OWENS CORNING PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 01.06.2023

ONZE INZET VOOR PRIVACY

Owens Corning en onze gelieerde ondernemingen ("Owens Corning", "wij", "ons", "onze") zetten zich in voor uw privacy terwijl we werken aan een duurzame toekomst door middel van materiaalinnovatie. Dit Privacybeleid geeft aan hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Het is van toepassing op zowel online als offline verzamelde informatie. Voor inwoners van bepaalde rechtsgebieden wordt dit Privacybeleid aangevuld met deze privacymededelingen:

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid, inclusief aanvullende Kennisgevingen, kan te allen tijde worden gewijzigd, en wij zullen u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen door een bijgewerkte versie op deze pagina van onze website te plaatsen. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

 

WELKE GEGEVENS WE VERZAMELEN

"Persoonsgegevens" (ook wel "Persoonlijke informatie" genoemd) zijn gegevens of informatie die u identificeren als een natuurlijke persoon of die betrekking hebben op een identificeerbare natuurlijke persoon. Er zijn verschillende mogelijkheden waarbij u uw Persoonsgegevens aan ons verstrekt:

 • Persoonlijke contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Zakelijke contactgegevens zoals bedrijfsadres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Informatie die nodig is om u producten of oplossingen te leveren
 • Opmerkingen en meningen die u geeft wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of post

"Andere gegevens" zijn niet-persoonlijke gegevens of informatie die uw specifieke identiteit niet onthullen of niet direct betrekking hebben op een identificeerbaar individu. Wij kunnen Andere Gegevens verzamelen en gebruiken die het volgende kunnen omvatten:

 • Browser- en apparaatinformatie, waaronder mogelijk het IP-adres
 • Gebruiksgegevens van de applicatie
 • Informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën
 • Demografische informatie en andere door u verstrekte informatie die uw specifieke identiteit niet onthult
 • Informatie die zodanig is samengevoegd dat uw specifieke identiteit er niet langer uit blijkt.

Als wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om Andere Gegevens als Persoonsgegevens te behandelen, dan zullen wij deze verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

ONLINE: Wij en onze externe bedrijfspartners, en/of onze externe bedrijfsadviseurs en dienstverleners (gezamenlijk "Providers") kunnen op verschillende manieren ONLINE persoonsgegevens verzamelen in verband met onze producten of oplossingen, waaronder via:

 • Onze websites (“Websites”);
 • De softwaretoepassingen die door ons beschikbaar worden gesteld voor gebruik op of via computers en mobiele apparaten ("Apps");
 • Eigenschappen van sociale media ("Onze sociale media");
 • E-mailberichten in HTML-indeling die wij u sturen met een koppeling naar dit Privacybeleid ("E-mails");
 • Extranetsites die wij beschikbaar hebben gemaakt voor onze klanten en derden.Diensten die wij leveren aan onze zakelijke en institutionele klanten ("diensten"); en
  Ons registratieproces voor nieuwsbrieven, seminars, webinars en evenementen.
 • Widgets die wij leveren om door andere partijen op andere online diensten te worden geplaatst, zoals door aannemers op hun servicewebsite.

OFFLINE: Wij kunnen ook op verschillende manieren OFFLINE persoonsgegevens verzamelen in verband met ons bedrijf, onder andere wanneer:

 • U deelneemt aan een contractuele overeenkomst voor producten of oplossingen;
 • U informatie verstrekt in verband met onze producten of oplossingen; of
 • U met ons in contact treedt tijdens een evenement.

ANDERE BRONNEN: Wij kunnen Persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, waaronder:

 • Openbaar beschikbare databases
 • Gezamenlijke marketingpartners en sponsors van evenementen, wanneer zij de informatie met ons openbaar maken
 • Andere bedrijven, entiteiten of franchisenemers waaraan wij producten en oplossingen leveren
 • Verwijzingsbronnen
 • Sociale media platforms

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens voor onze legitieme zakelijke doeleinden, om onze contractuele relaties met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het beoogde doel en in overeenstemming met de toepasselijke regels voor bewaren. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens met ons te delen, kunnen wij deze opslaan en gebruiken om u producten, oplossingen en een geïndividualiseerde gebruikerservaring te bieden, en/of voor marketingonderzoek en voor marketing en promotie van onze producten en oplossingen. Dit kan inhouden dat wij deze informatie doorgeven aan onze gelieerde ondernemingen of Providers zodat zij contact met u kunnen opnemen voor direct-marketingdoeleinden, waaronder aanbiedingen van kortingen of andere oplossingen. Als wij in de toekomst van plan zijn om uw persoonsgegevens voor een ander doel te verwerken dan waarvoor ze verzameld zijn, zullen wij u over dat doel en alle andere relevante details informeren op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.
Als u persoonsgegevens over andere mensen met ons of onze derden deelt in verband met onze producten en oplossingen, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

HOE WIJ ANDERE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Wij verzamelen Andere Gegevens over u wanneer u interactie hebt met onze websites en oplossingen. Voorbeelden van deze gegevens zijn de duur en het tijdstip van uw bezoek, de pagina's die u op onze site hebt bekeken, het type internetbrowser dat u hebt en de site die u bezocht voordat u naar onze site kwam. Wij gebruiken deze gegevens om ideeën te ontwikkelen om onze site te verbeteren, om de activiteit op de site te meten, om geselecteerde derden in staat te stellen ons informatie te verstrekken over de bedrijven die onze site bezoeken en om u informatie over onze producten te verstrekken. Dit kan ook het doorgeven ervan aan onze Providers inhouden.
De Andere Gegevens die we ontvangen, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Owens Corning en worden niet bekendgemaakt aan andere partijen, behalve in samengevoegde vorm, tenzij anders beschreven in dit Privacybeleid of wanneer we daartoe verplicht zijn volgens de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen kunnen wij Andere Gegevens combineren met persoonsgegevens. Als we dat doen, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd zijn.

HOE WIJ GEGEVENS BESCHERMEN

Wij hebben interne beleidsregels voor gegevensbescherming en verwante beleidsregels geïmplementeerd, evenals gepaste technische, organisatorische en administratieve veiligheidsmaatregelen om gegevens, inclusief Persoonsgegevens, te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wij beveiligen Persoonsgegevens en maken deze alleen toegankelijk voor bevoegd personeel voor zover dit nodig is om activiteiten uit te voeren die onder dit Privacybeleid en ons interne beleid en onze maatregelen voor gegevensbescherming vallen. Houd er rekening mee dat ondanks deze inspanningen, Owens Corning de veiligheid van de Persoonsgegevens die door ons worden bewaard niet voor 100% kan garanderen; noch kunnen wij garanderen dat de Persoonsgegevens die u indient niet zullen worden onderschept.

HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS BEKEND MAKEN

Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar Owens Corning filialen of faciliteiten heeft, of waar wij dienstverleners inschakelen in verband met onze contractuele relaties of andere legitieme doeleinden. Door met ons te communiceren, begrijpt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten het land waar u woont, inclusief de Verenigde Staten, die andere regels voor gegevensbescherming kunnen hebben dan uw land. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen het recht hebben om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen.
Sommige landen die geen lid zijn van de EER of het VK worden, bijvoorbeeld door de Europese Commissie, erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Voor overdrachten vanuit de EER of het VK naar landen die door de bevoegde autoriteit niet als adequaat worden beschouwd, hebben wij passende waarborgen ingesteld, zoals standaard contractuele clausules om uw persoonsgegevens te beschermen.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN DOOR KINDEREN

Owens Corning heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Als uw kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt en u wilt graag dat dergelijke informatie wordt verwijderd, dien dan een verzoek in via DataPrivacy@Owenscorning.com en wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om deze informatie uit onze bestanden te verwijderen.

WELKE KEUZES U HEBT ALS ACCOUNTHOUDER BIJ OWENS CORNING

Als u accounthouder bent via tools zoals het klanten- of leveranciersportaal van Owens Corning, kunt u de persoonsgegevens die aan uw account zijn gekoppeld bekijken en wijzigen door in te loggen op uw account en te klikken op de koppeling "Mijn profiel bewerken". Als u uw account wilt verwijderen, neem dan contact op met Owens Corning op answers@answers.owenscorning.com en wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw informatie uit onze bestanden te verwijderen en zullen ook redelijke inspanningen leveren om een derde aanbieder te instrueren om uw informatie uit zijn bestanden te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat uw Persoonsgegevens de basis vormen voor uw account en dat uw keuze om deze niet te delen of te laten verzamelen zal resulteren in de verwijdering van uw account. Ten slotte, voor rechten die u als betrokkene kunt hebben in bepaalde rechtsgebieden, los van het bovenstaande, kunt u, indien van toepassing, de Privacymededelingen voor Californië, de EU en het VK of Brazilië lezen.

OWENS CORNING PRIVACYBELEID

Wat zijn cookies?

Onze website maakt gebruik van "cookie"-bestanden om informatie aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar uw browser kan sturen en dat informatie op uw computer kan opslaan. Wanneer u dan terugkomt op onze site of andere websites bezoekt, kan de informatie worden aangepast aan uw individuele voorkeuren. Het doel is om u tijd te besparen en u een zinvollere online ervaring te bieden. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van de harde schijf van uw computer wissen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie over deze functies.

Hoe wij cookies gebruiken.

Wij gebruiken cookies en trackingtechnologieën op onze website. De functionaliteiten kunnen het volgende omvatten:

 • U assisteren bij het navigeren
 • Assisteren bij uw gebruik van onze producten, diensten en toepassingen
 • Assisteren bij onze promotie- en marketingactiviteiten
 • Inhoud van derden aanbieden

Wij delen onze cookies in de volgende categorieën in:

Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op handelingen van u zoals een verzoek om diensten, bijv. het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies geblokkeerd worden of dat u gewaarschuwd wordt voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Prestatiecookies:

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te achterhalen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich op de site bewegen.

Functionele cookies:

Met deze cookies kan de website een betere functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe dienstverleners wiens diensten wij aan onze pagina's hebben toegevoegd.

Targeting cookies:

Deze cookies kunnen via onze site worden ingesteld door onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen.

Derden, cookies en het gebruik van analysetools

Owens Corning kan relaties aangaan met gerenommeerde zakelijke partners waardoor bezoekers van onze site rechtstreeks naar sites kunnen navigeren die door deze partners worden beheerd. Wij kiezen onze zakenpartners zorgvuldig. Owens Corning is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van websites van derden waarnaar op deze site kan worden gelinkt. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en vormen geen sponsoring, goedkeuring of onderschrijving door Owens Corning van de inhoud, het beleid of de praktijken van dergelijke sites, noch van producten of oplossingen die via die site worden aangeboden. Zodra u de Owens Corning-site via een dergelijke link hebt verlaten, dient u de toepasselijke Privacyverklaring van de site van de derde partij te raadplegen.

Wij gebruiken momenteel bepaalde tools van derden op onze websites en kunnen in de toekomst aanvullende analysetools implementeren. Gegevens die worden verzameld als gevolg van ons gebruik van dergelijke tools, worden echter alleen intern gebruikt om de ervaring van onze gebruikers met het gebruik van onze website te verbeteren en voor onze eigen interne bedrijfsdoeleinden. Dergelijke gegevens kunnen bekend worden gemaakt aan onze partners en adverteerders, als dat al gebeurt, alleen als samengevoegde informatie en zoals anderszins gespecificeerd in dit Privacybeleid. Neem contact met ons op als u specifieke vragen hebt over ons gebruik van analytics of andere analysetools.

Momenteel kunnen (i) andere partijen (bijv. externe advertentienetwerken en analytics providers) persoonsgegevens verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites wanneer u onze website of diensten gebruikt, en (ii) reageren wij niet op, of ondernemen wij geen specifieke actie in verband met de ontvangst van Do-Not-Track-signalen of andere soortgelijke mechanismen met betrekking tot het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie over de online activiteiten van een individuele consument in de loop van de tijd en op websites van derden of online diensten.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op DataPrivacy@Owenscorning.com.