Corrosie, schimmelvorming, energieverlies, allemaal gevolgen van vochtige isolatie

Vochtaccumulatie is te wijten aan de structuur van de meeste isolatiematerialen. Denk bijvoorbeeld aan kunststof schuimisolatie en minerale wol. Wanneer zij niet correct worden geïnstalleerd, zal hun structuur waterdamp doorlaten. Zo kunnen zij, vroeg of laat, verzadigd raken met vocht.

Hoe kan isolatie in gebouwen vochtig worden?

In de bouw onderscheiden we 2 types van condensatievorming: inwendig en aan het oppervlak van bouwmaterialen.

De verhouding tussen de oppervlaktetemperatuur van het materiaal en de dauwpunttemperatuur van de omgevingslucht bepaalt de mate van condensatie aan het oppervlak. Of en hoeveel condensatiewater in de materialen terechtkomt, hangt af van de klimatologische kenmerken van de omgevingslucht en de dampdoorlaatbaarheid van het bouwmateriaal.

Plaatsing van wandisolatie aan de interieurzijde, heeft niet alleen een effect op de temperatuur van de constructie, het beïnvloedt daardoor ook het droogproces van het metselwerk na slagregen tegen de gevel. Ook hierdoor kan isolatie vochtig worden.

Condensatie door gebruik

Wanneer het gebouw in gebruik is, kan condensatie optreden door convectie(1) van warme lucht of van diffusie(2) van waterdamp. In een ruimte waar activiteit plaatsvindt, wordt waterdamp geproduceerd: door het menselijk lichaam, planten, bouwvocht, productieprocessen, activiteiten in keukens of badkamers, ...

Vochtproblemen door convectie ontstaan als de warme, vochtige binnenlucht tot in de isolatie doordringt via schade, degradatie en gebreken van de dampremmende laag of door het ontbreken van een degelijk dampscherm. De damp wordt meegevoerd en condenseert zodra de dauwpunttemperatuur in de isolatie wordt bereikt. Vochtaccumulatie is het gevolg.

En bij industriële installaties?

De grote temperatuurverschillen tussen de bedrijfstemperatuur van industriële installaties en de omgevingstemperatuur kunnen zorgen voor een situatie waarin condensatie een reëel probleem wordt. Wanneer installaties onder de omgevingstemperatuur werken stijgt het risico op condensatie. Op het oppervlak van een installatie ontstaat condensatie wanneer zijn temperatuur onder het dauwpunt van de omgevingslucht valt zodat waterdamp uit die lucht condenseert op het oppervlak.

Wanneer waterdamp een isolatiesysteem penetreert kan het vocht tussen de isolatie en de installatie corrosie veroorzaken wat grote economische schade en veiligheidsgevolgen met zich meebrengt. De temperatuur waarbij een systeem werkt, kan corrosie bevorderen. Bij bedrijfstemperaturen tussen 0°C en 100°C (32°F en 212°F) kan vloeibaar water aanwezig zijn. In dit temperatuurbereik verdubbelt de corrosiesnelheid bij elke temperatuurstijging van 15°C tot 20°C (59°F tot 68°F). Cyclische temperaturen versnellen corrosie.

Bij industriële installaties kan ook het chemische gehalte van het water problemen veroorzaken voor zowel koolstof- als roestvrij staal. Zuur kan ontstaan door lokale vervuiling en zelfs door uitloging van het isolatiemateriaal zelf. Chloriden kunnen worden uitgeloogd of geconcentreerd door het isolatiemateriaal.

Gevolgen voor mens en materiaal

De gevolgen van vochtige isolatie zijn niet te onderschatten:

 • Een zeer sterke negatieve impact op de thermische efficiëntie van isolatie
 • Zo heeft ijs bijvoorbeeld een lambda waarde van 2.22 W/mK, FOAMGLAS® T3+ 0.036W/mK. Dit is 61 maal beter isolerend
 • Schimmelvorming leidt tot ongezonde leefomstandigheden
 • Leidingen gaan roesten en lekken met gevolgen voor economie en veiligheid. Bovendien zijn de lekken moeilijk op te sporen en te herstellen
 • Verhoogde energiekosten voor het koelen of verwarmen van installaties
 • Metalen constructies omringd door vochtige isolatie gaan roesten, waardoor de stabiliteit van het gebouw of de technische installatie in gevaar kan komen.
 • De impact op de planeet is zeer groot. Door een verkeerde materiaalkeuze vereisen vroegtijdige of te voorkomen renovaties meer energie, grondstoffen en arbeid dan nodig.

Hoge vochtigheid

extra uitdaging

In gebouwen waar de dampdruk lange tijd extreem hoog is – zoals in zwembaden en wellness centra – maar ook in zeer vochtige omgevingen zoals klaslokalen, grootkeukens, wasserijen, wijnkelders en in de petroleum-, chemische-, papier- en voedingsindustrie, moeten de luchtdichtheid en de dampdiffusieweerstand van de isolatie van een heel hoog niveau zijn. Dit is de enige manier om inwendige condensatie, vochtproblemen en corrosie te vermijden. De hoge relatieve vochtigheidsgraad, soms zelfs meer dan 70%, en de hoge binnentemperatuur resulteren in een enorme condensatiedruk onder het plafond.

Gebouwen met een hoge relatieve vochtigheidsgraad isoleren is dus niet eenvoudig. Het moet met de grootste zorg en oog voor detail gebeuren. Klassieke damp-open isolatiematerialen zullen voor dit soort toepassingen niet kunnen voldoen aan de vooropgestelde verwachtingen en vereisten.

Glasheldere bewijzen van waterdichtheid

FOAMGLAS®-cellulaire glasisolatie is volledig waterdampdicht. De structuur van opeengestapelde glascellen laat waterdamp niet binnendringen. Geen dampdiffusie betekent geen inwendige condensatie. FOAMGLAS®-cellenglas blijft dus in alle omstandigheden droog en draagt zo bij tot het creëren van gezonde, duurzame en thermisch efficiënte gebouwen, en tot veilige, bedrijfszekere industriële installaties.

Die eigenschap maakt FOAMGLAS®-cellenglas bovendien de ideale isolatie in gebouwen met een hoge relatieve vochtigheidsgraad.

Omdat FOAMGLAS®-cellenglas licht alkalisch is, wordt de mogelijkheid van versnelde corrosie van koolstofstaal geminimaliseerd. FOAMGLAS®-isolatie is getest en komt in aanmerking voor gebruik met roestvast staal. FOAMGLAS®-isolatie is niet-capillair en niet-absorberend.

De voordelen van FOAMGLAS®-isolatie in vochtige omgevingen:

 • Geen dampscherm nodig
 • Geen inwendige condensatie, zelfs niet bij een hoge relatieve vochtigheid dus geen structurele schade aan het gebouw en/of de industriële installaties
 • Isolatie blijft droog in zomer en winter dus de thermische isolatie is verzekerd en er is geen bijkomend energieverlies
 • Thermische isolatiewaarden blijven constant

Convectie: de beweging van een stof (meestal lucht of een vloeistof) die bij verwarming uitzet en opstijgt, en vervolgens afkoelt en weer daalt. Hierdoor ontstaat een circulatie die tot warmtetransport aanleiding geeft.

Diffusie: is een proces ten gevolge van de willekeurige beweging van deeltjes.

Corrosie: is de natuurlijke chemische aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt, in het bijzonder de aantasting van metalen door elektrochemische reacties.

Soortgelijke referentieprojecten