Termoizolacja i paroizolacja w jednym

Odporności na działanie wody ma ogromny wpływ na trwałość obiektów przemysłowych i budynków. Z jednej strony kondensacja pary wodnej stanowi realne ryzyko powstania zawilgoceń, z drugiej strony może być wiele innych przyczyn powstania przecieków. Woda opadowa, woda z instalacji czy woda gruntowa przenika do miejsc, w których nie powinna się znaleźć.

Termoizolacja w wilgotnym środowisku

Istnieje wysokie ryzyko powstania problemów związanych z wilgocią i korozją w budynkach, w których ciśnienie pary wodnej jest bardzo wysokie przez długi czas oraz w miejscach, w których ciśnienie pary wodnej musi być kontrolowane. Przykładem są baseny, centra odnowy biologicznej, profesjonalne kuchnie, pralnie, ale także przemysł chemiczny, papierniczy, naftowy i spożywczy, archiwa - gdzie poziom wilgotności musi być stały - lub po prostu łazienki, prysznice lub piwnice.

Są to miejsca, w których gazoszczelność i paroszczelność muszą być na bardzo wysokim poziomie. Izolowanie tych obszarów nie jest łatwe. Już na etapie projektowania i wdrażania należy zwrócić uwagę na odpowiedni rodzaj termoizolacji.

Większość konwencjonalnych materiałów termoizolacyjnych z czasem nie będzie już w stanie spełnić wcześniej ustalonych oczekiwań i wymagań dla zastosowań tego typu.

Sufity, ściany i podłogi, które zostały poprawnie zaizolowane szkłem komórkowym FOAMGLAS®, całkowicie wykluczają przenikanie pary wodnej. Termoizolacja FOAMGLAS® jest całkowicie nieprzepuszczalna dla pary wodnej i pozostaje sucha zawsze i w każdych warunkach.

Dachy płaskie i stojąca woda

Dach jest bez wątpienia najważniejszym elementem zewnętrznym budynku. Szczególnie tzw. płaskie dachy mogą być narażone na nieszczelności. Dlatego izolowanie ich tak aby były wodoszczelne, jest sztuką samą w sobie. Dach płaski jest płaszczyzną prawie poziomą i dlatego gromadzi dużo dodatkowej wody stojącej. Zastoiny wody są z pewnością jednym z zagrożeń. Duża ilość wody może się rozproszyć w wyniku niewielkiej nawet nieszczelności, zanim nawet zostanie ona wykryta.

Gdy konwencjonalne systemy termoizolacyjne z upływem czasu ulegną uszkodzeniu, nie będą już ani wodoodporne ani paroszczelne. Woda przenika wówczas w głąb i pod termoizolację. Wynikiem tego są straty ciepła i brak odpowiedniej ochrony termicznej, która przestaje być skuteczna. Dodatkowo zachodzi rozwój grzybów, pleśni, korozja i przenikająca wilgoć do wielu elementów budynku.

Termoizolacja FOAMGLAS® zapewnia, że płaski dach będzie chroniony całkowicie wodoszczelną warstwą ocieplającą. Paroizolacja nie jest nawet wymagana. W ten sposób eliminuje się ryzyko nieszczelności lub kondensacji wilgoci. Szkło komórkowe FOAMGLAS® pozostaje wodoszczelne przez cały okres użytkowania budynku. Jest to idealne rozwiązanie, gdy zapobieganie uszkodzeniom i potencjalnym nieszczelnościom jest wymogiem i absolutną koniecznością.

A co z podłogami i piwnicami?

Termoizolacje podłóg i posadzek piwnic idą w parze z wysokimi wymaganiami pod względem technicznym. Po zakończeniu budowy obiektu bardzo trudno jest wrócić do stref podziemnych i stosowanej tam termoizolacji. Ponowne modernizacje są bardzo drogie. Aby uniknąć problemów, należy starannie i dokładnie termoizolować ściany i podłogi, które stykają się z glebą, przy użyciu trwałej, wodoszczelnej izolacji termicznej.

Szkło komórkowe FOAMGLAS® zapewnia optymalną i długotrwałą ochronę termiczną elementów budowlanych, które mają kontakt z glebą, konstrukcjami podziemnymi i innymi elementami budynku mającymi styczność z wodami gruntowymi. Parametry termoizolacyjne szkła komórkowego nie zmienią się nawet po powodzi.

Szkło komórkowe FOAMGLAS® może być również stosowane zgodnie z aprobatą budowlaną pod płytami fundamentowymi jako termoizolacja nośna. W tym przypadku warstwy paroszczelne nie są już konieczne, ponieważ szkło komórkowe jest w 100% wodoodporne i paroszczelne. Ponadto wodoodporna termoizolacja FOAMGLAS® nie wspomaga rozwoju grzybów, pleśni i jest materiałem w którym nie zagnieżdżą się insekty czy gryzonie.

W przypadku fasad, termoizolacja jest najsłabszym ogniwem

Mróz, upał, padający deszcz. Fasada jest stale narażona na zmienne warunki pogodowe. Niemniej jednak widoczna okładzina elewacji nie jest najsłabszym ogniwem w ochronie budynku. Jest nim z pewnością warstwa która powinna zapewniać ochronę cieplną dla całej bryły budynku, dlatego ważne jest, aby dobrać tę najtrwalszą, zapewniającą bezpieczeństwo i parametry termiczne na długie lata.

Ze względu na wpływ wilgoci, wahania temperatur, wiatr i zanieczyszczenia, żywotność wielu materiałów termoizolacyjnych jest krótsza niż w przypadku okładziny elewacyjnej. Termoizolacja i powierzchnia elewacji są zagrożone, gdy w wyniku uszkodzenia lub pogorszenia jakości struktury elewacji wilgoć przenika przez szczeliny między okładzinami,

W nowoczesnej architekturze ważną rolę odgrywa wodoodporna struktura materiału. Izolacja FOAMGLAS® tworzy nieprzepuszczalną barierę przed parą, wodą i wiatrem, co oznacza, że uzyskanie szczelnego układu warstw jest absolutnie możliwe.

Woda w instalacjach przemysłowych

Najczęstsze źródła zawilgoceń pochodzących spoza struktury przegrody czy instalacji to deszcz i śnieg. Jednak w obiektach przemysłowych istnieją inne źródła wilgoci, na przykład woda, która pochodzi z testów systemów tryskaczowych ochrony przeciwpożarowej, testów zalewowych, czyszczenia lub płukania, mgły z wież chłodniczych, skroplin z zimnego sprzętu, testów systemów chłodzonej wody przed pierwszym uruchomieniem, itp. W wielu przypadkach wody stanowiąca zagrożenie może również zawierać nadmierne stężenia chlorków i innych substancji chemicznych, które mogłyby np. przyspieszać korozję.

Woda może dostać się do układu warstw w przegrodzie czy instalacji w wyniku wadliwego projektu, złej jakości wykonania, uszkodzenia lub niedostatecznej konserwacji. Ogólnie rzecz biorąc, więcej problemów pojawia się w przypadku wody w urządzeniach niż wody w instalacjach. Sam sprzęt jest bardziej skomplikowany do wykonania termoizolacji i zawiera różnego typu kołnierze, dysze, włazy, otwory wentylacyjne i wsporniki.

W warunkach niskich temperatur woda może przenikać przez konwencjonalne typy termoizolacji jako para wodna. Będzie wtedy zachodziła kondensacja w materiale, w wyniku czego zaczyna on wchłaniać wodę.

W przypadku wysokich temperatur woda wnikająca z zewnątrz lub powstająca w przegrodzie czy instalacji może nasycić warstwę termoizolacji klasycznej, czy nawet włókno-cementowej. Po nasyceniu te materiały zachowują wilgoć w strukturze materiału i nawet w podwyższonych temperaturach wilgoć nie będzie w stanie odparować.

Woda stanowi największe zagrożenie dla systemów izolacji termicznej. Gdy dochodzi do zawilgocenia, straty ciepła rosną a parametry termoizolacyjne pogarszają się. Prowadzi to również do korozji instalacji.

Skutki osłabienia parametrów termoizolacyjnych prowadzą nie tylko do zwiększonego zużycia energii, ale mogą również powodować innego typu problemy. Na przykład zwiększone parowanie zbiorników niskotemperaturowych. Mogą również zwiększyć ryzyko krzepnięcia niektórych materiałów i substancji w rurach, zaprojektowanych do pracy w wysokich temperaturach.

Pogorszenie parametrów termoizolacyjnych przez zawilgocenie może prowadzić również do zmian w układzie i elementach konstrukcyjnych budynku. Korozja pod izolacją termiczną może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo.

Termoizolacja szkłem komórkowym FOAMGLAS® jest odporna na wodę i dlatego jest właściwym wyborem. FOAMGLAS® opracował szereg systemów termoizolacyjnych do zastosowań w podziemnych instalacjach rurowych, które są w stanie wytrzymać oddziaływanie wód gruntowych. Połączenie szczelności i odporności ogniowej oznacza, że termoizolacja FOAMGLAS® jest idealnym materiałem dla platform przybrzeżnych, cystern, stoczni i wszystkich innych miejsc, w których instalacje i obiekty mają styczność z ogromnymi ilościami wody.

Wniosek

Dzięki strukturze zamkniętych komórek termoizolacja FOAMGLAS® jest w 100% odporna na wilgoć i paroszczelna. Wycieki są łatwo wykrywalne, ponieważ woda nie wnika w materiał i jest widoczna lokalnie. Termoizolacja FOAMGLAS® nie staje się mokra na skutek procesów fizycznych, a wydajność cieplna pozostaje stała przez cały okres użytkowania budynku lub instalacji przemysłowej.

Powiązane projekty referencyjne