Privatumas

„Owens Corning“, jos patronuojamosios įmonės, filialai ir susiję subjektai, įskaitant susijusius subjektus Europos Sąjungoje, (bendrai vadinami „Įmone“), įsipareigoja saugoti asmens duomenų privatumą ir laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR), kuris įsigalioja 2018 m. gegužės 
25 d.

Šiame mūsų klientams ir tiekėjams skirtame pranešime suteikiama papildoma informacija, ir paaiškinama, ir profesinius ryšius kokius asmens duomenis renkame, kaip naudojame ir apsaugome Jūsų asmens duomenis, kokiais atvejais galime atskleisti asmens duomenis trečiosioms šalims, kada galime perduoti asmens duomenis už Jūsų vietinės jurisdikcijos ribų. Šiame pranešime taip pat išvardijamos Jūsų teisės, susijusios su mūsų turimais Jūsų asmens duomenimis, įskaitant kaip galite gauti prieigą, pataisyti ar paprašyti ištrinti savo asmens duomenis. Taip pat pateikiame nuorodą į savo privatumo politiką, kurios aprašymą galite rasti intranete adresu www.paroc.com

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik pagal savo privatumo politikoje ir šiame Privatumo pranešime išdėstytas nuostatas, nebent kitaip būtų reikalaujama pagal taikomus įstatymus . Imamės veiksmų, kad užtikrintumėme, kad renkame tik tinkamus, susijusius, ne perteklinius Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi siekiant ribotų tikslų.

Kokius asmens duomenis „Owens Corning“ renka?

Kai perkate mūsų gaminius arba tiekiate mums gaminius ir (arba) paslaugas: Mums tiesiogiai teikiamą informaciją gauname ir saugome sutartimi apibrėžtų santykių kontekste. Pavyzdžiui, kai kuriame naujos trečiosios šalies paskyras, surenkame asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę bei el. pašto adresą. Tiesiogiai iš klientų ir tiekėjų mūsų renkamos informacijos tipai: vardai, pavardės, naudotojo vardai, el. pašto adresai, pašto adresai, telefono numeriai, darbo pareigos, operacijų atlikimo informacija, o taip pat bet kokia kita kontaktinė ar kita informacija, kurią jie pasirenka mums suteikti arba įkelti į mūsų sistemas. 

Kai naudojate mūsų svetaines internete: Galime rinkti bet kokią asmens informaciją, kurią nusprendėte mums atsiųsti arba suteikti. Jei susisieksite su mumis per interneto svetaines, saugosime susirašinėjimo įrašus.

Rinkodara: Remdamiesi teisėtais mūsų interesais reklamuoti savo gaminius ir sprendimus, mes renkame ir tvarkome asmeninius duomenis (vardus, organizacijas, darbo pavadinimus, svetaines, socialinės žiniasklaidos kontaktinius duomenis, adresus, telefono numerius ir el. Pašto adresus) iš profesionalų, kurie veikia kaip mūsų produktų ir sprendimų konsultantai ir rėmėjai, norėdami siųsti jiems informaciją apie „Owens Corning“, nesvarbu, ar gavome asmeninius duomenis iš jų, ar kitais būdais, pvz., kontaktų sąrašų įsigijimu. Tokios informacijos gavėjai visada turės teisę prieštarauti tokiam duomenų rinkimui, tvarkymui ir tikslui.

Asmens duomenys saugomi tik tiek, kiek reikia pagal taikomas saugojimo taisykles.

Jei ateityje ketinsime tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei tie, kuriais jie buvo surinkti, pateiksime informaciją apie šiuos tikslus ir su bet kokią kitą su jais susijusią informaciją. 

Ar mano asmens duomenys saugūs?

Naudojame tinkamas technines, organizacines ir administracines saugumo priemones, kad apsaugotumėme bet kokią savo įrašuose turimą informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo, keitimo ir sunaikinimo. Be kitų metodų, sistemos apsaugotos taikant atitinkamas priemones ir techninę įrangą, o paskyros apsaugotos slaptažodžiais arba šifravimu, siekiant užtikrinti Jūsų privatumą ir saugumą. 

Kaip „Owens Corning“ dalinasi ir atskleidžia Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims?

Jūsų informaciją galime perduoti kitoms grupės įmonėms, su mūsų sutartiniais ryšiais arba įmonės verslo valdymu susijusiais tikslais. Jūsų informacija galime pasidalinti su trečiosios šalies pardavėjais, konsultantais ar kitais paslaugų teikėjais, kuriuos samdome, kad atliktų užduotis už mus. Tarp šių įmonių yra (pavyzdžiui) mokėjimų tvarkymo paslaugų tiekėjai, interneto svetainių analizės įmonės, atsiliepimų apie gaminį ar pagalbos vartotojui programinės įrangos tiekėjai, mokestinių, teisinių ar apskaitos paslaugų teikėjai, mokesčių tarnybos, draudimo įmonės, apsaugos įmonės, santykių su klientais valdymo paslaugų teikėjai, el. pašto paslaugų teikėjaii ir kita. Galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai tokio atskleidimo reikalaujama, kad galėtų būti diegiami, įgyvendinami arba ginami teisiniai reikalavimai, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar ne teisminėse procedūrose. 

ES gyventojų asmens duomenimis „Owens Corning“ dalinasi tik su tomis trečiosiomis šalimis, kurios atitinka GPDR reikalavimus. Toks atitikimas gaunamas sudarant atitinkamas paslaugų sutartis arba tinkamai patikrinus tokias trečiąsias šalis ir jų produktus ar paslaugas.

Į kurias šalis perduodami mano asmens duomenys?

„Owens Corning“ biurai ir įstaigos įsikūrę Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, Europoje, Rusijoje ir Azijoje, Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose. Europos Komisija priėmė „sprendimą dėl tinkamumo“ dėl kai kurių šių šalių duomenų apsaugogos įstatymų. Duomenų perdavimas į šias šalis ir iš jų bus apsaugotas tinkama apsauga.

Jūsų privatumo teisės

Pagal GDPR Jums suteikta daug teisių dėl Jūsų asmens duomenų. Kaip duomenų subjektas, turite teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, juos peržiūrėti, atnaujinti, taisyti ir ištrinti. Jei pateikėte sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų apdoroti, turite teisę (tam tikromis aplinkybėmis) atsiimti šį sutikimą bet kuriuo metu, kuris neįtakos apdorojimo teisėtumo prieš Jums atsiimant sutikimą. 

Galite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis pateikę prašymą adresu EUprivacy@owenscorning.com. Mūsų privatumo komanda išnagrinės Jūsų prašymą ir atsakys kaip įmanoma greičiau.

Jei manote, kad neįvykdėme savo įsipareigojimų apsaugoti Jūsų duomenų teises, turite teisę pateikti skundą savo nacionalinei duomenų apsaugos tarnybai arba Belgijos duomenų apsaugos tarnybai adresu: Commission for the Protection of Privacy, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Belgium arba adresu commission@privacycommission.be

Papildoma kontaktinė informacija

„Owens Corning“ duomenų privatumo tarybos kontaktiniai asmenys yra Angela Carter (JAV) ir Eline Meesseman (ES), su kuriomis galite susisiekti šiuo el. pašto adresu: EUprivacy@owenscorning.com