Samarbeidspartnere


Vestfold Kobber & blikkenslagerverksted AS

VKB AS er et firma som har vært i bransjen siden 1985 og drives av Roy Holth. VKB har utviklet til å bli en komplett aktør i bygge bransjen og er nå 37 ansatte.

"Taktekkingsavdelingen:

Vi har alltid med «Sikker jobb analyse», «Sjekkliste og arbeidstillatelse for varmearbeider» og «Kontrollskjema kvalitetssikring» på våre jobber. Utførende arbeider skal fylle ut disse skjemaene før oppstart. Vi har faste oppdrag på Hydro, Herøya og har blitt månedens HMS bedrift der.

Vår taktekkingsavdeling består av 10 høyt kvalifiserte taktekkere som utfører membran og folietekkinger på beste måte. Våre hovedleverandører på materialer er Derbigum, fra Belgia, som er ISO godkjent og har alle tekniske godkjenninger i Norge. Våre folier er levert fra SIKA, som også har alle tekniske godkjenninger."

Besøk deres hjemmeside