FOAMGLAS®-isolering: konsekvent prestanda över tid

Mellan juni 2016 och augusti 2017 testade FIW (forsknings- och provningsinstitut för värmeisolering) i München de långvariga egenskaperna för FOAMGLAS®-isolering i olika tillämpningar för låglutande tak, på uppdrag av Pittsburgh Corning Europe. Man tog prover från 29 till 45 år gamla tak i några europeiska länder. I vart och ett av de undersökta fallen visade sig FOAMGLAS®-isoleringen ha kvar sina ursprungliga termiska egenskaper och termiska stabilitet.

Analys av FOAMGLAS® prover

med FIW

Under studiens första fas – mellan juni 2016 och augusti 2017 – analyserade FIW fyra olika tillämpningar av FOAMGLAS® kompakttak:

  • det 29 år gamla taket på ett vårdhem i Burcot i Storbritannien
  • det 32 år gamla taket på Bavaria-bryggeriet i Lieshout i Nederländerna 
  • det 40 år gamla taket på Belfius Banks administrationsbyggnad i Hasselt i Belgien
  • det 45 år gamla taket på centralsjukhuset i Kristianstad. 

Proverna togs i närvaro av behörig tredje part och analyserades därefter i FIW-laboratorier enligt gällande EN-provningsmetoder för tre prestandaegenskaper: lambdavärde (både vid den tidpunkt provet togs och efter torkning) samt tryckhållfasthet och fukthalt.

Alla provningsresultat jämfördes med information i tillgänglig teknisk specifikation vid tiden för uppförandet av byggnaden.

Oberoende av om det är det 29 år gamla taket eller taket som snart är 50 år gammalt är FIW:s slutsatser entydiga: vid användning av FOAMGLAS®-isolering under rätt förhållanden (dvs. ingen vattenansamling på grund av defekt taktäckning eller som resultat av installation av FOAMGLAS®-isolering utan förseglade fogar) kunde inga åldringseffekter detekteras (ingen ökning av termisk konduktivitet och ingen försämring av tryckhållfasthet).

Den nästan 50 år gamla FOAMGLAS®-takisoleringen har samma termiska egenskaper och tryckhållfasthet som den hade vid installation.

Vad betyder detta för dig?

Med FOAMGLAS®-isolering kan du vara säker på att ditt tak är framtidssäkrat och att det under byggnadens hela livslängd har samma egenskaper som när det installerades. Det här är ett isoleringsmaterial som inte behöver bytas ut efter 20, 30 år eller ännu längre tid för att uppdatera takisoleringens energieffektivitet.

Och när det behövs ny isolering är det bara placera ett nytt lager FOAMGLAS®-isolering ovanpå det gamla – den gamla FOAMGLAS®-isoleringen behöver inte tas bort. Endast takets tätskikt behöver bytas ut när detta börjar bli slitet, vilket betyder lägre underhållskostnader.

Vår isolering är en utmärkt investering som behåller sitt värde på lång sikt, så du kan lugnt luta dig tillbaka försäkrad om att byggnadens termiska egenskaper upprätthålls över tid.

Korrekt installerad FOAMGLAS® takisolering säkerställer byggnadens energiförbrukning under lång tid.

Du kanske också

är intresserad av