Vad är cellglasisolering?

Zoom Foamglas surface

Cellglasisolering är en värmeisoleringskategori som har återvunnet glas och sand som basmaterial, kompletterat av mineralämnen och andra naturmaterial.

Det är ett oorganisk isoleringsmaterial som består av miljontals helt slutna glasceller.  

Denna slutna cellstruktur kapslar in den producerade gasen i cellerna, vilket ger materialet dess isolerande egenskap samtidigt som det säkerställer en stabil värmeledningsförmånga i många år.  Inga vattenmolekyler kan spridas i glascellerna och invändig kondensbildning är omöjlig. Resultatet är ett ångtätt, obrännbart material med enastående tryckhållfasthet.

Owens Corning FOAMGLAS® är den globala marknadsledaren

inom cellglasisolering

  • Materialet innehåller mer än 60 % utvalt återvunnet innehåll. 

  • FOAMGLAS®-isolering är VOC-fria och innehåller inga flyktiga ämnen. 

  • FOAMGLAS®-isolering erbjuder en exceptionell kombination av skyddande egenskaper som oantändlighet, överlägsen komprimeringsstyrka, 100 % vatten- och fuktbeständighet.

  • I tredjepartstester har vårt isoleringsmaterial visat sig inte försämras över tid. Värmeprestanda och bärkraft är konstant under byggnadens hela livslängd.

  • Den skyddar människor, tillgångar och miljön.

  • Isoleringen kan fås i en mängd olika former och storlekar för att uppfylla olika byggkrav och industriella specifikationer.

Den oorganiska säkerhetsisoleringen

Eftersom FOAMGLAS® cellglasisolering är ett oorganiskt material, brinner det inte eller främjar förbränning. Flamspridning och rökutveckling förhindras och isoleringen orsakar inga farliga droppar, vilket gör det till ett verkligt brandsäkert byggmaterial. Eftersom cellglas är 100 % oorganiskt interagerar det inte heller med oxiderande vätskor, minimerar det också explosionsriskerna i samband med oxidering av organiska material.

Egenskaper

hos FOAMGLASS®-isolering

Det är kombinationen av alla dess skyddande egenskaper som gör cellglasisolering så unik. Ingen annan termisk isolering kan erbjuda alla dessa egenskaper i en produkt. Betydelsen av varje enskild egenskap är relaterad till särdragen hos respektive industri- och byggprojekt.

Vattentät 

FOAMGLAS®-isolering är vattentät eftersom den består av glas. Fördel: absorberar inte fukt och sväller inte.

> Läs mer om vår 100 % vattenbeständighet

Ångtät 

FOAMGLAS®-isolering är ångtät eftersom den är tillverkad av hermetiskt slutna glasceller. Fördel: ingen ånga kan passera genom och FOAMGLAS-lagret fungerar som en ångspärr, vilket resulterar i ett konstant värmeisoleringsvärde under årtionden utan risk för kondens eller korrosion.

>Läs mer om vår ångbeständighet

Obrännbar 

FOAMGLAS®-isolering är obrännbar på grund av sin glascellstruktur. Brandbeteende: klassificering enligt EN 13501: A1. Fördel: lagring och bearbetning är inte farligt; ingen spridning av lågor i händelse av brand (skorstenseffekt) i ett ventilationsutrymme. 

> Läs mer om vår obrännbarhet

Komprimeringssäker

FOAMGLAS®-isolering har hög tryckhållfasthet även vid långvarig belastning på grund av dess cellgstruktur utan deformering. Fördel: användning av lastbärande värmeisolering utan risker.    

> Läs mer om vår lastbärande förmåga

Långvarig termisk prestanda

FOAMGLAS®-isolering har en användningstemperatur som varierar mellan -265 °C och 430 °C.  Fördel: långsiktig termisk prestanda med konstant isolerande effektivitet under byggnadens eller industrianläggningens hela livslängd.

> Läs mer om vår termiska prestanda

Dimensionsstabil 

FOAMGLAS®-isolering är dimensionsstabil eftersom glaset varken krymper eller sväller. Fördelen: ingen vridning, buckling eller krypning. Dessutom resulterar den låga expansionskoefficienten, som nästan motsvarar den för stål eller betong, i längre livslängd hos tätskiktsmembranen.

Syrabeständig

FOAMGLAS®-isolering är beständig mot organiska lösningsmedel och syror eftersom den är gjord av rent glas. Fördel: ingen destruktion av isolering av aggressiva medier och atmosfärer.  

Lätt att arbeta med 

FOAMGLAS®-isolering är lätt att arbeta med eftersom den består av tunnväggiga glasceller. Fördel: med enkla verktyg som ett sågblad eller en handsåg kan FOAMGLAS® skäras till i önskade mått.  

Hållbar

FOAMGLAS®-isolering är fritt från miljöskadliga flamskyddsmedel, drivgaser och miljötoxiska komponenter. Fördel: efter att ha använts som värmeisolering i generationer kan FOAMGLAS®-plattorna återvinnas som fyllmassa i markanläggningsprojekt eller som värmeisolerande granulat för meningsfull miljövänlig återvinning genom återanvändning.  

Radonbeständig

FOAMGLAS®-isolering förhindrar inträngning av radon eftersom det består av hermetiskt slutna glasceller. Fördel: 100 % säker radonbarriär och värmeisolering i ett och samma lager.

Skadedjurssäker 

FOAMGLAS®-isolering kan inte ruttna och är skadedjurssäkert eftersom den är oorganisk. Fördel: isolering utan risk, särskilt i grundområdet och jorden. Det finns inga förutsättningar för häckning, reproduktion eller groning.  

Slitstark och hållbar

i sin kärna

Eftersom FOAMGLAS® cellglasisolering består av rent glas är isoleringen helt fri från miljöskadliga flamskyddsmedel och drivgaser och innehåller inga relevanta miljötoxiska komponenter. 

Tredjepartstester (FIW-institutet – München) visar att FOAMGLAS®-isolering är ett verkligt hållbart isoleringsmaterial. Isoleringen försämras inte med tiden, den bibehåller sin värmebeständighet och tryckhållfasthet under byggnadens, den industriella installationens eller lagringstankens hela livslängd.

Under renoveringen av byggnaden eller vid renovering av tätskiktsmembranet kan vår isoleringen lämnas kvar och den behöver inte bytas ut. Om reglerna för en byggnads termiska prestanda skulle skärpas i framtiden, kan du enkelt lägga till ytterligare ett lager FOAMGLAS®-isolering ovanpå den befintliga, vilket förbättrar byggnadens U-värde.   

Efter att ha använts som värmeisolering i generationer kan FOAMGLAS®-isoleringen återvinnas när byggnaden rivs. Isoleringen kan då återanvändas som fyllmassa vid markanläggningsarbeten eller som termiskt isolerande granulat i väggbyggen. Ett perfekt exempel på meningsfull ekologisk återvinning genom återanvändning.   

 

Tillverkningen

av FOAMGLAS®-isolering

FOAMGLAS® tillverkas huvudsakligen av minst 60 % återvunnet material och en hög andel naturliga råvaror.  Blandningen av råvaror, i kombination med anpassningar under tillverkningsprocessen, bestämmer den unika kombinationen av FOAMGLAS® egenskaper. 

1. Först tillverkas glas med exakt definierade egenskaper av en blandning av återvunnet glas, sand, dolomit, kalk och järnoxid. 

2. Glaset mals därefter och blandas med en liten mängd kol i kulkvarnen.  

3. Pulvret hälls i gjutformar av högkvalitativt stål, som sedan transporteras genom en ugn där glasskumpulvret expanderas.   

4. En materialstruktur med tunna glasluftceller framträder. Dessa hålls i en kontrollerad kylprocess. På grund av den slutna cellstrukturen ger miljontals små hermetiskt slutna glasceller materialet extraordinär tryckhållfasthet, utmärkta isoleringsvärden och vattentätningsegenskaper. 

5. Efter kylningen skärs det producerade materialet till, packas och staplas på pallar, redo för vårt lager eller leverans till arbetsplatsen.

Våra produktionsanläggningar världen över

Owens Corning FOAMGLAS® har fyra produktionsanläggningar världen över.