Věděli jste, že časem většina běžných tepelných izolací ztrácí část svých izolačních vlastností?

Pěnové sklo FOAMGLAS® nikoli!

Účelem tepelné izolace je zajistit spolehlivou tepelnou ochranu po řadu let, a to i v náročném prostředí. Účinnost většiny izolačních materiálů je však časově omezená, což je značný stresový faktor.

Špatně provedené izolace poškozují nejen samotné budovy, ale také zařízení a provoz v nich. Výsledkem jsou nepředvídané a zbytečné opravy nebo rekonstrukce a další související náklady.

Tepelná ochrana v průmyslových aplikacích

Struktura většiny běžných izolačních materiálů, jako jsou například tuhé desky na bázi pěnových plastů, je propustná pro plyny a tím je náchylná k jejich kondenzaci. V důsledku toho se bude účinnost těchto izolací časem snižovat. Z tohoto důvodu u nich nelze zaručit stálou tepelnou ochranu v čase a tyto izolace budou proto muset být dříve vyměněny.

Některé průmyslové procesy vyžadují přísnou regulaci teploty, například kapaliny ve skladovacích nádržích nesmí zamrznout nebo ztuhnout. Právě to mohou být nežádoucí následky špatně fungujícího izolačního systému, jehož účinnost se v průběhu času snížila.

V extrémních případech může špatná regulace teploty způsobit nadměrné vypařování kapalin ve skladovací nádrži, což může mít za následek vznik nebezpečného tlaku. Právě toto jsou situace, kterým je zapotřebí se vyhnout.

A co budovy?

Jedna věc je navrhnout a postavit objekt s dobrou tepelnou ochranou. Ale udržet tuto ochranu dlouhodobě na stejné úrovni je věc jiná. 

Tepelně-izolační materiály mohou v průběhu času ztrácet své izolační vlastnosti. Materiály mění svůj tvar, nejsou vodotěsné ani parotěsné a jsou vhodným prostředím pro život hmyzu a dalších škůdců. To v průběhu času ovlivňuje jejich správné fungování.

Poškozená tepelná izolace nemůže fungovat optimálně. Poškozená struktura může vést k úniku energie a případně také k hromadění vlhkosti. To jsou hlavní příčiny vzniku nepohodlného a nezdravého vnitřního klimatu, rostoucích účtů za energie a vysokých nákladů na opravy nebo rekonstrukce.

Tepelná izolace FOAMGLAS® si své izolační vlastnosti udržuje dlouhodobě konstantní

Hlavní výhodou tepelné izolace FOAMGLAS® je, že si své izolační parametry (součinitel tepelné vodivosti lambda) zachovává neměnné v čase. To bylo potvrzeno studií FIW (Forschungsinstitut für Wärmeschutz) z roku 2017.

Pěnové sklo FOAMGLAS® je volba pro celou dobu životnosti konstrukce nebo zařízení, nikoli jen na dobu určitou. Tato izolace snižuje kolísání teplot, zabraňuje růstu plísní a vzniku koroze. Zařízení proto nemají zbytečné poruchy a budovy zůstávají dlouhodobě použitelné. Tato tepelná izolace zůstává stejně funkční i po 50 letech!

Optimální a dlouhodobá tepelná ochrana pěnového skla FOAMGLAS® je dána jeho speciální strukturou. Miliony skleněných buněk jsou hermeticky uzavřené (jsou tedy vodotěsné a parotěsné) a velmi dobře si zachovávají svůj tvar. Tím je vyloučeno snížení jeho izolačních vlastností, což je hlavní výhodou jak pro stavebnictví, tak pro průmysl.

Pěnové sklo FOAMGLAS® T3+ má součinitel tepelné vodivosti (lambda) 0,036 (W/m•K). Materiál FOAMGLAS® je tedy pěnovým sklem s nejlepšími izolačními vlastnostmi na trhu. Jeho izolační vlastnosti odpovídají minerální vatě.

Izolace FOAMGLAS® se proto také využívá v celé obálce budovy – od střech po suterénní stěny a základy – a v nejrůznějších aplikacích: pojížděné střechy, střechy bazénů a další náročná prostředí, jako jsou školy, nemocnice, prádelny, profesionální kuchyně. Izolace FOAMGLAS® se také hojně používá v průmyslovém sektoru. Je to například vhodný materiál pro chladové a kryogenní aplikace v petrochemickém, ropném i plynárenském odvětví.

Hladce fungující výrobní procesy

Při použití izolačních systémů FOAMGLAS® s pokročilou a dlouhodobou tepelnou ochranou – a to i v extrémních podmínkách – bude mít Vaše investice krátkou dobu návratnosti a získáte efektivně fungující zařízení. Izolace z pěnového skla FOAMGLAS® pomáhá zajistit například stabilnější provozní podmínky, nižší provozní náklady a vede ke zlepšení řízení procesů pro Vaše průmyslová zařízení a nádrže.

Provozní teploty izolace FOAMGLAS®

  • Od -269 °C do +482° C, izolace FOAMGLAS® je vhodná pro široký rozsah teplot.
  • Izolace FOAMGLAS® má stejný součinitel tepelné vodivosti (lambda) jako minerální vata, ale své vlastnosti si zachovává po celou dobu životnosti zařízení nebo konstrukce.
  • Během rekonstrukčních prací – například za účelem splnění nejnovějších zákonných požadavků na tepelnou ochranu – lze zachovat původní izolační vrstvu FOAMGLAS®. V případě potřeby lze na původní vrstvu jednoduše instalovat další vrstvu izolace FOAMGLAS® pro zlepšení tepelného odporu.

Související referenční projekty