Privacypolitik

Owens Corning, virksomhedens datterselskaber, tilknyttede virksomheder og relaterede enheder, herunder enheder i EU (kollektivt "Virksomhed"), er forpligtet til at beskytte privatlivets fred og sikre personoplysninger og overholde den generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR), som træder i kraft den 25. maj 2018.

Denne meddelelse giver yderligere oplysninger til vores kunder, leverandører og faglige kontakter og beskriver de kategorier af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger dine personoplysninger, hvordan vi sikrer dine personoplysninger, hvornår vi muligvis videregiver dine personoplysninger til tredjepart, og hvornår vi muligvis overfører dine personoplysninger uden for den retskreds, hvor du har bopæl. Denne meddelelse beskriver også dine rettigheder vedrørende de personoplysninger, som vi har om dig, herunder hvordan du kan få adgang til, rette og anmode om sletning af dine personoplysninger. Vi henviser også til vores privatlivspolitik, som du kan finde på www.paroc.com

Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, medmindre andet er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Vi tager skridt til at sikre, at de personoplysninger, vi indsamler om dig, er tilstrækkelige, relevante, ikke omfatter mere end nødvendigt og behandles til begrænsede formål.

Hvilke personoplysninger indsamler Owens Corning?

Når du køber vores produkter, eller når du leverer produkter og/eller tjenester til os: Modtager og gemmer vi oplysninger, som du giver direkte til os i forbindelse med vores kontraktlige forhold. Når vi for eksempel opretter nye tredjepartskonti, indsamler vi personoplysninger, såsom navne og e-mailadresser. De typer af oplysninger, vi kan indsamle direkte fra vores kunder og leverandører, omfatter: navne, brugernavne, e-mailadresser, postadresser, telefonnumre, jobtitler, transaktionsoplysninger samt alle andre kontaktoplysninger eller anden information, som de vælger 
at give os eller uploade til vores systemer.

Når du bruger vores websteder: Indsamler vi muligvis personoplysninger, som du vælger at sende til os eller give os. Hvis du kontakter os via webstederne, registrerer vi vores korrespondance.

Marketing: På baggrund af vores legitime interesse for at promovere vores produkter og løsninger indsamler og behandler vi personoplysninger (navne, organisationer, jobtitler, hjemmesider, kontaktoplysninger, adresser, telefonnumre og e-mailadresser) fra fagfolk, der fungerer som rådgivere og promotorer af vores produkter og løsninger med det formål at sende dem oplysninger om Owens Corning, uanset om vi har modtaget personoplysninger direkte fra dem eller ved andre midler, såsom køb af kontaktlister. Modtagerne af sådanne oplysninger har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod sådan indsamling, forarbejdning og formål.

Personlige data opbevares kun så længe som nødvendigt under gældende retention regler.

Hvis vi i fremtiden har til hensigt at behandle dine personoplysninger med et andet formål end det, de blev indsamlet til, vil vi give dig oplysninger om dette formål og andre relevante oplysninger.

Er mine personoplysninger sikre?

Vi træffer passende tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte alle oplysninger, vi opbevarer i vores optegnelser, mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og destruktion. Blandt andet sikres systemerne af passende foranstaltninger og hardware, og konti er beskyttet med adgangskode eller kryptering af hensyn til dit privatliv og din sikkerhed.

Hvordan deler og videregiver Owens Corning personoplysninger til tredjepart?

Vi kan overføre oplysninger om dig til andre koncernselskaber med henblik på vores kontraktmæssige forhold eller ledelsen af virksomhedens forretning. Vi kan dele dine oplysninger med tredjepartsleverandører, konsulenter og andre serviceudbydere, som vi anvender til at udføre opgaver på vores vegne. Disse virksomheder omfatter (for eksempel) vores betalingsformidlere, webstedsanalyseselskaber, produktfeedback- eller helpdesk-softwareudbydere, udbydere af skatterådgivende, juridiske og regnskabsmæssige tjenester, skattemyndigheder, forsikringsselskaber, sikkerhedsfirmaer, CRM-udbydere, e-mailudbydere og andre. Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvis sådan videregivelse er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, uanset om der er tale om retssager eller ved en administrativ eller udenretslig procedure.

Owens Corning deler kun personoplysninger om EU-borgere med tredjeparter, der overholder GDPR. En sådan overholdelse opnås ved at indgå tilstrækkelige serviceaftaler eller ved passende kontrol af sådanne tredjeparter og deres produkter eller tjenester.

Hvilke lande overføres mine personoplysninger til?

Owens Corning har kontorer og faciliteter i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Rusland og Asien, Afrika og Mellemøsten. Europa-Kommissionen har foretaget en "tilstrækkelig beslutning" med hensyn til databeskyttelseslovgivningen i nogle af disse lande. Overførsler til og fra hvert af disse lande vil være underlagt passende beskyttelse.

Din ret til privatlivets fred

Under GDPR har du en række rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Som registreret har du ret til at anmode om adgang til, gennemgang, opdatering, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger. I tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine oplysninger, har du (under visse omstændigheder) ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid, hvilket ikke påvirker lovligheden af behandlingen, før dit samtykke blev trukket tilbage.

Du kan som registreret udøve dine rettigheder ved at sende en anmodning til EUprivacy@owenscorning.com. Vores fortrolighedsteam vil undersøge din anmodning og svare dig så hurtigt som muligt.

Hvis du mener, at vi ikke har overholdt dine databeskyttelsesrettigheder, har du ret til at indgive en klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed eller til den belgiske databeskyttelsesmyndighed på følgende adresse: Commission for the Protection of Privacy, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Belgien eller på commission@privacycommission.be

Yderligere kontaktoplysninger

Kontaktpersonerne for Owens Cornings råd for databeskyttelse (Data Privacy Council) er Angela Carter (USA) og Eline Meesseman (EU) og har denne adresse: EUprivacy@owenscorning.com