Portrait header image sustainability
Vi vill bygga för evigheten
FOAMGLAS® & HÅLLBARHET

Vi tror att det mest hållbara är att tillverka isoleringsprodukter som står emot tidens tand och som inte behöver bytas ut om och om igen.

Det är detta som vi står för.

Isolering är en nyckel till lösningen

Våra produkter är brandsäkra och spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna. När FOAMGLAS®-produkten har installerats behåller den sina egenskaper och ökar energieffektiviteten under byggnadens hela livstid.*

* EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, utgiven av IBU 

Vi minskar hela tiden vår miljöpåverkan

Vi strävar efter att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030 och så småningom eliminera vår användning av fossila bränslen. Vi var pionjärer inom glassmältning med grön el, något som vi började med redan 2007, och vi har fortsatt att använda 100 % förnybar el i våra fabriker.

Vi strävar efter cirkulär ekonomi

Glas kan återvinnas om och om igen. För närvarande kommer cirka 60 % av råvaran som används för att tillverka FOAMGLAS® från återvunnet material som bilrutor och spill från våra egna fabriker. Vi utvecklar lösningar för återvinning och har som mål att inget avfall ska lämna våra fabriker senast 2030.

Vi skapar hållbara byggnader tillsammans med våra kunder

Vi går kontinuerligt samman med våra kunder för att utveckla och testa nya hållbara produkter och lösningar.

Proof points – Detta är vår miljöpåverkan

Image zero waste

Noll avfall

Vid vår anläggning i Tessenderlo, Belgien, går inget produktionsavfall till deponi.Det återanvänds som råvara på vår egen fabrik och som fyllnadsmaterial för t.ex. tegelproduktion, vägbyggen och bullerbarriärer.

Image 60% recycled

~60%

För närvarande kommer cirka 60 %* av råvaran som används för att tillverka FOAMGLAS® från återvunnet material som bilrutor och spill från våra egna fabriker. Vi strävar efter att öka andelen återvunnet material i våra produkter.

Image non branded packaging

Omärkta förpackningar

Vi har medvetet valt att inte märka emballaget med vårt varumärke för att lättare kunna återvinna plasten.

Image 100 years

100 år

Hållbarheten hos FOAMGLAS®️ produkter är praktiskt taget obegränsad när de används som det är tänkt. *Den deklarerade livslängden i EDP:n är 100 år. * Anges i EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, publicerad av IBU

Image electric melting

Elektrisk smältning

Vi använder elektriska smältverk för att smälta glaset vid båda våra fabriker i Europa. Detta minskar koldioxidutsläppen markant.

Image 55% less plastic heropackage

Hero package

Vi har utvecklat en ny paketering som minskar användningen av plast med 55% jämfört med tidigare.

Läs mer om hållbarhet