Eristys ja höyrynsulku yhdessä

Vedellä on valtava vaikutus teollisuusasennusten ja -rakennusten kestävyyteen. Vesihöyry on yleinen riskitekijä, mutta vettä voi päästä asennuksiin ja rakennuksiin myös muualta. Esimerkiksi sadevesi, nousuvesi ja pohjavesi voi vuotaa paikkoihin, joihin sen ei pitäisi.

Eristäminen kosteassa ympäristössä

Kosteusongelmien ja korroosion riski on hyvin suuri paikoissa, joissa höyrynpaine on ollut korkea pitkään ja paikoissa, joissa höyrynpainetta on hallittava. Näitä ovat esimerkiksi uima-altaat, kylpylät, ammattikeittiöt ja pesulat sekä kemikaali-, paperi-, petroli- ja elintarviketeollisuus ja viinikellarit. Tällaisia paikkoja ovat myös kylpyhuoneet, suihkut ja kellarit.

Näissä paikoissa ilmatiiviyden ja vesihöyrynvastuksen on oltava erittäin korkea. Alueiden eristäminen ei ole helppoa, joten eristykseen on kiinnitettävä huomiota jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Useimmat tavanomaiset eristysmateriaalit eivät täytä näiden käyttökohteiden odotuksia ja vaatimuksia. Katot, seinät ja lattiat on eristettävä oikein FOAMGLAS®-solulasilla, joka estää höyryn läpäisyn joko sisäpuolelta tai ulkopuolelta. FOAMGLAS®-solulasieriste on täysin vesihöyrytiivis ja säilyy kuivana kaikissa tilanteissa.

Tasakatot ja seisova vesi

Katto on rakennuksen tärkein elementti. Tasakatot voivat olla erityisen herkkiä, sillä niiden tiivistäminen vesitiiviiksi on hankalaa. Tasakatto on vaakasuora, joten sille kertyy paljon ylimääräistä vettä. Seisova vesi on iso riski, sillä jo pienen vuodon seurauksena rakenteisiin voi vuotaa paljon vettä, ennen kuin vuoto edes huomataan.

Perinteiset eristysjärjestelmät vaurioituvat ajan myötä, jolloin ne eivät ole enää vesi- tai höyrytiiviitä. Kun vesi tunkeutuu eristeisiin ja niiden alle, tuloksena on termisesti tehoton järjestelmä, homekasvua, korroosiota, kosteuden tunkeutumista rakennukseen ja lopulta rakennuksen toiminnan heikkeneminen.

FOAMGLAS®-eriste antaa tasakatolle täysin vesitiiviin eristyskerroksen, jonka johdosta höyrynsulkua ei tarvita. Katon vuotamisen ja eristeiden kastumisen riski on siten poistettu. FOAMGLAS®-solulasieriste pysyy täysin vesitiiviinä rakennuksen koko eliniän. Se on ihanteellinen ratkaisu, kun vesivahingon torjuminen on välttämätöntä.

Lattian ja kellarin eristäminen

Lattioiden ja kellarilattioiden eristyksen on täytettävä korkeat tekniset vaatimukset, minkä takia hyvä suunnitelma ja hyvä toteutus ovat etusijalla. Kun rakennus on valmis, eristeisiin on vaikea päästä käsiksi ja niiden korjaus on kallista. Jotta ongelmilta voi välttyä, maan kanssa kosketuksissa olevat seinät ja lattiat on eristettävä huolellisesti vesitiiviillä eristeellä.

FOAMGLAS®-solulasi on optimaalinen ja kestävä eriste, joka suojaa maan, maanalaisten rakenteiden ja jatkuvan vedenpaineen kanssa kosketuksissa olevia rakennuselementtejä. Sen eristyskyky ei heikkene edes tulvan jälkeen.

FOAMGLAS®-solulasia voi rakennusmääräysten mukaan käyttää myös perustuslaatan alla kantavana lämmöneristeenä. Siinä tapauksessa ei tarvita erillistä sulkua kapillaarikosteutta vastaan, koska solulasi on täysin vesitiivistä ja höyrytiivistä. Lisäksi vesitiivis FOAMGLAS® kestää humiinihappoja, mikrobeja, jyrsijöitä ja hyönteisiä.

 

Eriste on julkisivun heikoin linkki

Kylmä, kuuma, vaakasade. Julkisivu on jatkuvasti alttiina vaihteleville sääolosuhteille. Näkyvä julkisivuverhous ei kuitenkaan ole rakennusvaipan heikoin lenkki, vaan se on piilotettu eristysmateriaali.

Kosteuden, lämpötilan vaihtelujen, tuulen ja saasteiden aiheuttamien vaurioiden vuoksi monien eristemateriaalien elinikä on lyhyempi kuin verhouksen. Eristys ja pinta ovat vaarassa, kun kosteus tunkeutuu rakenteisiin verhouksen saumojen kautta niissä olevan vaurion tai julkisivun laadun heikkenemisen vuoksi.

FOAMGLAS®-eriste muodostaa läpitunkemattoman esteen vettä ja tuulta vastaan, mikä tarkoittaa, että vesitiivis rakenne on täysin mahdollinen.

Vesi teollisuusasennuksissa

Yleensä vesi tulee eristysjärjestelmiin ulkopuolelta kuten sade ja lumi.

Teollisuuslaitoksissa on lukuisia muitakin vesilähteitä: sprinklerijärjestelmien testaus palosuojausta varten, tulvatestaus, puhdistus ja huuhtelu, sumu jäähdytystorneista, tippuvesi jäähdytyslaitteista ja tulviminen rakentamisen aikana sekä jäähdytys- tai jäähdytysvesijärjestelmien testaus ennen kuin asennus on valmis. Monissa tapauksissa vesilähde voi sisältää paljon klorideja tai muita kemikaaleja, jotka voivat kiihdyttää korroosiota. 

Vesi voi tunkeutua eristysjärjestelmiin virheellisen suunnittelun, huonon työnlaadun, vaurion tai puutteellisen huollon seurauksena. Yleisesti voidaan sanoa, että laitteissa oleva vesi aiheuttaa enemmän ongelmia kuin putkissa oleva vesi. Laitteita on vaikeampi eristää ja ne sisältävät laippoja, suuttimia, peitelevyjä, tuuletusaukkoja ja tukikannattimia.

Kylmässä ympäristössä vesi voi tunkeutua eristeeseen vesihöyrynä tai kondenssivetenä, jonka seurauksena veden imeytyminen suurenee merkittävästi.

Kuumissa käyttökohteissa sisäisten tai ulkoisten lähteiden vesi voi kastella jopa vesitiiviit kuitusementtirakenteet. Kostuttuaan materiaalit säilyttävät kosteuden myös korkeissa lämpötiloissa, eikä kosteus häviä haihtumalla. Vesi on suurin uhka lämmöneristysjärjestelmille. Lämpöhäviön suurentuessa eriste vaurioituu, joka johtaa laitteiston korroosioon.

Suurempi lämpöhäviö tai lämmöntuotto ei pelkästään suurenna energiakulutusta, vaan voi myös aiheuttaa ongelmia, kuten matalalämpöisten säiliöiden lisääntyneen haihtumisen. Ongelmat voivat suurentaa riskiä, että tietyt materiaalit tiivistyvät putkiin, jotka on suunniteltu toimimaan korkeammissa lämpötiloissa.

Eristeen heikkeneminen voi vaihdella täydellisestä tuhosta mittamuutoksiin, jotka voivat vaarantaa järjestelmän toiminnan. Myös lämmöneristeen alapuolinen korroosio voi aiheuttaa merkittäviä turvallisuusongelmia. Jos vettä pääsee eristeen alle, eikä sitä poisteta, heikentää se eristeen toimintaa kokonaisuudessaan.

FOAMGLAS®-eriste on vesitiivis ja siksi suosittu valinta. FOAMGLAS® on kehittänyt maanalaisia putkiasennuksia varten erilaisia eristysjärjestelmiä, jotka kestävät pohjavettä. Vesitiiviyden ja palonkestävyyden ansiosta FOAMGLAS® on ihanteellinen materiaali öljylautoille, tankkereihin, telakoille ja kaikkiin ympäristöihin, joissa on runsaasti vettä.

Suosittu valinta rakentamiseen ja teollisuuteen

Solurakenteen vuoksi FOAMGLAS® on täysin vesitiivis ja höyrytiivis. Vuodot on helppo havaita, koska vesi ei leviä ympäristöön. FOAMGLAS®-eriste ei kastu rakennusfyysisten ilmiöiden vuoksi ja sen lämmöneristyskyky säilyy ennallaan rakennuksen tai teollisuuslaitteiston koko eliniän. 

Referenssiprojektit