FOAMGLAS® HÅLLBARHET
ISOLASJON ER NØKKELEN TIL LØSNINGEN

Produktene våre er brannsikre og spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer. Så snart FOAMGLAS® er installert, beholder den sine egenskaper og forbedrer energieffektiviteten gjennom hele bygningens levetid.*

*EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, published by IBU

Lang levetid – nøkkelen til bærekraft

Jo lengre levetid produktene har, jo mindre energi blir brukt. Mindre utslipp genereres i produksjonen og ved transport av nye produkter og resirkulering av gamle. Derfor er lang levetid nøkkelen til bærekraft.

Tåler tidens tann – i tillegg til FIW-tester

FOAMGLAS®-produkter beholder sin styrke og andre egenskaper over tid, som bevist av tester utført av FIW Research Institute for Thermal Isolation. Etter nesten et halvt århundre in situ, viste takisolasjonen FOAMGLAS® de samme ytelsesegenskapene som dagen den ble installert. 

Gi taket et høyere formål med FOAMGLAS® Kompakttak

Grønne tak har økologiske fordeler. De forbedrer mikroklimaet og håndterer vann effektivt. Om sommeren øker de komforten innendørs og reduserer behovet for klimaanlegg. De skaper også naturlig avkjøling i byer. FOAMGLAS® Kompakttak tilbyr en trygg, langsiktig løsning for å gjøre bedre nytte av eksisterende og nybygde tak.

100 års levetid

Holdbarheten på FOAMGLAS®️-produktene er praktisk talt ubegrenset når de brukes som angitt.* I miljøproduktdeklarasjonen EPD er den erklærte levetiden til FOAMGLAS®️-isolasjon 100 år.

 

*EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, published by IBU

PROOF POINTS – Dette er vår miljøpåvirkning