Eristeiden kostuminen aiheuttaa korroosiota, homekasvua ja energiahävikkiä

Kosteuden kertyminen johtuu useimmiten eristemateriaalien rakenteesta. Väärin asennettu materiaali päästää vesihöyryä lävitseen, jolloin eriste on enemmin tai myöhemmin kosteuden kyllästämä. Rakennusalalla erotellaan kaksi kondensaatiotyyppiä: rakenteen ulkopuolinen ja rakenteen sisäpuolinen kondensaatio.

Ulkopuolinen kondensaatio

Materiaalin pintalämpötilan ja ympäristön kastepistelämpötilan suhde määrittää, miten paljon kosteutta tiivistyy materiaalin pinnalle. Se, tunkeutuuko vesi materiaaliin ja missä määrin, riippuu ympäristöolosuhteista sekä rakennemateriaalin suojauksesta ja vesihöyrynläpäisevyydestä.

Seinäeristeen asennus vaikuttaa rakenteen lämpötilakuormaan sekä tiilirakenteen kuivumisprosessiin voimakkaan vaakasateen jälkeen.

Miten eristeet kastuvat?

Sisäpuolinen kondensaatio voi johtua lämpimän ilman konvektiosta (1) tai vesihöyryn diffuusiosta (2).

Rakennuksen sisällä vesihöyryä tuottavat esimerkiksi ihmiset, kasvit, rakenteiden jäännöskosteus, tuotantoprosessit sekä toiminnot keittiössä ja kylpyhuoneessa.

Konvektion aiheuttamia ongelmia ilmenee silloin, kun lämmin ja kostea sisäilma läpäisee eristeen vaurion, höyrynsulun ikääntymisen tai vaurion tai höyrynsulun puuttumisen vuoksi. Vesihöyry liikkuu ilman mukana ja tiivistyy siinä vaiheessa, kun kastepistelämpötila saavutetaan eristeen sisällä. Tuloksena kertyy kosteutta.

Teolliset asennukset

Teollisuuslaitteistojen käyttölämpötilojen ja ympäristölämpötilojen huomattavat erot tekevät kondensaatiosta todellisen ongelman. Kondensaation riski suurenee, kun laitteiston lämpötila on ympäristön lämpötilaa alhaisempi. Laitteiston pintaan tiivistyy vettä, kun lämpötila laskee kastepisteen alapuolelle, jolloin ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy pinnalle.

Kun vesihöyry tunkeutuu eristeeseen, eristeen ja laitteen välissä oleva kosteus voi aiheuttaa korroosiota, josta voi olla seurauksena huomattavia taloudellisia menetyksiä ja turvallisuusongelmia. Korroosionopeus tuplaantuu kun järjestelmän käyttölämpötila on 0-100°C eli kun vesi on nestemäisessä muodossa. Nopeat 15–20°C lämpötilamuutokset voivat kiihdyttää korroosiota.

Teollisuusasennuksissa veden kemiallinen koostumus voi aiheuttaa ongelmia sekä hiiliteräkselle että ruostumattomalle teräkselle. Paikallisista saasteista ja eristemateriaalin hajoamisesta voi syntyä happoja. Eristeistä voi irrota klorideja tai eristeet voivat tiivistää niitä.

Merkitys ihmisille ja laitteille

Eristeiden kostumisen seurauksia ei saa aliarvioida.

 • Kostuminen heikentää huomattavasti eristeen lämmöneristyskykyä.
 • Esimeriksi jään lambda-arvo on 2,22 W/mK ja FOAMGLAS® T3+ eristeen lamda-arvo on 0,036 W/mK.
 • Homekasvu muuttaa asuinympäristön epäterveelliseksi.
 • Putket ruostuvat ja vuotavat aiheuttaen taloudellisia kustannuksia ja turvallisuusongelmia. Vuotoja ei ole helppo löytää eikä korjata.
 • Jäähdytyksen ja lämmityksen energiakustannukset nousevat.
 • Kosteassa eristeessä olevat metallirakenteet ruostuvat, mikä voi vaarantaa rakennuksen tai laitteiston toiminnan.
 • Eristeiden kostuminen aiheuttaa myös ympäristövaikutuksia. Väärät materiaalivalinnat voivat johtaa siihen, että on tehtävä ennenaikaisia kunnostuksia, joista syntyy ylimääräisiä kustannuksia.

Korkea kosteus

Suuremmat haasteet

Jos rakennuksen vesihöyrynpaine on hyvin korkea pitempiä aikoja, eristeen ilmatiiviys ja vesihöyryvastus ovat erittäin tärkeitä tekijöitä. Sopiva eriste on ainoa tapa estää materiaalin sisäinen kondensaatio, kosteuteen liittyvät ongelmat ja korroosio. FOAMGLAS®-eristeet sopivat uimahalleihin ja kylpylöihin, joiden sisällä vallitsee korkea suhteellinen kosteus. Myös öljynjalostus-, kemian-, paperi- ja elintarviketeollisuuden tilat ovat kosteusolosuhteiltaan haastavia eristää.

Eristeet on asennettava huolella ja tarkasti. Klassiset höyryä läpäisevät eristemateriaalit eivät täytä tämän tyyppisten käyttökohteiden odotuksia ja vaatimuksia.

Kristallinkirkas todiste vesitiiviydestä

FOAMGLAS®-solulasieriste on täysin vesihöyrytiivis. Se koostuu ilmatiiviisti suljetuista lasisoluista, joihin vesihöyry ei pääse tunkeutumaan. Vesihöyryn diffuusion puuttuminen tarkoittaa, että sisäistä kondensaatiota ei tapahdu. FOAMGLAS®-solulasieriste pysyy kuivana kaikissa olosuhteissa ja auttaa luomaan terveitä, kestäviä ja termisesti tehokkaita rakennuksia sekä turvallisia ja luotettavia teollisuuslaitoksia.

Näiden ominaisuuksien ansiosta FOAMGLAS®-solulasieriste sopii erinomaisesti rakennuksiin, joissa on korkea suhteellinen kosteus.

FOAMGLAS®-solulasieriste on hieman emäksinen ja vähentää näin hiiliteräksen korroosioriskiä. FOAMGLAS®-eriste on testattu ja hyväksytty käytettäväksi ruostumattoman teräksen kanssa. FOAMGLAS® -eriste ei johda eikä ime kosteutta.

FOAMGLAS®-eristeen edut kosteassa ympäristössä:

 • Höyrynsulkua ei tarvita.
 • Kosteus ei tiivisty eristeen sisään, ei edes erittäin kosteissa tiloissa, joten rakennuksen tai laitteistojen vahingoittumisvaaraa ei ole.
 • Eriste pysyy kuivana kesät ja talvet, joten sen lämmöneristyskyky pysyy eikä energiahävikkiä ilmene.
 • Lämmöneristysarvot säilyvät korkeina

 

 

Konvektio: aineen liike (yleensä ilma tai neste), joka laajenee ja nousee lämmetessään ja laskee jäähtyessään. Tämä aiheuttaa jatkuvan kierron ja lämmön siirtymisen.

Diffuusio: hiukkasten satunnaisliikkeistä johtuva ilmiö.

Korroosio: materiaalien luonnollinen kemiallinen hajoaminen, kun ne reagoivat ympäristön kanssa. Erityisesti metallien tuhoutuminen sähkökemiallisten reaktioiden seurauksena.

Referenssiprojektit