Obchodní centrum Šantovka

Olomouc
Česká republika

Olomoucké nákupní centrum Šantovka má po střešní konstrukci garáží vedenou tramvajovou trať. Aby bylo možné přenést obrovské zatížení od provozu tramvají o hmotnosti přesahující 100 tun, byly použity desky pěnového skla FOAMGLAS®. Tato střecha se zcela nestlačitelnou tepelnou izolací patří mezi nejzatíženější v Evropě.

Architekt
Atelier 8000, Olomouc
Rok realizace
2013
Aplikace
Trafficable deck

 Zadání vést tramvajovou trať přes podzemní části obchodního centra postavilo projektanty před úkol tepelně odizolovat tramvajové těleso na střeše. Fakt, že hmotnost naložené tramvajové soupravy se blíží ke 100 tunám, vyžadoval velmi důsledný návrh nosné konstrukce i střešního pláště pod tratí. V sortimentu desek FOAMGLAS® jsou k dispozici absolutně nejúnosnější tepelné izolace – typ F má pevnost přes 160 tun/m2 (1,6 MPa). Tyto desky jsou prakticky nestlačitelné, ve střeše se tak mohou dotlačit pouze hydroizolační a antivibrační vrstvy.

Kolejová vozidla působí na konstrukce velmi dynamickým zatížením a vibracemi. Proto byly do návrhu skladby začleněny i antivibrační vrstvy z pryžových desek a masivní „plovoucí“ roznášecí železobetonová deska. Tato střecha patří mezi nejúnosnější v Evropě a díky použití kompaktní skladby FOAMGLAS® je i spolehlivě a bezpečně zateplená. V laboratorních podmínkách by totiž váhu prázdné tramvajové soupravy (43 tun) unesla pouhá jedna deska FOAMGLAS® typu F formátu 45 x 60 cm!

Na tuto tepelnou izolaci se můžete skutečně spolehnout!

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty