Isolatie en vochtwering in één

Water heeft een enorme impact op de duurzaamheid van industriële installaties en gebouwen. Enerzijds vormt waterdamp een reëel gevaar. Anderzijds kan water van overal komen. Hemelwater, opstijgend water, grondwater … het kruipt waar het niet gaan kan.

Isoleren in vochtige omgevingen

Gebouwen waar de dampdruk lange tijd extreem hoog is, hebben een reële kans op vochtproblemen en corrosie. Denk aan zwembaden, wellness centra, grootkeukens, wasserijen of wijnkelders waar een zeker constant vochtgehalte noodzakelijk is, maar ook aan de chemische-, papier-, petroleum- en de voedingsindustrie of gewoon aan de badkamer, de douche en de kelder.

Het zijn plaatsen waar de luchtdichtheid en dampdiffusieweerstand zeer hoog moeten zijn. Isoleren is hier niet eenvoudig. Het vergt aandacht bij ontwerp en uitvoering. Voor dit soort toepassingen zullen de meeste klassieke isolatiematerialen na verloop van tijd niet meer kunnen voldoen aan de vooropgestelde verwachtingen en eisen.

Plafonds, wanden en vloeren die correct geïsoleerd zijn met FOAMGLAS®-cellulair glas laten absoluut geen waterdamp door, noch van buiten, noch van binnen. Waterdampdichte FOAMGLAS®-isolatie blijft in alle omstandigheden droog.

Platte daken en stilstaand water

Het dak is zonder twijfel het belangrijkste buitengevelelement in een gebouw. Platte daken kunnen kwetsbaar zijn. Ze waterdicht isoleren is daarom een vak apart. Een plat dak is horizontaal en vangt dus extra veel water op. Stilstaand water is alvast één risico. Want via een klein lek kan er zich heel veel water verspreiden voor het lek wordt ontdekt.

Wanneer na verloop van tijd de meeste klassieke isolatiesystemen beschadigd raken, zijn zij niet langer water- en dampdicht. Water komt in en onder de isolatie. Het resultaat is een thermisch inefficiënt systeem, schimmelvorming, corrosie of insijpelend vocht in het gebouw en mogelijk een gereduceerde exploitatie van het gebouw.

FOAMGLAS®-isolatie geeft een plat dak een absolute waterdichte isolatielaag. Zelfs een dampscherm is niet nodig. Er is dus geen risico op een lekkend dak of vochtige isolatie. FOAMGLAS®-cellulair glas is waterdicht gedurende de hele levensduur van het gebouw. Het is de ideale oplossing wanneer waterschade absoluut moet worden vermeden.

Hoe zit het met vloeren en kelders?

Vloeren en kelderverdiepingen isoleren stelt zware bouwtechnische eisen. Een goed plan en een goede uitvoering zijn onontbeerlijk. Na het optrekken van het gebouw is deze isolatie zeer moeilijk bereikbaar en herstelwerkzaamheden zijn duur. Zeer duur. Om problemen te voorkomen, isoleer je muren en vloeren die met de bodem in aanraking komen best zorgvuldig en grondig met blijvend waterdichte isolatie.

FOAMGLAS®-cellulair glas isoleert en beschermt bouwdelen die in contact staan met de bodem, ondergrondse constructies en locaties met een constante waterdruk langdurig en optimaal. Zelfs na een overstroming verminderen de thermische prestaties niet.

Mits bouwtechnische toelating mag je FOAMGLAS®-cellulair glas ook onder funderingsplaten als constructieve thermische isolatie toepassen. Dan is een afzonderlijke afdichting tegen opstijgend vocht zelfs niet nodig want cellulair glas is absoluut water- en dampdicht. Bovendien is de waterdichte FOAMGLAS®-isolatie bestand tegen humuszuren, micro-organismen, knaagdieren en insecten.

Niet de gevel, maar de isolatie als zwakste schakel

Vorst, hitte, slagregen. De gevel staat voortdurend bloot aan wisselende weersomstandigheden. Toch is niet de zichtbare gevelbekleding de zwakste schakel in de bescherming van een gebouw, wel het onzichtbare isolatiemateriaal.

Door de enorme belasting van vocht, temperatuurschommelingen, tocht en vervuiling is de levensduur van veel isolatiematerialen korter dan die van de bekleding. De isolatie en ondergrond worden aangetast wanneer, als gevolg van schade aan of kwaliteitsvermindering van de gevelconstructie, vocht via de voegen van de gevelbekleding naar binnen dringt.

Waterdicht bouwen is bij moderne gevelarchitectuur een aandachtspunt. FOAMGLAS®-isolatie vormt een ondoordringbare barrière tegen water en wind en dat maakt waterdicht bouwen perfect mogelijk.

Water in industriële installaties

De meest voorkomende waterbronnen bevinden zich buiten het isolatiesysteem met regen of sneeuw als de meest voor de hand liggende. In industriële faciliteiten zijn er echter nog andere waterbronnen bijvoorbeeld water afkomstig van het testen van sproeisystemen tegen brand zoals deluge testen, schoonmaken of afspoelen, koeltorenmist, druppen van koude apparatuur, overstroming tijdens de bouw, testen van een koud of gekoeld watersysteem voordat de isolatie volledig is geïnstalleerd.

In veel van deze gevallen kan de waterbron ook nog eens buitensporige concentraties van chloriden en andere chemicaliën bevatten die mogelijke corrosie nog kunnen versnellen. Water kan een isolatiesysteem binnendringen door gebrekkig ontwerp, slecht vakmanschap, schade, of ondermaatse onderhoudsprocedures.

In het algemeen doen er zich meer moeilijkheden met water voor bij apparaten dan bij leidingen. Deze zijn meer complex om te isoleren en bevatten flenzen, nozzles, mangaten, ventilatieopeningen en steunbeugels.

In koude omgevingen kan water organische schuimisolatie binnendringen als waterdamp en condenseren in de cellen waardoor de wateropname aanzienlijk groter wordt. Bij toepassingen met hoge temperaturen kan het binnendringen van water uit interne en externe bronnen zelfs authentieke waterbestendige vezelige en cementachtige isolaties verzadigen. Eenmaal verzadigd, behouden deze materialen vocht, zelfs bij verhoogde temperaturen en verdwijnt het vocht niet door verdamping.

Water is de grootste vijand van thermische isolatiesystemen. Omdat het warmteverlies toeneemt, verslechtert de isolatie wat leidt tot corrosie van de installatie. De effecten van toegenomen warmteverlies of -winst leiden niet alleen tot een verhoogd energieverbruik. Ze kunnen ook problemen veroorzaken zoals een verhoogde verdamping van tanks met lage temperatuur. Daarnaast kunnen ze ook het risico verhogen op stolling van bepaalde materialen in leidingen die ontworpen zijn om op hoge temperatuurniveaus te werken .

Verslechtering van de isolatie kan variëren van volledige vernietiging tot dimensionele veranderingen, die de systeemintegriteit in gevaar kunnen brengen. Corrosie onder thermische isolatie kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid. Als water binnendringt en niet kan worden verwijderd, ondermijnt het de totale isolatie-efficiëntie.

FOAMGLAS®-isolatie is ondoordringbaar voor water en wordt daarom vaak verkozen. Het bedrijf FOAMGLAS® ontwikkelde een verscheidenheid aan isolatiesystemen voor ondergrondse pijpinstallaties die bestand zijn tegen grondwater. De combinatie van ondoordringbaarheid en brandwerendheid maakt FOAMGLAS®-isolatie een ideaal materiaal voor offshore platforms, tankers, scheepswerven en alle andere omgevingen waar water veelvuldig aanwezig is.

Conclusie

Dankzij de cellenstructuur is FOAMGLAS®-isolatie absoluut vocht- en waterdampdicht. Een eventueel lek is makkelijk op te sporen want het water kan zich niet verder in de constructie verspreiden. De FOAMGLAS®-isolatie wordt niet nat door bouwfysische invloeden en de thermische prestaties blijven constant gedurende de hele levensduur van het gebouw of de industriële installatie.

Soortgelijke referentieprojecten