Vet du att de flesta konventionella isoleringsmaterial förlorar lite av sin isoleringsförmåga över tid?

Det gör inte FOAMGLAS® cellglas!

Isolering används för att säkerställa många års tillförlitlig värmeisolering, även i krävande miljö.
Det effektivaste isoleringsmaterialet har emellertid ett bäst-före-datum, vilket i sig är en stressfaktor.

Isolering med dåliga egenskaper skadar installationer, driftprocesser och byggnader. Detta leder till oförutsedda och onödiga reparationer eller byten som i sig leder till ökade kostnader.

Termisk prestanda i industriinstallationer

Strukturen för de flesta konventionella isoleringsmaterial (till exempel skumplastskivor) är gasgenomsläppande och mottaglig för kondensering. Det gör att denna typ av isolering har sämre termisk verkningsgrad över tid. Långvarig och konsekvent termisk prestanda kan inte säkerställas. 

Det leder i sin tur till att isoleringsmaterialet måste bytas ut tidigare. För vissa industriprocesser krävs strikt temperaturreglering, till exempel vätska i uppsamlingsmagasin som inte får frysa eller stelna. 

Dessa är oönskade följder för isoleringssystem som över tid får försämrad prestanda. I extrema fall kan dålig temperaturreglering orsaka överdriven avdunstning i uppsamlingsmagasin som innehåller vätska, vilket i sin tur kan resultera i farlig tryckförändring. Dessa situationer kan emellertid undvikas.

Isolering av byggnader

Att uppnå god isoleringsförmågai byggnader är en sak, men att upprätthålla bra isoleringsvärde under byggnadens hela livslängd är en helt annan sak. Med tiden är det möjligt att byggnadsisoleringsmaterial förlorar sin termiska prestanda.

Isoleringen förlorar sin form, är inte vattentät och/eller ångtät och insekter och skadedjur trivs i den. Detta påverkar korrekt funktion för materialet över tid. 

Skadat isoleringsmaterial fungerar inte optimalt, och en förstörd struktur kan orsaka energiförlust och fuktuppbyggnad. Dessa är de tre huvudanledningar till ett obekvämt och ohälsosamt inomhusklimat, stigande energikostnader och höga reparationskostnader.

FOAMGLAS®-isolering upprätthåller sin termiska prestanda under lång tid

Den största fördelen med FOAMGLAS®-isolering är att den behåller sitt lambdavärde över tid! Detta demonstrerades i FIW(2)-undersökningen 2017.

FOAMGLAS® cellglas följer med byggnaden under hela dess livslängd, inte bara under en begränsad tidsperiod. Denna isolering minskar temperaturförändringarna och säkerställer att det inte förekommer svamptillväxt och korrosion, att installationer inte utsätts för felfunktion och att fastigheter eller byggnader fungerar som de ska. Den termiska isoleringsförmågan förblir intakt – även efter 50 år!

Den optimala långsiktiga termiska prestandan för FOAMGLAS® cellglas beror på materialets speciella byggnadsfysiska struktur. De många miljoner glascellerna är hermetiskt slutna, vattentäta och ångtäta – och de behåller sin form extremt bra. Förlust av termisk prestanda elimineras, vilket är en stor fördel både inom byggsektorn och industrin.

FOAMGLAS®-isolering T3+ har lambdavärde 0,036 (W/m•K). Det gör FOAMGLAS® cellglas till den bästa cellglasisoleringen på marknaden. Materialets prestanda är jämförbar med den för mineralull.

Därför används FOAMGLAS®-isolering också i hela klimatskärmen (från tak till väggar och golv under mark) och i de mest skilda tillämpningar (från takparkeringar och simbassänger till krävande miljöer som skolor, sjukhus, tvättinrättningar, restaurangkök etc.). FOAMGLAS®-isolering används också ofta inom industrin. Det är till exempel förstahandsvalet när det gäller material för lågtemperaturtillämpningar i petrokemisk industri samt inom olje- och gassektorn.

Välfungerande driftprocesser

FOAMGLAS®-isoleringens avancerade och långvariga termiska verkningsgrad (även under extrema förhållanden) ger kort återbetalningstid för din investering – och givetvis en välfungerande installation. FOAMGLAS® cellglasisolering bidrar till exempel till stabilare driftförhållanden och lägre driftkostnader och ger förbättrad processtyrning för dina industriinstallationer och tankar.

Temperaturegenskaper för FOAMGLAS®-isolering

  • FOAMGLAS®-isolering lämpar sig för ett mycket stort temperaturintervall – från −269 till +482 °C.
  • FOAMGLAS®-isolering har samma lambdavärde som mineralull, men den behåller det värdet under installationens eller byggnadens hela livslängd.
  • Under renovering (till exempel för att uppdatera byggnaden enligt de senaste lagkraven) kan ursprungligt FOAMGLAS®-isoleringslager behållas. Vid behov och för att uppnå ännu bättre värmemotstånd kan ett extra lager FOAMGLAS®-isolering enkelt placeras över det ursprungliga lagret.

Relaterade referensprojekt