RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Åtkomst och användning av alla FOAMGLAS® webbplatser som ägs av Pittsburgh Corning Europe NV är föremål för de villkor som anges häri och alla tillämpliga lagar. “Pittsburgh Corning” inkluderar Pittsburgh Corning Europe NV, Pittsburgh Corning Corporation och alla deras respektive dotterbolag. Genom att ta del av informationen som tillhandahålls av Pittsburgh Corning på denna webbplats anses du ha accepterat och vara bunden av dessa villkor.

Upphovsrättsmeddelande

Allt innehåll på denna webbplats, annat än det som uttryckligen anges på annat sätt, omfattas av upphovsrätten som ägs av Pittsburgh Corning. Sådan upphovsrätt gäller, oavsett om orden “Copyright ©2011 Pittsburgh Corning Europe NV och Pittsburgh Corning Corporation” är etablerade eller inte. Alla rättigheter förbehållna. Dokument som publicerats på en av Pittsburgh Cornings webbplatser kan innehålla andra upphovsrättsrättsmeddelanden eller beskrivna produkter, tjänster, processer eller teknologier som ägs av Pittsburgh Corning eller en tredje part. Pittsburgh Corning beviljar inte någon licens under någon upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter för Pittsburgh Corning eller någon tredje part.

Ägandepolicy och restriktioner för användning av material

Denna webbplats och all information som finns häri ägs av Pittsburgh Corning. Inget material från [www.foamglas.se] eller någon webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Pittsburgh Corning kan kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, överföras eller distribueras på något sätt. Materialet på denna webbplats tillhandahålls “i befintligt skick” och är korrekt och tillförlitligt så vitt vi vet. Det finns inga uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive dem för säljbarhet, kvalitet eller lämplighet för en produkt för ett visst ändamål. Pittsburgh Corning ska under inga omständigheter hållas ansvarigt gentemot någon person som använder denna webbplats för några direkta, speciella, tillfälliga, bestraffande, indirekta eller följdskador, förlust av vinster eller intäkter eller kostnader för ersättningsvaror till följd av användning av eller tillit till informationen som presenteras i eller via denna webbplats, även om den informeras i förväg om möjligheten till sådana skador. Du får använda innehållet på denna webbplats för ditt eget personliga bruk och inte för några syften som strider mot Pittsburgh Cornings intressen, som är kommersiella eller offentliga ändamål. Du får inte modifiera eller ändra innehållet på webbplatsen på något sätt, eller dela det på någon annan webbplats.

Varumärken

På debba webbplats används Foamglas® och andra varumärken. Om inget annat anges ägs dessa varumärken av Pittsburgh Corning. Du får inte använda något av de varumärken som ägs av Pittsburgh Corning eller närstående företag utan föregående skriftligt medgivande från dessa företag.

Integritetspolicy

Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV och deras respektive dotterbolag (tillsammans “Pittsburgh Corning” eller “Owens Corning”) är förpliktigade att respektera din integritet och skydda alla personuppgifter eller all information som du kan tillhandahålla oss genom denna webbplats. Se vår Integritetspolicy för mer information om vilka personuppgifter eller vilken information vi kan samla in och hur vi använder din information, inklusive under vilka omständigheter vi kan avslöja eller tillhandahålla den till tredje part. Vår Integritetspolicy beskriver också de rättigheter du kan ha relaterade till dina personuppgifter eller information, inklusive, till exempel, rättigheter specifika för invånare i EU eller Storbritannien; och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Cookies

Allmän användning av cookies beskrivs ytterligare i vår Integritetspolicy. Owens Corning använder cookies på sina webbplatser för att ge användaren åtkomst till vissa funktioner och för att få information om besök på webbplatsen. Nedan beskriver vi vår användning av tredjepartscookies.

Pittsburgh Corning och tredjepartscookies

Pittsburgh Corning använder tredjepartscookies. Du hittar listan på tredjeparter här tillsammans med syftet med varje cookie från tredje part.

Hur tar jag bort cookies, inklusive cookies från tredje part?

Du kan välja om du vill acceptera cookies. Genom att justera webbläsaren kan användaren undvika att ta emot cookies. Om du nekar till cookies kan det innebära att webbplatsen och vissa funktioner inte fungerar som avsett. Den metod som används för att blockera cookies beror på vilken webbläsare som används. Gå till “Hjälp” eller motsvarande meny i webbläsaren för instruktioner. Du kan också kontinuerligt hantera din användning av cookies, inklusive cookies från tredje part, genom vår länk “Hantera cookieinställningar” på vår webbplats. 

Webbformulär

Om du fyller i ett webbformulär på den här webbplatsen sparas dina uppgifter i vårt CRM-system och en del av din tidigare sökhistorik på den här webbplatsen kan då bli tillgänglig för vår personal. Därmed kan de se vad du är intresserad av och hur vi kan kommunicera med dig effektivare och förbättra vår webbplats. Men om du surfar i privatläge kan du ge oss denna information utan att vi kan se din tidigare sökhistorik. Om du inte vill att vi ska ha din personliga information ska du inte fylla i några webbformulär på denna webbplats.

Nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller några av våra andra e-marknadsföringsbrev och klickar på en länk i dessa brev, kan du komma att identifieras på vår webbplats, och en del information om vilka sidor du har besökt på vår webbplats blir då tillgänglig för vår personal. Med hjälp av denna kan de avgöra vad du är intresserad av för att vi ska kunna kommunicera effektivare med dig och förbättra vår webbplats. Om du inte vill att denna typ av information ska sparas kan du säga upp din prenumeration på våra nyhetsbrev eller använda privatläget när du surfar för att undvika spårningstjänster.

Ändringar

Från tid till annan kan vi komma att ändra villkoren i detta rättsliga meddelande. Vi förbehåller oss rätten att göra sådana ändringar utan föregående meddelande till dig. Vi lägger upp den nya versionen på denna webbplats. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att ändringar har publicerats anses vara ditt samtycke till dessa ändringar.