Lang levetid er selve kernen i bæredygtighed

Jo længere produkter eller anvendelser holder, desto mindre energi forbruges der, og desto lavere udledning genereres der i forbindelse med produktion og transport af nye produkter og genvinding af de gamle. Derfor er lang levetid selve kernen i bæredygtighed.

Lang levetid er selve kernen i bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri forbindes ofte med koncepter som cirkulær økonomi, genvinding, produktion med lav CO2-udledning og elektricitet fra vedvarende energikilder. Og det er med rette, men én vigtig egenskab overses dog ofte: lang levetid.

Når man tænker over det, handler bæredygtighed grundlæggende om at bruge så få jomfruelige råmaterialer som muligt og at generere den mindst mulige mængde udledning. Hvad kan spare flere ressourcer, mere energi og udledning end et produkt, der holder i hundrede år uden at skulle udskiftes?

"Efter vores mening er lang levetid en endnu vigtigere egenskab for bæredygtighed end f.eks. genvinding", siger Els Bleus, Head of Marketing – Technical Department hos Foamglas Building EU.

"Genvinding kræver altid energi, transport m.v. Når isoleringen bliver, hvor den skal, og gør sit arbejde, er der ikke behov for nye råmaterialer, og der genereres ikke ny udledning
fra produktion eller transport," forklarer Els Bleus.

FOAMGLAS®-produkters holdbarhed er praktisk talt ubegrænset, når de bruges som tiltænkt. Iht. miljøvaredeklarationen er den deklarerede levetid 100 år* baseret på anvendelse i bygninger med fladt tag. 

Men det er ikke den deklarerede levetid, der er af størst betydning. Det, der virkelig betyder noget, er den reelle levetid.

 

FOAMGLAS®-isolering bliver ikke våd. Aldrig nogensinde.

Når isolering installeres på et varmt, fladt tag, afsluttes det med en vandtætningsmembran ovenpå. Vandtætningsmembranen udsættes for sol, regn, stormvejr og sne, så dens levetid i gennemsnit er 15-30 år, før dens egenskaber forringes, og den skal udskiftes.

Henimod slutningen af vandtætningsmembranens levetid begynder den at udvise tegn på defekter og punkteringer, hvilket forårsager utætheder. Det vand, der siver igennem den, absorberes efterfølgende af de fleste underliggende isoleringsmaterialer. Fra det øjeblik og fremefter vil isoleringen hurtigt blive ældet, miste sin ydeevne og begynde at deformere. Når membranen skal fornys, ser man derfor ofte som en konsekvens af dette, at det også er nødvendigt at forny den underliggende isolering.

Dette er ikke tilfældet med FOAMGLAS®-isolering, da FOAMGLAS®-celleglas ikke bliver vådt. Aldrig nogensinde. Det er fremstillet af lukkede glasceller, hvilket betyder, at der ikke er et eneste sted, hvor vandet kan trænge ind. Hvis der er utætheder i membranen, forbliver FOAMGLAS®-isoleringen tør og i perfekt stand og bevarer sin ydeevne og robusthed. I forhold til lang levetid og bæredygtighed kan følgende ikke fremhæves nok:

FOAMGLAS®-isoleringen har længere levetid end vandtætningsmembranen

Når tiden er inde til at udskifte membranen, kan den ganske enkelt skrælles af, mens FOAMGLAS®-isoleringen bliver, hvor den er, og fortsætter med at forbedre bygningens energieffektivitet præcis som før. Alt, hvad der er brug for, er ny vandtætning.

"Formålet med isolering er at spare energi. Disse besparelser beregnes for fremtiden, men hvis isoleringen bliver våd, før den når enden af sin levetid, skal den udskiftes. Dette problem eksisterer ikke med FOAMGLAS®-celleglas," siger Els Bleus.

FOAMGLAS®-isolering tilbyder høj kompressionsstyrke

Ud over at være uigennemtrængelig for fugt har FOAMGLAS®-isolering andre egenskaber, der omsætter dens lange levetid til bæredygtige egenskaber. En af de vigtigste er dens evne til at bevare sin form og styrke under tryk.

Afhængigt af anvendelsen kan FOAMGLAS® bære belastninger på 500 kPa til 1600 kPa gennem hele sin levetid og bevare sine isolerende egenskaber, uden at den komprimeres, nedbrydes eller deformeres. Der er ikke behov for at bruge ekstra kraftige beskyttelseslag, når det drejer sig om anvendelse til fladt tag.

Tunge ventilationsanordninger, beplantning eller andre former for belastninger på et fladt tag skaber et stort tryk på isoleringen. De fleste isoleringsmaterialer deformeres under sådanne belastninger, hvilket forårsager ekstra belastning på vandtætningsmembranen. Det medfører, at membranen forringes og ældes hurtigere.

Et andet vigtigt aspekt er, at det stadig er muligt at ændre et tags layout og placere nye strukturer på det, også efter at FOAMGLAS®-isoleringer er installeret, fordi FOAMGLAS®-celleglas kan bære disse strukturer. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at udskifte isoleringen, når et fladt tag eksempelvis laves om til et aktivt tag.

"FOAMGLAS®-isolering har altid givet ro i sindet hos personer, der tænker langsigtet og ønsker at mindske de risici, der forbindes med utætheder og belastninger. Den samme lange levetid, der giver lave vedligeholdelsesomkostninger og ro i sindet i forhold til ydeevne, er også selve kernen i det, der udgør en bæredygtig løsning –nemlig en løsning, der kan modstå tidens tand og ikke behøver at blive udskiftet igen og igen," siger Els Bleus.

 

 

* Angivet i EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, offentliggjort af Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) og baseret på en FIW-undersøgelse, hvor man har undersøgt ægte prøver fra ægte flade tage, der blev monteret for årtier siden.