Zawilgocona termoizolacja może prowadzić do korozji elementów metalowych, rozwoju grzybów i pleśni, jak również strat ciepła

Struktura większości materiałów termoizolacyjnych jest przyczyną akumulacji wilgoci. Rozważmy na przykład syntetyczną piankę termoizolacyjną i wełnę mineralną. W przypadku nieprawidłowego zainstalowania struktura tych materiałów pozwala na przepływ pary wodnej, co powoduje, że materiał izolacyjny stopniowo prędzej czy później zostaje nasycony wilgocią.W budownictwie wyróżniamy dwa rodzaje kondensacji pary wodnej: na zewnątrz przegrody i wewnątrz przegrody.

Kondensacja na zewnątrz.

Do kondensacji powierzchniowej pary wodnej na zewnątrz przegrody dochodzi wówczas, gdy powietrze stykające się z zimną powierzchnią jest schładzane poniżej tzw. temperatury punktu rosy. To w jakim stopniu i czy w ogóle woda powstała na skutek kondensacji powoduje zawilgocenie materiału, zależy od charakterystyki klimatycznej otoczenia zewnętrznego oraz od paroprzepuszczalności danego materiału budowlanego.

Instalacja paroszczelnej termoizolacji na ścianach od wewnątrz ma wpływ na skuteczność cieplną całej przegrody, a także wspomaga proces schnięcia fasady zawilgoconej wskutek deszczu.

W jaki sposób termoizolacja budynków ulega zawilgoceniu?

Wewnątrz przegrody kondensacja może być wynikiem konwekcji (1) ciepłego powietrza lub dyfuzji (2) pary wodnej.

To mogą być miejsca w budynku gdzie powstaje para wodna, ciepło emitowane przez ludzi, rośliny, również resztki wilgoci w budynku, procesy produkcyjne lub codzienne prace czy czynności wykonywane w kuchniach, łazienkach.

Problemy związane z wilgocią spowodowane przez konwekcję występują wówczas, gdy ciepłe, wilgotne powietrze wewnętrzne jest w stanie przeniknąć przez termoizolację z powodu uszkodzenia lub degradacji warstwy paroszczelnej, bądź też gdy w ogóle nie ma żadnej bariery paroszczelnej. Para przenika wówczas wraz z powietrzem i kondensuje w przegrodzie, gdy tylko temperatura punktu rosy zostanie osiągnięta w termoizolacji. To jest głównym powodem powstawania zawilgoceń.

A jak to wygląda w przypadku instalacji przemysłowych?

Znaczne różnice temperatur pomiędzy temperaturą instalacji przemysłowych w czasie pracy, a temperaturą otoczenia powodują, że kondensacja staje się prawdziwym problemem. Gdy instalacje pracują poniżej temperatury otoczenia, wzrasta ryzyko kondensacji. Powierzchnia instalacji przemysłowych jest podatna na kondensację pary wodnej, gdy jej temperatura spadnie poniżej punktu rosy. Skutkiem tego jest właśnie powierzchniowe wykraplanie się pary.

Gdy para wodna przenika do materiału termoizolacyjnego, wilgoć pomiędzy termoizolacją, a elementami instalacji może powodować korozję, co pociąga za sobą konsekwencje kosztowe i związane z bezpieczeństwem. Temperatura robocza, naturalna w procesie działania danego system instalacji przemysłowych, może spowodować korozję. W temperaturach roboczych od 0° C do 100 ° C może występować tzw. zjawisko płynącej wody. W tym zakresie temperatur prędkość korodowania podwaja się przy każdym wzroście temperatury od 15 ° C do 20 ° C. Okresowe zmiany temperatur przyspieszają korozję.

W przypadku instalacji przemysłowych skład chemiczny wody, może być bardzo niekorzystny zarówno dla stali węglowej jak i nawet dla stali nierdzewnej. Miejscowe zanieczyszczenie, a nawet wymywanie samego materiału termoizolacyjnego może powodować powstawanie kwasów i substancji żrących. Powstałe chlorki mogą być ługowane lub zagęszczane przez reagujący materiał termoizolacyjny.

Wpływ na ludzi i urządzenia

Wilgotnej termoizolacji nie można lekceważyć.

 • Mokra czy wilgotna termoizolacja to bardzo osłabione parametry termoizolacyjne.
 • Dla porównania, lód ma wartość lambda 2,22 W/mK, płyta FOAMGLAS® T3+ ma lambdę 0,036 W/mK. To różnica blisko 61 razy co do efektywności cieplnej warstwy termoizolacyjnej mokrej i suchej.
 • Rozwój pleśni i grzybów, co stwarza niekorzystne warunki dla zdrowia i życia.
 • Awarie instalacji i urządzeń, co pociąga za sobą koszty, konieczność napraw w trudno dostępnych miejscach, co może mieć przełożenie również na bezpieczeństwo użytkowania obiektu.
 • Większe koszty ogrzewania i schładzania obiektu
 • Niebezpieczeństwo korozji elementów metalowych, konstrukcyjnych i mocujących, również tych związanych z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 • Znaczący wpływ na środowisko naturalne. Niewłaściwy dobór materiału może prowadzić do przedwczesnych lub nieuniknionych remontów, co wiąże się z większym niż wymagane zużyciem energii, surowców i nakładu pracy.

Obiekty o podwyższonej wilgotności

większe wyzwanie

W budynkach w których ciśnienie pary wodnej jest na bardzo wysokim poziomie w dłuższym okresie czasu, takich jak baseny, centra odnowy biologicznej, laboratoria, a także w miejscach o wysokiej wilgotności powietrza, takich jak sale lekcyjne, kuchnie, pralnie, piwnice, magazyny substancji chemicznych, hale przemysłu papierniczego i spożywczego, szczelność i odporność na dyfuzję pary wodnej w warstwie termoizolacji są bardzo pożądane, wręcz wymagane. Jest to jedyny sposób zapobiegania kondensacji w przegrodzie, co przekłada się na zapobieganiu zawilgoceniom i korozji.

Dlatego nie jest łatwo izolować budynki o wysokiej wewnętrznej wilgotności względnej. Termoizolacja musi być tutaj instalowana z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. Użycie klasycznych przepuszczających parę wodną materiałów termoizolacyjnych nie będzie w stanie spełnić wcześniej wymienionych wymagań dla obiektów i pomieszczeń tego typu.

Krystalicznie czysty dowód wodoszczelności

Termoizolacja szkłem komórkowym FOAMGLAS® jest całkowicie nieprzepuszczalna dla pary wodnej. Posiada szklaną nieorganiczną strukturę hermetycznie zamkniętych komórek, która zapobiega przenikaniu pary wodnej. Brak dyfuzji pary wodnej oznacza , że w materiale nie wystąpi kondensacja. Dlatego termoizolacja FOAMGLAS® pozostaje zawsze sucha niezależnie od okoliczności, nawet w przypadku awarii czy nieszczelności. A zatem pomaga w tworzeniu zdrowych, zrównoważonych i wydajnych termicznie budynków oraz bezpiecznych i niezawodnych instalacji przemysłowych.

Te właściwości oznaczają również, że szkło komórkowe FOAMGLAS® nadaje się szczególnie do budynków o wysokiej wilgotności względnej.

Szkło komórkowe FOAMGLAS® jest lekko alkaliczne, wobec czego możliwość przyspieszonej korozji stali węglowej jest zminimalizowana. Termoizolacja FOAMGLAS® przeszła niezbędne testy i kwalifikuje się do użycia ze stalą nierdzewną. FOAMGLAS® jest materiałem nieprzewodzącym i nieabsorbującym.

Zalety termoizolacji FOAMGLAS® w wilgotnym środowisku:

 • Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej paroizolacji
 • Ne wystąpi kondensacja pary wodnej w materiale, nawet przy wysokiej wilgotności względnej, dlatego też ryzyko korozji elementów metalowych, również tych związanych z instalacjami i urządzeniami technicznymi jest wyeliminowane
 • Termoizolacja pozostaje zawsze sucha, zarówno latem,jak i zimą, dlatego gwarantowana jest efektowność termiczna, bez żadnych dodatkowych strat ciepła
 • Parametry termoizolacyjne pozostają stałe i niezmienne przez cały okres użytkowania obiektu

Konwekcja to ruch substancji (zwykle powietrza lub cieczy), która rozszerza się i podnosi po podgrzaniu, a następnie ochładza się i ponownie opada. Cykl ten powoduje ciągły obieg, poprzez który przekazywane jest ciepło.

Dyfuzja jest procesem wynikającym z losowego ruchu cząstek.

Korozja to naturalne chemiczne zniszczenie materiałów w wyniku reakcji z ich otoczeniem, w szczególności zniszczenie metali w reakcjach elektrochemicznych.

Powiązane projekty referencyjne