Isolering og dampspærre i ét

Vand har en gevaldig indvirkning på industrielle installationers og bygningers holdbarhed. På de ene side udgør vanddamp en reel risiko, og på den anden side kan vand komme alle steder fra. Regnvand, stigende vand, grundvand... det siver ind, hvor det ikke burde.

Isolering i fugtige miljøer

Der er høj risiko for fugtrelaterede problemer og korrosion i bygninger, hvor damptrykket har været ekstremt højt i lang tid, og på steder, hvor damptrykket skal reguleres. Tag for eksempel svømmehaller, wellness-centre, professionelle køkkener, vaskerier, men også kemikalie-, papir-, olie- og fødevareindustrien, vinkældre – hvor fugtniveauet ikke må svinge – eller blot badeværelser, brusenicher eller kældre.

Der er steder, hvor lufttætheden og modstandsdygtigheden over for diffusion af vanddamp skal holde en meget høj standard. Isolering af disse områder er ikke let. Allerede i design- og implementeringsfaserne skal man være opmærksom på isoleringen.De fleste traditionelle isoleringsmaterialer vil med tiden ikke kunne opfylde de på forhånd fastlagte forventninger og krav til disse applikationstyper.

Lofter, vægge og gulve, der er blevet isoleret korrekt med FOAMGLAS®-celleglas, forhindrer dampgennemtrængning, både indefra og udefra. FOAMGLAS®-isolering er fuldstændigt uigennemtrængelig for vanddamp og forbliver tørt uanset omstændighederne.

Flade tage og stillestående vand

Taget er uden tvivl en bygnings vigtigste udvendige element, og især flade tage kan være sårbare. Derfor er det en kunst i sig selv at isolere dem, så de er vandtætte. Et fladt tag er vandret, og derfor samler det meget ekstra vand. Stillestående vand udgør absolut en risiko. Blot en lille utæthed kan medføre, at store mængder vand har spredt sig, før utætheden overhovedet opdages.

Når traditionelle isoleringssystemer beskadiges med tiden, vil de ikke længere være vandtætte eller damptætte. Vand trænger ind i og ind under isoleringen. Resultatet er et termisk ineffektivt system, mugvækst, korrosion eller sivende fugt ind i en bygning og risiko for reduceret bygningsdrift.

Med FOAMGLAS®-isolering kan man opnå et fladt tag med et fuldstændigt vandtæt isoleringslag. Der er ikke engang behov for en dampspærre. Risikoen for et utæt tag eller fugtig isolering undgås dermed. FOAMGLAS®-celleglas forbliver vandtæt i hele bygningens levetid. Det er den ideelle løsning, når det er absolut nødvendigt at forhindre vandskader.

Hvad med gulve og kældre?

Isolering af gulve og kældergulve går hånd i hånd med de høje krav i de tekniske byggeregulativer. En god plan og en god implementering er afgørende. Når en bygning er konstrueret, er det meget vanskeligt at få adgang til denne isolering, og reparationsarbejder er dyre. Meget dyre. For at undgå problemer skal man isolere alle vægge og gulve, der kommer i kontakt med jorden meget nøje, og udelukkende benytte holdbar, vandtæt isolering.

Med FOAMGLAS®-celleglas opnår man en optimal og langtidsholdbar isolering og beskyttelse af de bygningselementer, der er i kontakt med jorden, underjordiske strukturer og steder med konstant vandtryk. Den termiske ydeevne formindskes ikke, ikke engang efter en oversvømmelse.

FOAMGLAS®-celleglas kan også benyttes i overensstemmelse med bygningsforskriftsmæssig godkendelse under fundamentpladerne som lastbærende termisk isolering. I dette tilfælde er det ikke længere nødvendigt at installere en separat dampspærre, fordi celleglas er 100 % vandtæt og damptæt. Endvidere kan vandtæt isolering med FOAMGLAS® modstå humussyrer, mikroorganismer, gnavere og insekter.

Isoleringen, og ikke facaden, er det svageste led

Frost, varme, piskende regn. Facaden er hele tiden udsat for skiftende vejrforhold. Ikke desto mindre er det ikke den synlige facadebeklædning, der er det svageste led i en bygnings beskyttelse, men derimod det skjulte isoleringsmateriale.

Som følge af konsekvenserne ved fugt, temperatursvingninger, vind og forurening er mange isoleringsmaterialers levetid kortere end beklædningens.

Isolering og overfladen udsættes for fare, når der trænger fugt ind gennem beklædningens samlinger som følge af en beskadigelse af facadestrukturen eller en forringelse af dens kvalitet.

I moderne arkitektur er vandtæt konstruktion en vigtig overvejelse. FOAMGLAS®-isolering skaber en uigennemtrængelig barriere mod vand og vind, hvilket betyder, at det sagtens kan lade sig gøre at få en vandtæt konstruktion.

Vand i industrielle installationer

De mest almindelige vandkilder findes uden for isoleringssystemet, og regn og sne er de mest indlysende.

Der er imidlertid andre vandkilder i industrielle faciliteter, hvor vand for eksempel kommer fra test af sprinklersystemer til brandbeskyttelse, overskylningstestning, rengøring eller skylning, vandtåge fra køletårne, dryp fra koldt udstyr, oversvømmelse under byggeriet, test af kølesystemer eller kølevandssystemer, før isoleringen er færdiginstalleret.

I mange af disse tilfælde kan vandkilderne også indeholde særdeles store koncentrationer af chlorid og andre kemikalier, der eventuelt kan accelerere korrosion.

Vand kan trænge ind i et isoleringssystem som følge af mangelfuldt design, dårligt udført arbejde, beskadigelse eller ringe vedligeholdsproducerer. Generelt opstår der flere problemer med vand i udstyr end vand i rør. Udstyr er mere kompliceret at isolere og indeholder flanger, dyser, mandehuller, ventilationsåbninger og støttebeslag.

I kolde miljøer kan vand gennemtrænge organisk skumisolering som vanddamp og kondensere i cellerne, hvorved vandabsorptionen forøges betydeligt. I applikationer med høje temperaturer kan vandindtrængning fra interne og eksterne kilder endda gennemvæde fiberholdig og cementholdig isolering, der oprindeligt var vandtæt. Når disse materialer er gennemvædet, bibeholder de fugten, selv ved højere temperaturer, og fugten forsvinder ikke via fordampning. Vand er den største trussel for termiske isoleringssystemer. Fordi varmetabet øges, nedbrydes isoleringen, hvilket fører til korrosion af installationen.

Virkningerne af øget varmetab eller varmeforøgelse fører ikke alene til øget energiforbrug, men kan også forårsage problemer såsom øget fordampning i lavtemperaturbeholdere. Der er også risiko for at visse materialer i rør, der er designet til at fungere ved høje temperaturniveauer, størkner. Forringet isolering kan variere fra fuldstændig nedbrydning til dimensionsforandringer, der kan udgøre en risiko for systemets integritet. Korrosion under termisk isolering kan have betydelige konsekvenser for sikkerheden. Hvis der trænger vand ind, og vandet ikke kan fjernes, vil det underminere hele isoleringens virkeevne.

FOAMGLAS®-isolering er uigennemtrængeligt for vand, og det er derfor et populært valg. FOAMGLAS® har udviklet en række forskellige isoleringssystemer til underjordiske rørinstallationer, der kan modstå grundvand. Kombinationen af uigennemtrængelighed og modstandsdygtighed over for brand betyder, at FOAMGLAS®-isolering er det perfekte materiale til boreplatforme, tankskibe, skibsværfter og andre miljøer, hvor der er store mængder vand.

Konklusion

Som følge af cellestrukturen er FOAMGLAS®-isolering 100 % fugttæt og damptæt. Utætheder er lette at opdage, og vandet forbliver begrænset lokalt.  FOAMGLAS®-isolering bliver ikke vådt som følge af bygningsfysikkens indvirkninger, og den termiske ydeevne forbliver konstant i hele bygningens eller industriinstallationens levetid.

Relaterede referenceprojekter