hur tacklar man dem?
Klimatförändringarna

Det går inte att förneka: vårt klimat förändras snabbt. Långsiktiga förändringar och vädermönster är allmänt erkända. Den globala uppvärmningen är ett av huvudsymptomen på det större problemet med klimatförändringar.

När medeltemperaturerna stiger globalt förändras vädermönstren. Extrema väderhändelser som värmeböljor, torka, snöstormar och skyfall kommer att inträffa oftare och vara intensivare. Konsekvenserna och effekterna är mätbara och synliga på vår planet och i våra liv.

Genom att anpassa våra byggnader med vattenretentionstak kan
upp till 150 l/m² samlas upp och släppas ut gradvis

Så hanterar du kraftiga skyfall

Changes in temperature affect rainfall as storms become more frequent and extreme. The resulting flooding and landslides destroy homes and communities and have a drastic financial impact. To mitigate this challenge, we need to explore ways to buffer the rainfall in a sustainable way.
A valid solution is to adapt our buildings with water retention roofs, also known as Blue Roofs. Up to 150/m²can be buffered and gradually released into the sewage system or used to irrigate a green roof.

Gröna tak kyler luften cirka 1,5 °C per kvadratmeter

Så kan uppvärmda städer kylas

Värmeböljor blir allt vanligare, vilket leder till torka, skogsbränder och extrema temperaturer i städerna. Efter höga temperaturer flera dagar i rad kan byggnaderna inte längre göra sig med sin överskottsvärme genom strålningsvärme. På nätterna känner vi värmen på gatorna när värmeöar bildas.

Att lägga till gröna tak till våra byggnader kan ge ett svar på detta problem. Gröna tak kyler luften cirka 1,5 °C vilket ökar värmebelastningen.
Dessutom förhöjer Gröna tak utseendet på byggnader, renar luften och stimulerar den biologiska mångfalden. Det blir möjligt att producera livsmedel. Även i liten skala, alla bidrag är viktiga.  

Capturing solar energy

Genom att fånga solenergi med soltak kan vi få ut mesta möjliga av solskenet på årsbasis. I allt högre grad börjar myndigheterna att förstå potentialen hos soltak och inrättar incitamentsprogram för att bygga dem.  

Nyckeln är att välja rätt uppbyggnad, eftersom det säkerställer livslängden hos ditt platta tak är längre än den för solpanelerna. Ett FOAMGLAS® Soltak ger säkerhet när det gäller hållbarhet, tryck, vattentäthet och obrännbarhet. Dessutom minskar de byggnadens koldioxidutsläpp. De fångar solens strålar, som omvandlas till energi utan att generera koldioxid.

Oavsett hur man ser på det är effekterna av klimatförändringarna här för att stanna. Det är upp till oss att hantera effekterna på bästa möjliga sätt. Kostnaderna för att vidta adaptiva åtgärder är mycket lägre än kostnaderna för att reparera skador. Genom att utrusta våra byggnader med Gröna tak och vattenretentionstak gör vi vårt för att hantera effekterna av klimatförändringarna.  

Tillsammans kan vi få det att hända.

Upptäck mer om aktiva tak