Fugtig isolering kan føre til korrosion, svampevækst og energitab

For de fleste isoleringsmaterialers vedkommende er det strukturen, der er skyld i fugtakkumulering. Tag for eksempel syntetisk skumisolering og mineraluld. Når disse materialer installeres forkert, lader deres struktur vanddamp trænge igennem, hvilket fører til at isoleringsmaterialet før eller siden gradvist bliver gennemvædet af fugt.I byggesektoren skelner vi mellem 2 forskellige typer kondens: På ydersiden af konstruktionen og indvendigt i konstruktionen.

Kondens på ydersiden

Forholdet mellem materialets overfladetemperatur og den omgivende lufts dugpunktstemperatur fastlægger kondensniveauet på ydersiden. Hvorvidt og i hvilket omfang der trænger kondensvand ind i materialerne er afhængigt af den omgivende lufts klimatiske karakteristika og byggematerialets tilgængelighed og dampgennemtrængelighed.

Installation af indvendig vægisolering påvirker konstruktionens temperaturbelastning og påvirker endvidere murværkets tørreproces efter piskende regn på facaden.

Hvordan bliver isolering i bygninger fugtig?

Indvendigt i konstruktionen kan kondens være et resultat af konvektion(1) af varm luft eller diffusion(2) af vanddamp.

I områder i en bygning, hvor der foregår aktiviteter, dannes der vanddamp af menneskekroppe, planter, restfugtighed fra bygningen, produktionsprocessen eller aktiviteter i køkkener eller badeværelser, for blot at nævne nogle få eksempler.

Fugtrelaterede problemer forårsaget af konvektion forekommer, når varm, fugtig indeluft kan gennemtrænge isoleringen som følge af beskadigelse, forringelse af eller mangler i dampspærrelaget, eller hvis der ikke forefindes en robust dampspærre. Dampen føres med luften og kondenserer, så snart dugpunktstemperaturen er nået i isoleringen. Dette fører til akkumulering af fugt.

Og i industrielle installationer?

De betydelige temperaturforskelle mellem driftstemperaturerne i industrielle installationer og den omgivende temperatur fører til en situation, hvor kondens bliver et reelt problem. Når installationers drift ligger under den omgivende temperatur, stiger risikoen for kondens. Overfladen på en installation er følsom over for kondens, når dens temperatur falder under dugpunktet, hvilket fører til at vanddamp fra luften kondenseres på overfladen.

Når vanddamp trænger igennem et isoleringssystem, kan fugten mellem isoleringen og installationen forårsage korrosion, hvilket har betydelige omkostningsmæssige og sikkerhedsmæssige konsekvenser. Et systems driftstemperatur kan forårsage korrosion. Ved driftstemperaturer mellem 0 °C og 100 °C kan der forekomme rindende vand. Inden for dette temperaturområde fordobles korrosionshastigheden ved hver temperaturstigning på 15 til 20 °C. Uregelmæssige temperaturer accelererer korrosion.

I industrielle installationer kan vandets kemikalieindhold også forårsage problemer for både kulstofstål og rustfrit stål. Lokal forurening og endda udvaskning af selve isoleringsmaterialet kan medføre forekomst af syrer. Chlorider kan udvaskes eller koncentreres af isoleringsmaterialet.

Implikationer for mennesker og udstyr

Konsekvenserne af fugtig isolering må ikke undervurderes.

 • Den negative indvirkning på isoleringens termiske effektivitet er betydelig
 • For eksempel har is en lambda-værdi på 2,22 W/mK, FOAMGLAS® T3+ har 0,036 W/mK.
 • Dette er 61 gange isoleringsværdien
 • Svampevækst fører til usunde leveforhold
 • Rør ruster og bliver utætte, hvilket har økonomiske og sikkerhedsmæssige implikationer. Utæthederne vil også være vanskelige at finde og reparere
 • Øgede driftsomkostninger til køle- eller opvarmningsinstallationer
 • Metalstrukturer omgivet af fugtig isolering ruster, hvilket udgør en fare for bygningens stabilitet og de tekniske installationer
 • Der er en betydelig indvirkning på planeten. Det forkerte materialevalg kan føre til førtidige eller unødige renoveringer, højere forbrug af energi, råmaterialer og arbejdskraft end nødvendigt

Høj luftfugtighed

større udfordring

II bygninger, hvor damptrykket er ekstremt højt i lang tid – såsom swimmingpools og wellness-centre – men også steder med meget høje fugtighedsniveauer, såsom klasseværelser, professionelle køkkener, vaskerier, vinkældre og i olie-, papir- og fødevareindustrien, skal isoleringens lufttæthed og dampdiffusionsmodstand have en meget høj standard. Dette er den eneste måde, man kan forebygge interstitiel kondensering, fugtrelaterede problemer og korrosion på.

Det er derfor ikke let at isolere bygninger med høj relativ luftfugtighed. Isoleringen skal installeres med største forsigtighed og opmærksomhed på detaljerne. Klassiske dampgennemtrængelige isoleringsmaterialer vil ikke kunne opfylde de etablerede forventninger og krav til denne type anvendelse.

Krystalklart bevis på vandtæthed

FOAMGLAS®-celleglasisolering er fuldstændigt uigennemtrængelig for vanddamp. Den har en hermetisk lukket celleglasstruktur, der forhindrer vand i at trænge igennem. Ingen dampdiffusion betyder ingen interstitiel kondensering. FOAMGLAS®-celleglas forbliver derfor tørt i alle situationer og bidrager således til at skabe sunde, bæredygtige og termisk effektive bygninger og sikre, pålidelige industrielle installationer.

Disse egenskaber betyder også, at FOAMGLAS®-celleglas er særligt velegnet til bygninger med høj relativ luftfugtighed.

Da FOAMGLAS®-celleglas er let alkalisk, minimeres risikoen for accelereret korrosion af kulstofstål. FOAMGLAS®-isolering har gennemgået testning og kan benyttes sammen med rustfrit stål. FOAMGLAS®-isolering er ikke-korroderende og ikke-absorberende.

Fordelene ved FOAMGLAS®-isolering i fugtige miljøer:

 • Ingen dampspærre påkrævet
 • Ingen indvendig kondens, ikke engang i områder med høj relativ luftfugtighed, og derfor forekommer der ingen strukturskader på bygningen eller de industrielle installationer.
 • Isoleringen forbliver tør både sommer og vinter, og derfor garanteres den termiske isolering, og der forekommer ingen yderligere energitab.
 • Den termiske isoleringsværdi forbliver konstant

 

 

Konvektion: bevægelse af et stof (normalt luft eller en væske), der udvider sig og stiger, når det opvarmes, og derefter køler ned og falder igen. Denne cyklus fører til kontinuerlig cirkulering, med overførsel af varme.

Diffusion: en proces, der skyldes partiklers tilfældige bevægelse .

Korrosion: den naturlige kemiske nedbrydning af materialer som følge af reaktionen med deres miljø, især nedbrydning af metaller via elektrokemiske reaktioner.

Relaterede referenceprojekter