Portrait header image sustainability
som tåler tidens tann | Foamglas
Bærekraftig isolasjon

Vi tror at det mest bærekraftige er å lage isoleringsprodukter som tåler tidens tann og som ikke trenger å skiftes ut om og om igjen.

Det er dette vi står for.

Isolering er en nøkkel til løsningen

Produktene våre er brannsikre og spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringene. Når FOAMGLAS®-produktet er installert, beholder det egenskapene og øker energieffektiviteten under hele levetiden til bygningen.*

* EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, published by IBU 

Vi reduserer hel tiden miljøpåvirkningen

Vi har som mål å halvere karbondioksidutslippene innen 2030 og etter hvert eliminere bruken av fossilt brensel. Vi var pionerer innen glassmelting med grønn elektrisitet, noe vi begynte med allerede i 2007, og vi har fortsatt å bruke 100 % fornybar elektrisitet ved fabrikkene våre.

Vi streber etter sirkulærøkonomi

Glass kan gjenvinnes om og om igjen. For øyeblikket kommer ca. 60 % av råvarene som brukes til å produsere FOAMGLAS®, fra gjenvunnede materialer som bilvinduer og kapp fra egne fabrikker. Vi utvikler take back-løsninger og har som mål at null avfall skal forlate fabrikkene våre innen 2030.

Vi skaper bærekraftige bygninger sammen med kundene

Vi samarbeider kontinuerlig med kundene for å utvikle og teste nye bærekraftige produkter og løsninger.

Proof points – this is our impact

Image zero waste

Null avfall

Ved anlegget i Tessenderlo i Belgia går det ikke noe produksjonsavfall til deponi. I stedet brukes det som råvare ved fabrikken og som fyllmateriale til f.eks. teglproduksjon, veibygging og støyskjermer.

Image 60% recycled

~60%

For øyeblikket kommer ca. 60 %* av råvarene som brukes til å produsere FOAMGLAS®, fra gjenvunnede materialer som bilvinduer og kapp fra egne fabrikker. Vi har som mål å øke andelen gjenvunnede materialer i produktene vi lager.

Image non branded packaging

Umerket emballasje

Vi har bevisst valgt å ikke merke emballasjen med vårt eget varemerke, slik at vi lettere kan gjenvinne plasten.

Image 100 years

100 år

Holdbarheten til FOAMGLAS®️-produkter er praktisk talt ubegrenset når de brukes som tiltenkt. *Den deklarerte levetiden i EDP-en er 100 år.

Image electric melting

Elektrisk smelting

Vi bruker elektriske smelteverk til å smelte glasset ved begge fabrikkene i Europa. Dette reduserer karbondioksidutslippet betraktelig.

Image 55% less plastic heropackage

Hero package

Vi utviklet ny emballasje som reduserer bruken av plast med 55 % sammenlignet med originalen.

Les mer om bærekraft på Foamglas nettsted