Världen förändras snabbt
Låt oss forma hållbara städer tillsammans

Å ena sidan blir klimatförändringarna alltmer extrema, med längre perioder av torka och värme och perioder med korta, kraftiga regn.

Å andra sidan växer befolkningen och migrationen ökar som en följd av det förändrade klimatet. Fler människor kommer att samsas på en mindre yta, det vill säga de kommer att bo närmare varandra. Båda aspekterna kommer att avgöra hur vi alla kommer att leva i framtiden.

Närmare varandra

Världens befolkning växer snabbare än någonsin, med fler människor som flyttar till våra städer. Det beräknas att 68 % av världens befolkning kommer att bo i stadsområden 2050.

Det är en ökning med 2,5 miljarder människor i våra redan överbefolkade städer. Det offentliga rummet kommer att fortsätta att minska, liksom livskvaliteten. 

Att dela en begränsad yta med fler människor leder oundvikligen till en mindre yta, och därmed en försämrad livskvalitet.

Klimatförändringar

Varmare somrar får våra städer att svälla. Värmeböljor är nu ett återkommande fenomen. Enbart luftkonditionering kommer inte att vara lösningen. Det är heller inte ett hållbart svar. 

Kraftiga regn förvandlar våra gator till virvlande floder. Vårt avloppssystem klarar helt enkelt inte att hantera de stora mängder vatten som strömmar genom det på så kort tid.

Arkitekter, stadsplanerare och ingenjörer spelar en avgörande roll i utvecklingen av hållbara lösningar som gör våra överbefolkade städer till trevliga platser att arbeta och bo i och besöka, idag och i framtiden.

Användbara stadsrum är fortfarande underutnyttjade
Befintliga låglutande tak är fortfarande outnyttjade ytor

Smarta ytor, smartare städer

Även om våra städer är välutvecklade är användbara stadsrum fortfarande underutnyttjade. Befintliga låglutande tak är fortfarande outnyttjade ytor. 

Tak ger ett svar på många av de utmaningar som våra växande städer står inför, inklusive

  • minskad biologisk mångfald
  • större efterfrågan på energi 
  • ökad konkurrens om mark
  • och effekterna av klimatförändringarna

 
Låglutande tak har många användningsområden: från takträdgårdar som absorberar CO2, ökar den biologiska mångfalden och reglerar temperaturer till energiproducerande tak med solpaneler och vindkraftverk. 
 
Gemenskapstak ger möjlighet till socialt umgänge och fritidsaktiviteter, vilket tillför ett mervärde till fastigheten och ökar intäkterna. Olika funktioner kombineras, vilket ökar värdet hos låglutande tak.

Aktivitetstak spelar en viktig roll i den smarta och hållbara utvecklingen av våra stadsmiljöer när vi går mot cirkulära städer där vi tillverkar, använder, återanvänder och återvinner material, produkter och energi, vilket minskar vår påverkan på miljön. 

 

Optimera ditt tak

Urbanisering innebär mer betong och mindre grönska och en försämrad livskvalitet. 

Takträdgårdar eller växtlighet på byggnaders sidor hjälper till att isolera konstruktionen. De förbättrar kvaliteten på luften vi andas, minskar den urbana värmeöeffekten, tar upp regnvatten och ökar vår biologiska mångfald.  

Vattenhållande tak lagrar regnvatten orsakade av skyfall och hjälper till att förhindra översvämningar. Genom att integrera solceller eller vindkraftverk i byggnadskonstruktioner blir ett platt tak till en källa för hållbar energi.

Aktivitetstak kan även skapa en verkligen känsla av gemenskap. Ett gemensamt utrymme för att njuta av landskapet och varandras sällskap.  

Med FOAMGLAS® isoleringslösningar kan du spela en viktig roll för att aktivera nytt och befintligt takutrymme, vilket bidrar till ett hälsosammare liv nu och i framtiden.
  
Vår hållbara aktiva tak-lösning står emot tidens tand, en nyckelkomponent i övergången till cirkulära städer.  

Genom att använda FOAMGLAS® cellglasisolering kan du optimera uppvärmning, energianvändning, belysning och ventilation. Det öppnar upp en värld av möjligheter. 

 

Investera i morgondagen

Aktivitetstak kan vara en viktig del i vår stadsbild och gör dem till en smart investering idag och för nästa generation. 

De ekonomiska fördelarna är också bara en sida av historien. 

Genom att investera i aktivitetstak investerar du i social inkludering, en nyckelfaktor i den gröna ekonomin: en framtid som definieras av låga koldioxidutsläpp, resurseffektivitet och människors välbefinnande. 

Offentliga och privata investeringar som aktivitetstak kommer i princip att leda till en hälsosammare framtid för oss alla.  

När du bygger ett aktivitetstak är nyckeln att välja rätt uppbyggnad och material

Alla rosor har taggar

Aktivitetstak må ha ett dåligt rykte, men de är en smart investering och en hållbar lösning. Om de konstrueras på rätt sätt.

När man bygger ett aktivitetstak är nyckeln att välja rätt uppbyggnad och material. Med tanke på de möjliga utmaningarna kopplade till vattenläckage, rotpenetration, deformation till följd av höga belastningar m.m., är arbetet med rätt lösning avgörande för takets prestanda och livslängd. 

Det är här som FOAMGLAS® Kompakttak kommer in i bilden. Vår lösning står emot tidens tand och minskar alla risker med att bygga ett aktivt tak. Vill du veta mer? 

FOAMGLAS®-projekt världen över

Mer än 80 års innovation och erfarenhet av FOAMGLAS® cellglasisolering har resulterat i otaliga framgångsrika projekt världen över. Vi är stolta över varje enskild prestation och är glada att kunna dela dem med dig. 

Emporia Shopping Center

Malmö
Sweden

Köpcentret Emporia har en total butiksyta på cirka 93 000 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan, plus en öppen takyta med en park. Den totala golvytan, inklusive kontorsytor, lägenheter och parkeringsplats är hela 217 000 kvadratmeter.

FiftyTwoDegrees

Nijmegen
Nederländerna

FiftyTwoDegrees är en imponerande 86 meter hög byggnad i Nijmegen. Utmaningen: Hur isolerar man en takyta större än 10 000 m² utan anslutning till det lokala avloppssystemet? FOAMGLAS® kompakttaksystem visade sig vara den säkraste och mest hållbara lösningen, tack vare dess vattentäta isolering.

Aquapark Kohoutovice

Brno
Tjeckien

Taket på Aquapark Kohoutovice i Tjeckien är ett unikt arkitektoniskt koncept, med plåttak som påminner om ett bältdjur. Tack vare att man använde FOAMGLAS®-skivor kunde plåttaket uppföras över en våt miljö och ändå få en perfekt ångspärr som är extremt motståndskraftig mot högt vattenångtryck.

Sjukhuset OLV

Aalst
Belgien

Sjukhuset OLV, som uppfördes 1904 i utkanten av staden Aalst, var hållbart redan när det uppfördes. När det skulle byggas till var hållbarhet en mycket viktig egenskap. FOAMGLAS®-isolering användes på de olika låglutande taken som skydd mot solljus över entrén tack vare dess värmebeständighet.

Shoppingcentret Santovka

Olomouc
Tjeckien

I shoppingcentret Santovka i Tjeckien går det spårvagnar ovanför takkonstruktionen. Man använde FOAMGLAS®-skivor för att kunna bära upp den enorma vikten från spårvagnarna, nästan 100 ton. Skivorna är mer eller mindre helt omöjliga att komprimera, vilket gör det här taket till det med högst lastbärande förmåga i hela Europa.

Siemens

Skolan i Sydhavnen

Köpenhamn
Danmark

På skolan Sydhavnen i Köpenhamn uppmuntras studenterna att leva ett aktivt liv, vilket bidrar positivt till inlärningsförmågan. FOAMGLAS® användes för att isolera både kompakttaket med innegård av trä och kompakttaket med grönt tak på betong på denna moderna skola. En tålig och hållbar lösning för nästa generations studenter.

Walterboscomplex Tax Office Apeldoorn

Apeldoorn
The Netherlands

Between 2004-2006, the 40-year-old Walterbos Tax Administration complex in Apeldoorn was completely renovated and expanded with two towers. A plinth building with garden roofs and a 11.000 m² water retention roof was built all around the complex. The complex was built 'green': it is equipped with extensive energy-saving measures and was constructed using sustainable materials. Finished with a fully bonded roof covering (EPDM), this roof will remain insulated and watertight for decades to come.

Vill du vet mer om aktiva tak?

Upptäck mer om aktiva tak