Termoizolacja FOAMGLAS®: wytrzymuje próbę czasu

W okresie od czerwca 2016 r. do sierpnia 2017 r., na zlecenie Pittsburgh Corning Europe, niezależny instytut badań i testów izolacji termicznej FIW w Monachium przetestował długoterminowe zachowanie produktów termoizolacyjnych FOAMGLAS® w różnych zastosowaniach dla dachów płaskich. W tym celu pobrano próbki z dachów, w których instalacja termoizolacji FOAMGLAS® została wykonana od 29 do 45 lat temu w różnych krajach europejskich. W każdym z badanych przypadków stwierdzono, że termoizolacja FOAMGLAS® zachowała swoje pierwotne właściwości termiczne i stabilność wymiarową.

Analiza próbek FOAMGLAS®

przez FIW

W pierwszej fazie badania, między czerwcem 2016 r., a sierpniem 2017 r., FIW przeanalizowała cztery różne zastosowania dla dachów kompaktowych FOAMGLAS®:

  • 29-letni dach w domu opieki w Burcot, w Wielkiej Brytanii
  • 32-letni dach browaru Bavaria w Lieshout w Holandii
  • 40-letni dach budynku administracyjnego Belfius Bank w Hasselt, w Belgii
  • 45-letni dach szpitala w Kristianstad w Szwecji

Próbki pobierano w obecności wykwalifikowanej strony trzeciej, po czym analizowano je w laboratoriach FIW zgodnie z aktualnymi metodami testowania EN pod kątem trzech właściwości użytkowych: wartości lambda, zarówno w momencie pobrania próbki jak i po demontażu, oraz wytrzymałości na ściskanie i zawartości wilgoci.

Wszystkie wyniki testów porównano z informacjami zawartymi w specyfikacjach technicznych dostępnych w czasie budowy budynku.

Niezależnie od tego czy jest to 29-letni dach, czy dach który przetrwał już prawie pół wieku, wnioski FIW są jednoznaczne: przy stosowaniu izolacji FOAMGLAS® w odpowiednich okolicznościach, tj. bez gromadzenia się wody w wyniku np. awarii pokrycia dachu lub w wyniku niepoprawnego montażu termoizolacji FOAMGLAS® np. bez szczelnego wypełnienia szczelin między płytami szkła komórkowego, nie można wykryć efektów starzenia pod względem zwiększenia przewodności cieplnej lub zmniejszenia wytrzymałości na ściskanie.

Izolacja dachu FOAMGLAS®, która ma prawie 50 lat, zawsze ma takie same właściwości termiczne i wytrzymałość na ściskanie, jak w czasie montażu.

Co to dla ciebie znaczy?

Dzięki termoizolacji FOAMGLAS® masz gwarancję, że dachy są długowieczne i że przez cały okres użytkowania budynku nadal funkcjonują, chroniąc budynek tak jak w pierwszym dniu po oddaniu do użytkowania. Ten materiał termoizolacyjny nie musi być wymieniany po 10, 15 czy 30 latach w celu poprawy efektywności energetycznej termoizolacji dachu. W przypadku zastosowania szkła komórkowego FOAMGLAS® oryginalna termoizolacja może być po prostu pozostawiona na miejscu.

Jeśli trzeba można na niej umieścić nową warstwę np. w celu spełnienia najbardziej aktualnych norm i wymogów dotyczących ociepleń. Jeśli nie chcesz myśleć o kosztownych wymianach i modernizacjach warstw izolacji, oryginalna termoizolacja FOAMGLAS® może po prostu zostać tam, gdzie jest. Oznacza to zatem minimalne koszty związane z konserwacją.

Nasza termoizolacja to doskonała inwestycja, która daje dodatkową wartość w dłuższej perspektywie. Od 1-go dnia możesz mieć pewność, że właściwości termiczne utrzymują się przez długie lata. Praktycznie przez cały okres użytkowania Twojego obiektu.

Gdy termoizolacja FOAMGLAS® jest prawidłowo zainstalowana jako ocieplenie dachu, efektywność energetyczna przegrody pozostanie neutralna i niezmienna, a zużycie energii   w budynku nie wzrośnie z upływem czasu.

Interesujące?

Czytaj więcej