Een lang leven is de essentie van duurzaamheid

Hoe langer de levensduur van producten of toepassingen, hoe minder energie er wordt verbruikt en hoe minder uitstoot er wordt gegenereerd bij de productie en het transport van nieuwe producten en bij het recyclen van de oude. Daarom is een lange levensduur de essentie van duurzaamheid.

Een lang leven is de essentie van duurzaamheid

Duurzaam bouwen wordt vaak geassocieerd met concepten als circulaire economie, recycling, koolstofarme productie en hernieuwbare elektriciteit. En terecht, maar één belangrijk kenmerk wordt vaak over het hoofd gezien: duurzaamheid.

Als je erover nadenkt, gaat duurzaamheid in wezen over het gebruik van zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen en het genereren van zo min mogelijk uitstoot. Wat zou meer grondstoffen, energie en uitstoot besparen dan een product dat een eeuw meegaat zonder vervangen te hoeven worden?

"Naar onze mening is een lange levensduur een nog belangrijker duurzaamheidskenmerk dan bijvoorbeeld recycling," zegt Els Bleus, Hoofd Marketing - Technische afdeling bij Foamglas Building EU.

"Voor recycling is altijd energie, transport enz. nodig. Als de isolatie op zijn plaats blijft en zijn werk doet, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden er geen nieuwe emissies gegenereerd door productie of transport," legt Els Bleus uit.

De duurzaamheid van FOAMGLAS®-producten is praktisch onbeperkt wanneer ze worden gebruikt zoals voorgeschreven. In het EPD is de opgegeven levensduur 100 jaar*, gebaseerd op een toepassing op een plat dak.

Maar het is niet de aangegeven levensduur die het belangrijkst is. Wat echt belangrijk is, is de werkelijke levensduur.

FOAMGLAS® ISOLATIE WORDT NIET NAT. NOOIT.

Wanneer isolatie wordt geïnstalleerd op een warm plat dak, wordt het bedekt met een waterdichtingsmembraan. Het membraan wordt blootgesteld aan zon, regen, storm en sneeuw, dus de levensduur van een waterdichtingsmembraan is gemiddeld 15 tot 30 jaar voordat het verslechtert en vervangen moet worden.

Tegen het einde van de levensduur van het waterdichtingsmembraan begint het gebreken en gaatjes te vertonen die lekkage veroorzaken. Het doorsijpelende water wordt dan geabsorbeerd door de meeste isolatiematerialen eronder. Vanaf dat moment veroudert het isolatiemateriaal snel, verliest het zijn prestaties en begint het te vervormen. Wanneer het membraan wordt vernieuwd, is het dan ook vaak zo dat de isolatie eronder ook moet worden vernieuwd.

Dat is niet het geval met FOAMGLAS®-isolatie, want FOAMGLAS®-cellulair glas wordt niet nat. Nooit. FOAMGLAS® bestaat uit gesloten glascellen, zodat er geen enkele opening is waar water kan binnendringen. FOAMGLAS®-isolatie blijft droog, in perfecte staat en behoudt zijn prestaties en stevigheid. Als het op duurzaamheid aankomt, kan dit niet genoeg benadrukt worden:

De levensduur van FOAMGLAS®-isolatie is langer dan die van het waterdichtingsmembraan.

Het FOAMGLAS®-isolatiemateriaal blijft op zijn plaats en verbetert de energie-efficiëntie van het gebouw zoals voorheen. Het enige wat nog nodig is, is een nieuwe waterdichting.

Het doel van isolatie is om energie te besparen. Die besparing wordt berekend voor de toekomst, maar als de isolatie nat wordt voor het einde van zijn levensduur, moet ze worden vervangen. Met FOAMGLAS®-cellulair glas is dat geen probleem, zegt Els Bleus.

FOAMGLAS®-isolatie heeft een hoge druksterkte.

FOAMGLAS®-isolatie is niet alleen ondoordringbaar voor vocht, maar heeft nog andere eigenschappen die zijn lange levensduur vertalen in duurzaamheid. Een van de belangrijkste eigenschappen is dat FOAMGLAS® onder druk zijn vorm en sterkte behoudt.

Afhankelijk van de toepassing kan FOAMGLAS® tijdens de volledige levensduur een belasting van 500 kPa tot 1600 kPa dragen, waarbij de isolatie-eigenschappen behouden blijven zonder compressie, degradatie of vervorming. Bij platte daken is het niet nodig om extra zware beschermlagen aan te brengen.

Zware ventilatie-systemen, beplantingen of andere belastingen op een plat dak oefenen een aanzienlijke druk uit op de isolatie. De meeste isolatiematerialen zullen vervormen onder dergelijke belastingen, wat extra stress veroorzaakt op het waterdichtingsmembraan. Hierdoor zal het membraan sneller verslechteren en verouderen.

Een ander belangrijk aspect is dat het ook na de plaatsing van FOAMGLAS®-isolatie mogelijk blijft om de indeling van het dak te wijzigen en nieuwe structuren op het dak te plaatsen, omdat FOAMGLAS®-cellenglas deze kan dragen. Zo hoeft de isolatie niet te worden vervangen wanneer bijvoorbeeld een plat dak wordt omgebouwd tot een actief dak.

FOAMGLAS®-isolatie is altijd al een geruststellende gedachte geweest voor wie op lange termijn denkt en risico's op lekkage en belasting wil beperken. Dezelfde lange levensduur die resulteert in lage onderhoudskosten en gemoedsrust over de prestaties, biedt ook de essentie van wat een duurzame oplossing is - een oplossing die de tand des tijds doorstaat en niet telkens opnieuw moet worden vervangen, zegt Els Bleus.

* Staat in EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, gepubliceerd door Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) en gebaseerd op FIW-onderzoek door echte monsters te onderzoeken van echte platte daken die tientallen jaren geleden zijn geïnstalleerd.