Lång livslängd är kärnan i hållbarhet

Ju längre livslängd produkter och lösningar har, desto mindre energi förbrukas och desto mindre utsläpp avges när nya produkter tillverkas och transporteras samt gamla produkter återvinns. Därför är lång livslängd en viktig aspekt för att uppnå hållbarhet.

Longevity of FOAMGLAS insulation is the essence of sustainability

Hållbart byggande förknippas ofta med begrepp som cirkulär ekonomi, återvinning, koldioxidsnål tillverkning och förnybar el. Och det med rätta, men en viktig egenskap som ofta förbises är livslängd.

Hållbarhet handlar ju faktiskt i grunden om att använda så lite nya råvaror som möjligt och ge upphov till så lite utsläpp som möjligt. Finns det något som sparar mer resurser, energi och utsläpp än en produkt som håller i ett sekel utan att behöva bytas ut?

”Vi anser att lång livslängd är en ännu viktigare hållbarhetsaspekt än till exempel återvinning”, säger Els Bleus, marknads- och teknikchef på Foamglas Building EU.

”Återvinning kräver alltid energi, transporter osv. När isoleringen kan ligga kvar och göra sitt jobb behövs inga nya råvaror, och därmed alstras inga nya utsläpp under produktion eller transport”, förklarar Els Bleus.

FOAMGLAS® produkter har praktiskt taget obegränsad livslängd om de används enligt anvisningarna. Enligt miljövarudeklarationen är livslängden 100 år*, vid montering på ett låglutande tak. 

Men det är inte den deklarerade livslängden som är viktigast. Det som har störst betydelse är den faktiska brukbarhetstiden.

FOAMGLAS® isolering blir inte våt. Någonsin.

När isolering installeras på ett varmt låglutande tak läggs ett vattentätt tätskikt ovanpå. Tätskiktet utsätts för solljus, regn, stormar och snö så livslängden för det vattentäta tätskiktet är i genomsnitt 15 till 30 år innan det börjar försämras och behöver bytas ut.

Mot slutet av tätskiktets livslängd uppkommer defekter och hål som orsakar läckage. Vattnet som sipprar in absorberas av merparten isoleringsmaterial som ligger under. Därefter kommer isoleringen att åldras snabbt, förlora sin prestanda och börja deformeras. När tätskiktet byts ut måste därför även isoleringen ofta bytas ut.

Så är dock inte fallet med FOAMGLAS® isolering, eftersom FOAMGLAS® cellglasisolering inte blir blöt. Någonsin. Den består av helt slutna glasceller, så det finns inga öppningar där vatten kan tränga in. Även om tätskiktet läcker in kommer FOAMGLAS® isolering att förbli torr och bibehålla sin form, prestanda och robusthet. I fråga om livslängd och hållbarhet kan följande inte betonas nog:

FOAMGLAS®-isoleringen har längre livslängd än det vattentäta tätskiktet

När det är dags att byta ut tätskiktet skalas det helt enkelt av medan FOAMGLAS®-isoleringen ligger kvar och fortsätter att bidra till att förbättra byggnadens energieffektivitet precis som tidigare. Allt som behövs är ett nytt tätskikt.

”Syftet med isolering är att spara energi. Dessa besparingar beräknas för framtiden, men om isoleringen blir blöt innan slutet av dess livscykel måste den bytas ut. Detta problem uppkommer inte med FOAMGLAS® cellglasisolering”, säger Els Bleus.

FOAMGLAS® isolering har hög tryckhållfasthet

Förutom att FOAMGLAS® isolering är ogenomtränglig för fukt har den även andra egenskaper som bidrar till dess långa livslängd, och följaktligen dess hållbarhet. En av de viktigaste är dess förmåga att behålla formen och hållfastheten under tryck.

Beroende på användningsområde kan FOAMGLAS® klara belastningar på 500 till 1 600 kPa under installationens hela livslängd, och dess isolerande egenskaper bibehålls utan att isoleringen trycks ihop, bryts ner eller deformeras. Det behövs inga ytterligare robusta skyddsskikt på låglutande tak.

Tunga ventilationssystem, planteringar och andra belastningar på ett låglutande tak medför betydande tryck på isoleringen. De flesta isoleringsmaterial deformeras under sådana belastningar, vilket orsakar en extra påfrestning på tätskiktet. Detta leder till att tätskiktet försämras och åldras snabbare.

En annan viktig aspekt är att det, även efter att FOAMGLAS®-isoleringen har monterats, går att ändra takets layout och placera nya konstruktioner på taket eftersom FOAMGLAS® cellglasisolering klarar av belastningen. Isoleringen behöver därför inte bytas ut när man till exempel omvandlar ett låglutande tak till ett aktivt tak.

”FOAMGLAS® isolering har alltid inneburit en trygghet för dem som tänker långsiktigt och vill minimera riskerna för läckage och belastningar. Livslängden ger låga underhållskostnader och en trygghet vad gäller prestanda, men är även själva essensen av en hållbar lösning – en lösning som håller länge och som inte behöver bytas ut hela tiden”, säger Els Bleus.

* Angivet i EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, publicerad av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) och baserat på en FIW-studie där man har undersökt verkliga prover från låglutande tak som monterades för flera decennier sedan.