Isolasjon og dampsperre i ett

Vann har en enorm effekt på holdbarheten til industrianlegg og bygninger. På den ene siden utgjør vanndamp en reell risiko, og på den annen side kan vann komme fra hvor som helst. Regnvann, stigende vann, grunnvann det siver inn på steder som det ikke burde.

Isolasjon i fuktige miljøer

Det er stor risiko for fuktighetsrelaterte problemer og korrosjon i bygninger der damptrykket har vært ekstremt høyt i lang tid og på steder der damptrykket må kontrolleres. Tenk på svømmebassenger, velværesentre, profesjonelle kjøkken, vaskerier, men også kjemi-, papir-, petroleums- og næringsmiddelindustrien, vinkjellere – hvor fuktighetsnivået kanskje ikke varierer – eller bad, dusjer eller kjellere.

Dette er steder hvor lufttettheten og dampdiffusjonsmotstanden må være av veldig høy standard. Å isolere disse områdene er ikke lett. Allerede i design- og implementeringsfasen må man være obs på isolasjonen.

De fleste konvensjonelle isolasjonsmaterialer vil med tiden ikke være i stand til lenger å oppfylle de forhåndsetablerte forventningene og kravene til bruksområder av denne typen. 
Tak, vegger og gulv som er riktig isolert med FOAMGLAS®-celleglass, hindrer at damp trenger inn, både innsiden og utsiden. 
FOAMGLAS®-isolasjon er helt ugjennomtrengelig for vanndamp og forblir tørr under alle forhold.

 

 

Flate tak og stillestående vann

Taket er utvilsomt det viktigste utvendige elementet i en bygning og spesielt flate tak kan være sårbare. Derfor er det å isolere dem slik at de er vanntette, en kunst i seg selv.  Et flatt tak er horisontalt og samler derfor mye ekstra vann. Stillestående vann er definitivt en av risikoene involvert. Mye vann kan spre seg som følge av bare en liten lekkasje før lekkasjen i det hele tatt blir oppdaget. 

Når konvensjonelle isolasjonssystemer blir skadet over tid, vil de ikke lenger være vanntette eller damptette. Vann går inn i og under isolasjonen. Resultatet er et termisk ineffektivt system, soppvekst, korrosjon eller sivende fuktighet i en bygning og potensielt redusert byggevirksomhet.

FOAMGLAS®-isolasjon gir et flatt tak med et helt vanntett isolasjonslag. En dampsperre er ikke engang nødvendig.  Risikoen for et lekkende tak eller fuktig isolasjon er dermed fjernet. FOAMGLAS®-celleglass forblir vanntett under bygningens levetid. Det er den ideelle løsningen når forebygging av vannskade er en absolutt nødvendighet.  

 

 

Hva med gulv og kjellere?

Isolasjon av gulv og kjellergulv går hånd i hånd med høye krav når det gjelder tekniske byggekrav. En god plan og god implementering er avgjørende. Når en bygning er bygget, er det svært vanskelig å oppnå denne isolasjonen, og reparasjon er dyrt. Veldig dyrt. For å unngå problemer isolerer du alle vegger og golv som kommer i kontakt med jorden veldig nøye og grundig, ved hjelp av holdbar vanntett isolasjon. 

FOAMGLAS®-celleglass gir optimal og langsiktig isolasjon og beskyttelse av bygningselementer som er i kontakt med jord, underjordiske strukturer og steder med konstant vanntrykk. Den termiske ytelsen reduseres ikke, ikke engang etter en flom. 

FOAMGLAS®-celleglass kan også brukes til godkjenning i samsvar med byggeforskrifter, under fundamentplater som bærende termisk isolasjon. I så fall er ikke en separat tetning mot stigende fuktighet lenger nødvendig fordi celleglass er 100 % vanntett og damptett.  Videre tåler den vanntette isolasjonen av FOAMGLAS® huminsyrer, mikroorganismer, gnagere og insekter.

 

 

Isolasjonen i motsetning til fasaden er det svakeste leddet

Frost, varme, piskende regn.  Fasaden utsettes kontinuerlig for varierende værforhold. Likevel er den synlige fasadekledningen ikke det svakeste leddet i bygningens beskyttelse. Det er det skjulte isolasjonsmaterialet. 

På grunn av effekten av fuktighet, temperatursvingninger, vind og forurensning, er levetiden til mange isolasjonsmaterialer kortere enn for kledningen. 
Isolasjonen og overflaten settes på spill når det kommer fuktighet inn via kledningsleddene, som følge av skade på eller en reduksjon i kvaliteten på fasadestrukturen.

I moderne arkitektur er vanntett konstruksjon en viktig faktor.  FOAMGLAS®-isolasjon skaper en ugjennomtrengelig barriere mot vann og vind, noe som betyr at en vanntett konstruksjon er fullt mulig. 

Vann i industrianlegg

De vanligste vannkildene finnes utenfor isolasjonssystemet, med regn eller snø som de mest åpenbare. I industrianlegg finnes det imidlertid andre vannkilder, for eksempel vann som kommer fra testing av sprinklersystemer for brannbeskyttelse, oversvømmelsestesting, rengjøring eller rensing, dis fra kjøletårn, drypp fra kuldeutstyr, oversvømmelse under bygging, testing av kaldt eller avkjølt vannsystem før isolasjonen er fullstendig installert. 

I mange av disse tilfellene kan vannkildene også inneholde store konsentrasjoner av klorider og andre kjemikalier som muligens kan akselerere korrosjon. Vann kan komme inn i et isolasjonssystem som følge av mangelfull design, dårlig utførelse, skade eller vedlikeholdsprosedyrer under standard. Generelt oppstår det flere problemer med vann i utstyr enn vann i rør.

Utstyr er mer komplisert å isolere og inneholder flenser, dyser, kummer, ventilasjonsåpninger og støttebraketter I kalde omgivelser kan vann trenge gjennom organisk skumisolasjon som vamp og kondens i cellene. Som et resultat av dette, øker vannabsorpsjonen betraktelig.

I bruksområder med høye temperaturer kan vanninntrengning fra interne og eksterne kilder til og med mette autentisk vanntett fibrøs og sementbasert isolasjon. Når de er mettet, holder disse materialene på fuktighet, selv ved forhøyede temperaturer, og fuktigheten forsvinner ikke gjennom fordampning.

Vann er den største trusselen mot termiske isolasjonssystemer. Ettersom varmetap øker svekkes isolasjonen, noe som fører til korrosjon av installasjonen.

Effekten av økt varmetap eller -gevinst fører ikke bare til økt energiforbruk, men kan også forårsake problemer, for eksempel økt fordampning av lavtemperaturtanker.  De kan også øke risikoen for størkning av visse materialer i rør som er designet for å fungere ved høye temperaturnivåer. 

Forringelse av isolasjonen kan variere fra fullstendig ødeleggelse til dimensjonsendringer som kan gå på bekosting av systemets integritet. Korrosjon under termisk isolasjon kan ha betydelige sikkerhetsimplikasjoner. Hvis det er vanninntrengning og vannet ikke kan fjernes, vil det undergrave isolasjonseffektiviteten som helhet. 

FOAMGLAS®-isolasjon er ugjennomtrengelig for vann og er derfor et populært valg. FOAMGLAS® en utviklet en rekke isolasjonssystemer for underjordiske rørinstallasjoner som er i stand til å tåle grunnvann. Kombinasjonen av ugjennomtrengelighet og brannmotstand betyr at FOAMGLAS®-isolasjon er det ideelle materialet for offshore-plattformer, tankskip, verft og alle andre miljøer der det er en overflod av vann.

 

Endelig konklusjon bygging + industri sammen

På grunn av cellestrukturen er FOAMGLAS®-isolasjon 100 % fuktighetsbestandig og damptett. Lekkasjer oppdages lett siden vannet holder seg lokalt.  FOAMGLAS®-isolasjon ikke blir våt fra bygningsfysikkeffekter og den termiske ytelsen forblir konstant i løpet av hele levetiden til bygningen eller industrianlegget.

Relaterte referanseprosjekter