggnaden
   

Låt oss titta närmare på det tekniska! Upptäck våra lösningar för gemensamhetstak:

Låt dig inspireras!

​Extra kraftiga tak

Förstärkta tak ger gott om parkeringsplatser och tillför värde till en byggnad, vilket resulterar i ett högre hyres- eller försäljningspris.

De gör också att räddningstjänsten kommer åt att arbeta och gör det möjligt för helikoptrar att landa. Det säger därför sig självt att val av rätt isolering är mycket viktigt här.

 
Parkeringstak

Fördelarna med parkeringstak är uppenbara.

Fler parkeringsplatser på taket betyder färre bilar på gatan. Dyrt byggande av underjordiska parkeringsgarage kan undvikas och byggnadens totala värde ökar också.

Det finns några saker att tänka på. Ett parkeringstak är konstruerat för att kunna klara vikten från en mängd olika fordon, inklusive bussar och brandbilar.

Att klara vikten från dessa fordon räcker emellertid inte, eftersom ett parkeringstak måste vara 100 % vattentätt och brandsäkert. Det finns även andra risker.

Riskerna med parkeringstak:

 • Tunga belastningar kan leda till deformation av asfalt, betong och tätskikt om uppbyggnaden inte har utförts korrekt
 • De dynamiska lasterna från fordon kan leda till skador på ytorna och på tätskikten, vilket leder till att vatten tränger in

Låt oss titta närmare på det tekniska! Upptäck våra lösningar för våra extra kraftiga tak: 

Rådgivning - Parkeringstak

Total sinnesro, oavsett typ av aktivitetstak?

Ja! Tack vare cellglasets inneboende egenskaper, dess hermetiskt tillslutna glascellerna och den specifika FOAMGLAS® Kompakttak-uppbyggnaden kan du alltid känna dig lugn. Denna kombination ger en exceptionell uppsättning egenskaper och mildrar alla risker förknippade med aktiva tak.

FOAMGLAS® Kompakttak är ett enastående val för konstruktion av alla gröna, tekniska, gemenskaps- eller förstärkta tak. Uppbyggnaden garanterar att man slipper problem med vatten eller ånga under byggnadens hela livslängd.
  
De hermetiskt tillslutna glascellerna garanterar vattenbeständighet, ångtäthet och förhindrar rotinträngning. Tätskiktsmembranen är helt bundna till isoleringssystemet, vilket förhindrar allt vattenflöde, förekomst av skadedjur eller rötter i skikten. Din isolering blir inte ett mini-ekosystem.

FOAMGLAS® Kompakttak är styvt och tål extrema belastningar utan att deformeras. 

Den höga tryckhållfastheten innebär att FOAMGLAS®-isoleringen klarar nästan alla typer av laster, såsom pooler, stora träd och fordon, inklusive tunga brandbilar och deras statiska laster. Den tryckbeständiga isoleringen komprimeras inte under tung belastning, vilket omöjliggör deformationer. 

FOAMGLAS® Kompakttak-systemet är tredjepartscertifierat, med en tidstestad termisk prestanda som är bäst i klassen.

Denna kombination av skyddande egenskaper ger total sinnesro: alla typer av aktiva tak kan användas under många år framöver. 

Vill du lära dig mer om aktiva tak?

Behöver du teknisk rådgivning? Hör av dig!