Izolace FOAMGLAS® má konstantní izolační vlastnosti v čase

Mezi červnem 2016 a srpnem 2017 proběhlo na pokyn společnosti Pittsburgh Corning Europe v FIW Mnichov (výzkumný a zkušební ústav pro tepelnou izolaci) testování dlouhodobého chování izolačních výrobků FOAMGLAS® použitých v různých typech plochých střech. Za tímto účelem byly v různých evropských zemích odebírány vzorky ze střech po 29 až 45 letech od jejich realizace. Ve všech posuzovaných případech bylo zjištěno, že izolace FOAMGLAS® si zachovala své původní izolační vlastnosti i pevnost.

Analýza vzorků FOAMGLAS®

institutem FIW

V první fázi studie, od června 2016 do srpna 2017, FIW analyzoval čtyři různé realizace kompaktních střech FOAMGLAS®:

  • 29 let starou střechu na pečovatelském domě v Burcotu ve Spojeném království

  • 32 let starou střechu pivovaru Bavaria v nizozemském Lieshoutu

  • 40 let starou střechu administrativní budovy Belfius Bank v belgickém Hasseltu

  • 45 let starou střechu nemocnice v Kristiansordu ve Švédsku

Vzorky byly odebrány za přítomnosti akreditované třetí strany, poté byly v laboratořích FIW analyzovány jejich tři základní vlastnosti - hodnota součinitele tepelné vodivosti lambda (a to jak v době, kdy byl vzorek odebrán, tak i v případě, že byly vzorky před testováním sušeny), pevnost v tlaku a obsah vlhkosti.

Všechna měření proběhla v souladu se současnými zkušebními metodami EN. Všechny výsledky testů byly následně porovnány s údaji v technických specifikacích dostupných v době výstavby.

Ať už se jedná o střechu starou 29 let nebo o střechu, která má za sebou téměř půl století, závěry FIW jsou jednoznačné: při použití správně uložené izolace FOAMGLAS®, (tj. bez přístupu vody způsobeného havárií střešní krytiny nebo v důsledku chybné aplikace izolace FOAMGLAS® - například bez slepených spojů), nebyly zjištěny žádné projevy stárnutí ani z hlediska zvýšení tepelné vodivosti, ani snížení pevnosti v tlaku.

Izolace střechy FOAMGLAS®, která je stará téměř 50 let, má vždy stejné tepelně izolační vlastnosti i pevnost v tlaku, jaké měla v době své instalace.

Co to konkrétně pro Vás znamená?

Při použití izolace FOAMGLAS® získáte střechu, která Váš objekt ochrání i do budoucnosti a která po celou dobu životnosti budovy bude fungovat stejně jako první den po instalaci. Pokud budete potřebovat zvýšit energetickou účinnost střechy nebude nutné tuto tepelnou izolaci po 20, 30 nebo více letech vyměňovat.

V takových případech může být původní izolace FOAMGLAS® ponechána na svém místě a nad ní může být aplikována nová vrstva. Pokud nebudete potřebovat přidávat další izolaci, může původní izolace FOAMGLAS® jednoduše zůstat tam, kde je. Stačí po několika letech obměnit pouze střešní krytinu. To minimalizuje Vaše náklady na údržbu.

Naše izolace je vynikající investicí, která si dlouhodobě zachovává svoji hodnotu. Od prvního dne si můžete být jisti, že její tepelně izolační vlastnosti budou v průběhu času konstantní.

Pokud ve střeše použijete správně aplikovanou izolaci FOAMGLAS®, podíl střechy ve vývoji spotřeby energie zůstane neutrální, nezmění se, takže se spotřeba energie Vaší budovy v průběhu času nezvýší.

Muže Vás také zajímat