Evästeet ja tietosuojaseloste

Owens Corning, sen tytäryhtiöt, sidosyritystahot tai vastaavat, mukaan lukien Euroopan yhteisössä toimivat tahot (yhteiseltä nimeltä ”yhtiö”), on sitoutunut suojaamaan henkilötietojen yksityisyyttä ja turvassa pysymistä sekä noudattamaan 25. toukokuuta 2018 voimaan astuvaa yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679.

Tiedotteessa on asiakkaillemme, toimittajillemme ja muille ammattilaisille tarkoitettuja lisätietoja henkilötietoluokista, joita keräämme, siitä, miten käytämme, suojaamme ja milloin saatamme jakaa keräämiämme henkilötietoja ulkoisille tahoille, ja milloin saatamme siirtää henkilötietoja lainkäyttöalueesi ulkopuolelle. Tämä tiedotus kuvaa oikeuksiasi koskien keräämiämme ja tallentamiamme henkilötietojasi, mukaan lukien tietoihin pääsy, tietojen oikaisu ja henkilötietojen poistopyyntö. Viittaamme myös tietosuojakäytäntöömme, joka on www.paroc.com

Henkilötietojasi käsitellään vain tietosuojakäytäntöjemme ja tämän tietosuojatiedotteen mukaisesti, ellei soveltuva lainsäädäntö edellytä toisin. Toimimme tavalla, jolla varmistetaan, että sinusta keräämämme tieto on riittävää, oleellista, ei liiallista ja että sen käsittely pysyy tarkoituksien rajoissa.

Mitä henkilötietoja Owens Corning kerää?

Kun ostat tuotteitamme tai tarjoat meille tuotteitasi tai palvelujasi, vastaanotamme ja tallennamme tiedot, jotka annat meille suoraan sopimuspohjaisten toimien ohessa. Esimerkiksi, ulkoisten tahojen uusien tilien luomisen yhteydessä keräämme henkilötietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Tietoja, joita saatamme kerätä suoraan asiakkailtamme ja toimittajiltamme, ovat: nimet, käyttäjätunnukset, sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot, työnimikkeet, tapahtumasiirtotiedot sekä muut yhteys- tai muunlaiset tiedot, jotka he haluavat antaa meille tai ladata järjestelmiimme.

Kun käytät verkkosivustojamme, saatamme kerätä henkilötietoja, jotka valitset lähettäväsi tai antavasi meille. Jos otat meihin yhteyttä verkkosivustojen kautta, säilytämme otteen keskustelustamme.

Markkinointi: Perustuen oikeutettuun etuumme edistää tuotteitamme ja ratkaisuja, keräämme ja käsittelemme henkilötietoja (nimet, organisaatiot, työnimikkeet, verkkosivustot, sosiaalisen median yhteystiedot, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet) ammattilaisilta, jotka toimivat tuotteidemme ja ratkaisumme neuvonantajina ja edistäjinä, joille on tarkoitus lähettää tietoja Owens Corningista, riippumatta siitä olemmeko saaneet henkilötiedot suoraan heiltä tai muilla keinoilla, kuten yhteystietoluetteloja hankkimalla. Tällaisten tietojen vastaanottajilla on aina oikeus vastustaa tietojen keräämistä, käsittelyä ja tarkoitusta.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin sitä tarvitaan sovellettavien säilytyssääntöjen mukaisesti.

Jos aiomme käsitellä henkilötietojasi tulevaisuudessa johonkin muuhun kuin sen alkuperäiseen keräystarkoitukseen, tiedotamme sinua tästä uudesta tarkoituksesta ja kaikista muista oleellisista tiedoista.

Ovatko henkilötietoni turvassa?

Sovellamme asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia turvamenetelmiä suojataksemme kaikki säilyttämämme tiedot menetystä, väärinkäyttöä ja valtuuttamatonta pääsyä, paljastamista, muuttamista ja hävittämistä vastaan. Muun muassa, järjestelmiä suojataan riittävin menetelmin ja laitteistoin, ja tilien yksityisyyttä ja salassa pysymistä suojataan salasanoin tai salaustekniikalla.

Miten Owens Corning jakaa tai paljastaa henkilötietoja ulkoisille tahoille?

Saatamme siirtää sinua koskevia tietoja muille konsernin yhtiöille sopimuspohjaisten tarkoitusten tai yhtiön liiketoiminnan hallinnan puitteissa. Saatamme jakaa tietojasi ulkoisille toimittajille, konsulteille ja muille palveluntarjoajille, joiden palveluja käytämme tehtävien suorittamiseen puolestamme. Näitä yhtiöitä ovat mm. maksupalveluiden suorittajat, verkkosivustoja analysoivat yritykset, tuotepalaute- tai asiakaspalveluohjelmistojen toimittajat, vero- laki- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat, veroviranomaiset, vakuutusyhtiöt, turvayritykset, asiakkuudenhallintayritykset ja sähköpostipalvelujen toimittajat. Saatamme myös paljastaa henkilötietosi, kun tämänkaltainen paljastaminen on tarpeen joko tuomioistuinkäsittelyissä, hallinnollisissa käsittelyissä tai sovintomenettelyissä esitettävien, hoidettavien tai puolustettavien oikeusvaateiden puitteissa.

Owens Corning jakaa EU:n asukkaiden henkilötietoja vain niiden ulkoisten tahojen kanssa, jotka noudattavat GDPR-asetusta. Asetuksen noudattaminen saadaan todettua riittävien, kyseistä ulkoista tahoa ja näiden tuotteita ja palveluita sitovien palvelusopimusten tai näitä kattavien tarkistusmenettelyjen kautta.

Mihin maihin henkilötietojani siirretään?

Owens Corningilla on toimistoja ja laitoksia Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Euroopan komissio on tehnyt ”päätöksen tietosuojan riittävyydestä” joidenkin näiden maiden tietosuojalainsäädäntöä koskien. Näiden maiden välillä tapahtuva tietojen siirto on suojattu asianmukaisin tietosuojatoimenpitein.

Tietoturvaoikeutesi

GDPR-asetuksen puitteissa sinulla on lukuisia oikeuksia koskien henkilötietojasi. Tiedonkohteena sinulla on oikeus päästä tietoihin, tarkastella, päivittää, oikaista ja poistaa henkilötietojasi. Jos olet antanut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus (joissain tapauksissa) peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, mikä ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksesi peruuttamista. 

Voit käyttää tietosuojan antamia oikeuksiasi jättämällä pyynnön osoitteeseen EUprivacy@owenscorning.com. Tietosuojatiimimme tarkastaa pyyntösi ja vastaa sinulle mahdollisimman pian.

Jos uskot, ettemme ole toimineet henkilötietojasi koskevien oikeuksiesi mukaisesti, sinulla on oikeus jättää valitus kansalliselle tietosuojaviranomaisellesi, tai Belgian tietosuojaviranomaiselle osoitteeseen: Tietosuojakomissio [Commission for the Protection of Privacy], Rue de la Presse 35, 1000 Bryssel, Belgia, tai osoitteeseen commission@privacycommission.be.

Muita yhteystietoja

Owens Corningin tietosuojaneuvoston yhteyshenkilöt ovat Angela Carter (Yhdysvallat) ja Eline Meesseman (EU). Heidät tavoittaa sähköpostiosoitteessa EUprivacy@owenscorning.com