FOAMGLAS® HÅLLBARHET
Isolering är en nyckel till lösningen

Våra produkter är brandsäkra och spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna. När FOAMGLAS®-produkten har installerats behåller den sina egenskaper och ökar energieffektiviteten under hela byggnadens livstid.*

*EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, published by IBU

Lång livslängd är kärnan i hållbarhet

Ju längre livslängd produkter och lösningar har, desto mindre energi förbrukas och desto mindre utsläpp avges när nya produkter tillverkas och transporteras samt gamla produkter återvinns. Därför är lång livslängd en viktig aspekt för att uppnå hållbarhet.

Står emot tidens tand – i tillägg till FIW-tester

FOAMGLAS®-produkter behåller sin styrka och andra egenskaper över tid, vilket bevisas av tester utförda av FIW - Research Institute for Thermal Insulation. Efter att ha suttit på plats nästan ett halvt sekel hade FOAMGLAS®-takisoleringen samma prestandaegenskaper som när det installerades. 

Ge tak ett högre syfte med FOAMGLAS® Kompakttak

Gröna tak har många miljöfördelar. De förbättrar mikroklimatet och hanterar vatten effektivt. På sommaren ökar de komforten inomhus och minskar behovet av luftkonditionering samtidigt som de också bidrar till naturlig kyla i städer. FOAMGLAS® Kompakttak erbjuder en säker, långsiktig lösning som gör att man kan i större utsträckning dra nytta av befintliga och nybyggda tak.

100 års livslängd

Hållbarheten hos FOAMGLAS®️ produkter är praktiskt taget obegränsad när de används som det är tänkt.* I miljöproduktdeklarationen, EPD, är den deklarerade livslängden för FOAMGLAS®️-isolering 100 år.

 

*EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, utgiven av IBU

PROOF POINTS – DETTA ÄR VÅR MILJÖPÅVERKAN