FOAMGLAS®-isolering: Bevarer ydeevnen over tid

På foranledning af Pittsburgh Corning Europe testede FIW (et forsknings- og testinstitut for termisk isolering i München) mellem juni 2016 og august 2017 adfærden af FOAMGLAS®-isoleringsprodukter på langt sigt. Med det formål blev der taget prøver fra tage, der var mellem 29 til 45 år gamle i forskellige europæiske lande. I hvert af de undersøgte tilfælde blev det konstateret, at FOAMGLAS®-isoleringen havde bibeholdt den oprindelige termiske egenskab og stabilitet.

Analyse af FOAMGLAS® prøver

ved FIW

Under undersøgelsens første fase, mellem juni 2016 og august 2017, analyserede FIW fire forskellige installationer af FOAMGLAS®-kompakttage:

  • det 29 år gamle tag på et plejehjem i Burcot, Storbritannien

  • det 32 år gamle tag på Bavaria Brewery i Lieshout, Holland 

  • det 40 år gamle tag på den administrative bygning tilhørende Belfius Bank i Hasselt, Belgien

  • det 45 år gamle tag på hospitalet i Kristiansord, Sverige

Prøverne blev taget under tilstedeværelse af en kvalificeret tredjepart, hvorefter de blev analyseret i FIWs laboratorier i overensstemmelse med de aktuelle EN-testmetoder hvad angår tre egenskaber: lambdaværdi, både på det tidspunkt, prøven blev taget, og efter tørring, samt trykstyrke og fugtindhold.

Alle testresultater blev sammenlignet med den information, der var tilgængelig i de tekniske specifikationer på det tidspunkt, hvor tagene blev installeret.

Uanset om det gælder det 29 år gamle tag, eller taget, der allerede har holdt i næsten et halvt århundrede, var FIWs konklusioner utvetydige: Når FOAMGLAS®-isolering benyttes under de rette omstændigheder, dvs. ingen ophobning af vand som følge af defekt tagbelægning eller som følge af installation af FOAMGLAS®-isolering uden forseglede samlinger, kunne der ikke konstateres nogen tegn på aldring i form af en øget termisk konduktivitet eller mindsket trykstyrke.

FOAMGLAS®-tagisolering, som er næsten 50 år gammel, har altid de samme termiske egenskaber og den samme trykstyrke, som det havde på installationstidspunktet.

Hvad betyder dette for dig?

Med FOAMGLAS®-isolering garanteres du tage, der er fremtidssikre, og som fortsætter med at levere den samme ydeevne som på installationsdagen i hele bygningens brugslevetid. Dette isoleringsmateriale skal ikke udskiftes efter 20, 30 eller flere år for at forbedre tagisoleringens energieffektivitet.

I dette tilfælde kan den oprindelige FOAMGLAS®-isolering ganske enkelt blive liggende, og der kan placeres et nyt lag ovenpå. Hvis du ikke ønsker at tilføje mere isolering, kan den oprindelige FOAMGLAS®-isolering også blive liggende. Det er tilstrækkeligt udelukkende at opdatere tagbelægningen efter mange år. Dette er ensbetydende med minimale vedligeholdelsesudgifter.

Vores isolering er en fremragende investering, der bevarer værdien på langt sigt. Fra og med førstedagen kan du være sikker på, at de termiske egenskaber bevares på langt sigt.

Når FOAMGLAS®-isolering er korrekt installeret og benyttes som tagisolering, vil tagisoleringens andel i udviklingen af energiforbruget forblive neutral og uforanderlig. Det vil sige, at din bygnings energiforbrug ikke vil stige med tiden.

Det vil måske også

interessere dig at læse