Inga kompromisser
Så bygger man

När det kommer till taket på en byggnad bör man inte kompromissa med något. Ett tak är tänkt att ge dig fullständig sinnesfrid under byggnadens hela livstid. Möjliga problem som du kan stöta på kan enkelt förebyggas genom att arbeta med rätt material och total uppbyggnad för att säkerställa högkvalitativ prestanda över tid.

Om aktivitetstak är frågan,
då är FOAMGLAS® Kompakttak svaret

Vad är FOAMGLAS® Kompakttak?

Även om tillämpningen kan variera beroende på nivå och typ av aktivitetstak, är den grundläggande uppbyggnaden alltid densamma.

FOAMGLAS® Kompakttak är en enkel, robust och mångsidig takuppbyggnad med de exceptionella egenskaperna hos FOAMGLAS® värmeisolering. 

Den kompakta uppbyggnaden består av 3 grundskikt som är hellimmade och fogar som stängts med bitumen eller kallim: 

  • en bärande konstruktion
  • FOAMGLAS® cellglas
  • ett tätskikt 

Detta tekniskt perfekta taksystem är enkelt att konstruera och tar bort alla de risker som är förknippade med aktivitetstak.

Beroende på projektets storlek och förutsättningar – liksom din erfarenhet och preferens – kan du välja antingen het bitumenbindning eller arbeta med kalla lim. Du kan med fördel också kombinera de båda typerna.

Helt bundna fogar säkerställer att takytan är helt vattentät och indelad i sektioner. 

 

FOAMGLAS® Kompakttak hjälper dig att skydda det som är viktigast

FOAMGLAS® cellglasinsolering är ett lätt, hållbart och styvt isoleringsmaterial som består av miljontals hermetiskt förseglade glasceller.

Detta ger isoleringen exceptionella skyddande egenskaper, som obrännbarhet, oöverträffad tryckhållfasthet, garanterad vatten- och ångtäthet och långvarig värmeisoleringsprestanda.

FOAMGLAS® Kompakttak ger det ultimata skyddet! 

Läs vidare för att ta reda på hur du skyddar det som är viktigast.

100 % ångtätt

Limningen av ångtäta FOAMGLAS®-skivor med het bitumen eller kallim på underlaget och i fogarna resulterar i ett homogent värmeisolerande skikt, vilket gör att det blir ångtätt i hela sin tjocklek och över hela ytan. 

I uppbyggnaden hos FOAMGLAS® Kompakttak kan det inte ske någon interstitiell kondensering av vattenånga, oavsett luftfuktighet eller diffusionsriktning.

100 % vattentätt 

I ett FOAMGLAS® Kompakttak-system är tätskikten och isoleringen hellimmad med varandra och på de bärande skikten. FOAMGLAS®-isolering absorberar inte fukt och är både vattentät och ångtät. 

Denna uppbyggnad säkerställer att fukt inte kan migrera uppåt, nedåt, mellan eller i värmeisoleringsskivorna. Dessa egenskaper gör att FOAMGLAS®-isolering ger ett extra skydd som en extra tätskikt i den totala konstruktionen.

Hög tryckhållfasthet, ingen deformation 

Bitumenskiktet på FOAMGLAS® bärande ytor säkerställer perfekt lastöverföring mellan tätskikten, värmeisoleringen och konstruktionen. Ett tunt lager med bitumen fyller cellglasets ytcellerna, vilket ökar tryckhållfastheten och vidhäftningen av takuppbyggnaden på den bärande konstruktionen utan deformationer.

Prova själv: ta bara några steg på det styva FOAMGLAS® Kompakttak och upplev hur det känns som att tätskiktet har applicerats direkt på betongunderlaget, vilket gör Kompakttaket till den perfekta basen för ett aktivitetstak.

Obrännbarhet och brandsäkerhet

FOAMGLAS® erbjuder mer än livslång termisk prestanda. Isoleringsmaterialet spelar en avgörande roll för byggnadens brandsäkerhet. Cellglasisolering ger total sinnesro: den är obrännbar och bidrar inte till brandspridningen. Den avger heller ingen rök eller giftiga gaser och genererar inga brinnande droppar som kan orsaka skador eller skada byggnaden. 

Långvarig termisk prestanda

På FOAMGLAS® står vi bakom kvaliteten på våra isoleringslösningar. Tredjepartstester har visat att värmeledningsförmågan och tryckhållfastheten hos FOAMGLAS®-isolering inte avsevärt försämras med tiden.

100 års livslängd

Våra EPDer bekräftar tidstestad prestanda eftersom de anger en referenslivslängd på 100 år*! Detta kan göra hela skillnaden, eftersom att bygga, designa och använda ett aktivitetstak inte är riskfritt. 

På FOAMGLAS anser vi att saker och ting ska byggas för att hålla. Att bygga för livet handlar om att minska både påverkan och avfall för kommande generationer. Det är vår plikt.

* Anges i EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, publicerad av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)


The benefits can’t be denied: FOAMGLAS® Compact Roofs offer you total peace of mind and flexibility. You can invest in an Activity Roof at any time throughout the lifetime of the building, depending on your budget and needs. As your needs change over time, you can easily adapt the function of your roof accordingly.  

Så installerar man ett FOAMGLAS® Kompakttak

Seeing is learning. We have created four free video tutorials that demonstrate how to install a Compact Roof build-up on a concrete or metal roof structure using the bitumen coating method or the pour and roll method.

Compact roof system on reinforced concrete deck. Bitumen coating method
Compact roof system on reinforced concrete deck. Pour and roll method
Compact roof system on steel deck. Bitumen coating method
Compact roof system on steel deck. Pour and roll method

Vill du lära dig mer om aktiva tak?

Upptäck mer om aktiva tak