JURIDISK MERKNAD

Tilgang og bruk av alle FOAMGLAS®-nettsteder som eies av Pittsburgh Corning Europe NV er underlagt vilkårene og betingelsene som beskrives her og alle gjeldende lover. “Pittsburgh Corning” inkluderer Pittsburgh Corning Europe NV, Pittsburgh Corning Corporation og alle deres respektive datterselskaper. Ved å få tilgang til den informasjonen som gjøres tilgjengelig av Pittsburgh Corning på dette nettstedet anses du å ha samtykket i og å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

Merknad om opphavsrett

Alt innhold på dette nettstedet, bortsett fra innhold som uttrykkelig defineres på annen måte, omfattes av opphavsretten som tilhører Pittsburgh Corning. Slik opphavsrett gjelder uansett om ordene “Opphavsrett ©2011 Pittsburgh Corning Europe NV og Pittsburgh Corning Corporation” nevnes uttrykkelig eller ikke. Med enerett. Dokumenter som publiseres på alle Pittsburgh Corning-nettsteder kan inneholde andre merknader om eiendomsrett eller beskrevne produkter, tjenester, prosesser eller teknologier som eies av Pittsburgh Corning eller en tredjepart. Pittsburgh Corning gir ingen hjemmel som del av noen opphavsrett, varemerke-, patent- eller annen intellektuell eiendsomsrett som tilhører Pittsburgh Corning eller noen tredjepart.

Policy om eierskap og begrensninger på bruk av materiell

Dette nettstedet og all informasjon det inneholder tilhører Pittsburgh Corning. Ingen materialer fra [www.foamglas.no] eller noe nettsted som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av Pittsburgh Corning må kopieres, gjengis, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen måte. Materialene dette nettstedet inneholder tilbys “som de er”, og så vidt vi vet er de korrekte og pålitelige. Det gis ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier av noen art, inkludert garanti om salgbarhet, kvalitet eller et produkts egnethet for et spesielt formål. Pittsburgh Corning skal ikke, under noen omstendigheter, være ansvarlig overfor personer som bruker dette nettstedet for noen typer direkte, spesielle, tilfeldige, strafferettslige, indirekte eller følgeskader, tap av fortjeneste eller kostnader til erstatning av varer som oppstår på grunn av bruk av eller å feste lit til den informasjonen som presenteres på eller via dette nettstedet, selv om det på forhånd er informert om muligheten for slike skader. Du kan bruke innholdet på dette nettstedet til din egen personlige bruk, men ikke til noen formål som strider mot Pittsburgh Cornings interesser, dvs. handelsmessige eller offentlige interesser. Du må ikke modifisere eller endre innholdet på nettstedet på noen måter eller dele det med andre nettsteder.

Varemerker

Foamglas® og flere andre varemerker brukes på dette nettstedet. Dersom ikke annet er nevnt, tilhører disse varemerkene Pittsburgh Corning. Du kan ikke bruke noen av de varemerkene som tilhører Pittsburgh Corning eller tilknyttede foretak uten skriftlig forhåndstillatelse fra disse foretakene.

Personvernerklæring

Pittsburgn Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV og deres respektive datterselskaper (med samlebegrepet "Pittsburgh Corning eller “Owens Corning) er opptatt av å ivareta personvernet ditt og å beskytte eventuelle personopplysninger eller informasjon du gir oss via dette nettstedet. I vår Personvernerklæring kan du lese mer om hvilke typer personopplysninger eller informasjon vi kan innsamle og hvordan vi bruker informasjonen din, blant annet om under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle eller gi den til tredjeparter. Personvernerklæring vår beskriver også de rettighetene du har i forbindelse med personopplysningene dine eller andre typer informasjon om deg. Dette inkluderer for eksempel de spesielle rettighetene til innbyggere i EU og Storbritannia og hvordan du kan utøve disse rettighetene.

Informasjonskapsler

Vår generelle bruk av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i Personvernerklæringen. Pittsburgh Corning bruker informasjonskapsler på nettstedet for å gi brukeren tilgang til visse funksjoner og for å innhente informasjon om besøk på nettstedet. Nedenfor beskriver vi vår bruk av informasjonskapsler fra tredjepart.

Pittsburgh Corning og informasjonskapsler fra tredjepart

Pittsburgh Corning bruker informasjonskapsler fra tredjepart. Du kan finne listen over tredjeparter her , sammen med formålet for hver informasjonskapsel fra tredjepart.

Hvordan kan jeg fjerne informasjonskapsler, inkludert informasjonskapsler fra tredjepart?

Du kan selv velge om du ønsker å godta informasjonskapsler. Ved å justere innstillingene i nettleseren kan unngå å motta informasjonskapsler. Dette kan imidlertid føre til at tjenesten ikke fungerer som tiltenkt. Den metoden som brukes til å blokkere informasjonskapsler avhenger av hvilken nettleser som brukes. Gå til «Hjelp» eller en tilsvarende meny i den nettleseren du bruker for å få anvisninger. Du kan også kontinuerlig administrere din bruk av informasjonskapsler, inkludert informasjonskapsler fra tredjepart, via koblingen “Administrer innstillinger for informasjonskapsler” på nettstedet vårt. 

Nettskjemaer

Hvis du fyller ut et Internett-skjema på dette nettstedet, vil informasjonen din bli lagret i vårt CRM-system, og en del av din tidligere søkehistorikk på dette nettstedet kan da bli tilgjengelig for medarbeiderne våre for at de skal kunne finne ut du er interessert i, og hvordan vi slik kan kommunisere mer effektivt med deg og forbedre nettstedet vårt. Hvis du imidlertid bruker privat nettlesning, kan du gi oss denne informasjonen uten at vi kan se din tidligere søkehistorikk. Hvis du ikke gjør vil at vi skal ha tilgang til personopplysningene dine, ber vi deg ikke å fylle ut noen Internett-skjemaer på dette nettstedet.

Nyhetsbrev

Hvis du velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt eller noen av våre andre e-markedsføringsbrev og klikker på en kobling i disse e-postene, kan du komme til å bli personlig identifisert på nettstedet, og en del informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt blir da tilgjengelig for medarbeiderne våre. Ved hjelp av denne informasjonen kan de finne ut hva du er interessert i for at vi skal kunne kommunisere mer effektivt med deg og forbedre nettstedet vårt. Hvis du ikke vil at denne typen informasjon skal spores, kan du si opp abonnementet på nyhetsbrevet vårt eller bruke privat nettlesningsmodus for å unngå sporingstjenester.

Endringer

Fra tid til annen er det mulig at vi vil endre vilkårene i denne juridiske merknaden. Vi forbeholder oss retten til å foreta slike endringer uten å gi deg forhåndsvarsel. Vi vil legge ut den nye versjonen på dette nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt etter at slike endringer er lagt ut, anses det å utgjøre ditt samtykke til disse endringene.