WETTELIJKE KENNISGEVING 

Toegang tot en gebruik van alle FOAMGLAS®-websites die eigendom zijn van Pittsburgh Corning Europe NV zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet en aan alle toepasselijke wetten. "Pittsburgh Corning" omvat Pittsburgh Corning Europe NV, Pittsburgh Corning Corporation en al hun respectieve dochterondernemingen. Door de informatie te openen die Pittsburgh Corning op deze website beschikbaar stelt, wordt u geacht akkoord te gaan met en gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Kennisgeving auteursrecht

Alle inhoud van deze website, behalve de inhoud die uitdrukkelijk anders wordt genoemd, valt onder het auteursrecht van Pittsburgh Corning. Dergelijke auteursrechten zijn van toepassing, ongeacht of de woorden "Copyright ©2011 Pittsburgh Corning Europe NV en Pittsburgh Corning Corporation" worden vermeld of niet. Alle rechten voorbehouden. Documenten die op een website van Pittsburgh Corning worden gepubliceerd, kunnen andere eigendomsvermeldingen bevatten of beschreven producten, diensten, processen of technologieën die eigendom zijn van Pittsburgh Corning of een derde partij. Pittsburgh Corning verleent geen enkel auteursrecht, handelsmerk, patent of enig ander intellectuele eigendomsrecht van Pittsburgh Corning of derden onder licentie.

Eigendomsbeleid en beperkingen op het gebruik van materiaal

Deze site en alle informatie op deze site is eigendom van Pittsburgh Corning. Materiaal van [www.foamglas.be] of een website in eigendom van, geëxploiteerd, in licentie gegeven of beheerd wordt door Pittsburgh Corning, mag op geen enkele wijze gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd worden. Het materiaal op deze website wordt geleverd "zoals het is" en is naar ons beste weten nauwkeurig en betrouwbaar. Er zijn geen expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook, inclusief garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid van een product voor een bepaald doel. Pittsburgh Corning kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld door personen die deze website gebruiken voor directe, speciale, incidentele, punitieve, indirecte of gevolgschade, winst- of inkomstenderving of kosten voor vervangende goederen als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie die op of via deze website wordt gepresenteerd, zelfs als Pittsburgh Corning vooraf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. U mag de inhoud van deze website gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor doeleinden die in strijd zijn met de belangen van Pittsburgh Corning, d.w.z. commerciële of openbare doeleinden. U mag de inhoud van de website op geen enkele manier wijzigen of veranderen, of delen op een andere website.

Handelsmerken

Het handelsmerk Foamglas® en andere handelsmerken worden op deze website gebruikt. Tenzij anders aangegeven, zijn deze handelsmerken eigendom van Pittsburgh Corning. U mag geen van de handelsmerken die eigendom zijn van Pittsburgh Corning of gelieerde bedrijven gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze bedrijven.

Privacyverklaring

Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV en hun respectieve dochterondernemingen (samen "Pittsburgh Corning" of "Owens Corning") doen er alles aan om uw privacy te respecteren en alle persoonsgegevens of informatie die u ons via deze website verstrekt, te beschermen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over welke persoonsgegevens of informatie wij kunnen verzamelen en hoe wij uw informatie gebruiken, inclusief de omstandigheden waaronder wij deze aan derden kunnen bekendmaken of verstrekken. Ons Privacybeleid bespreekt ook de rechten die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens of informatie, waaronder bijvoorbeeld rechten die specifiek zijn voor inwoners van de EU of het VK; en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Cookies

Het algemene gebruik van cookies wordt verder beschreven in ons Privacybeleid. Pittsburgh Corning maakt gebruik van cookies op de website om de gebruiker toegang te geven tot bepaalde functies en om informatie te verkrijgen over bezoeken aan de Website. Hieronder beschrijven we ons gebruik van cookies van derden.

Pittsburgh Corning en cookies van derden

Pittsburgh Corning maakt gebruik van cookies van derden. U kunt de lijst met derden hier vinden hier vinden, samen met het doel van elke cookie van derden.

Hoe kan ik cookies verwijderen, inclusief cookies van derden?

U kunt kiezen of u cookies wilt accepteren. Door de webbrowser aan te passen, kan de gebruiker voorkomen dat hij cookies ontvangt. Maar dit kan het functioneren van de Service belemmeren. De methode die wordt gebruikt om cookies te blokkeren is afhankelijk van de gebruikte webbrowser. Raadpleeg de functie "Help" of het bijbehorende menu in de webbrowser voor instructies. U kunt uw gebruik van cookies, inclusief cookies van derden, ook voortdurend beheren via onze link "Cookie-instellingen beheren" op onze website.

Webformulieren

Als u een webformulier invult op deze website, dan wordt uw informatie opgeslagen in ons CRM-systeem en kan een deel van uw browsegedrag op deze website uit het verleden beschikbaar zijn voor ons personeel om uw interesses te bepalen, zodat wij u effectiever met u kunnen communiceren en onze website kunnen verbeteren. Maar als u gebruik maakt van de incognito modus, kunt u ons uw informatie geven, zonder dat u uw browsegedrag uit het verleden aan ons bekend maakt. Als u niet wilt dat wij over uw persoonlijke informatie beschikken, dan moet u geen van de webformulieren op deze website invullen.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een van onze andere marketinge-mails, kan het klikken op een link in een van deze e-mails ertoe leiden dat u persoonlijk geïdentificeerd wordt op onze site en dat een deel van uw browsegeschiedenis op onze site beschikbaar is voor ons personeel zodat zij uw interesses kunnen bepalen en wij effectiever met u in contact kunnen treden en onze site kunnen verbeteren. Als u niet wenst dat wij u volgen kunt u de registratie voor onze mailings annuleren of de incognito modus gebruiken om te voorkomen dat u gevolgd wordt.

Wijzigingen

Wij kunnen de voorwaarden van deze Wettelijke kennisgeving van tijd tot tijd wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen. Wij zullen de nieuwe versie op deze website plaatsen. Als u onze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, wordt u geacht met deze wijzigingen in te stemmen.