Parco d’Arte Vivente

Turín
Itálie

Living Art Park v Turíně je architektonickým zázrakem se živou vegetační střechou. Pěnové sklo FOAMGLAS® bylo vybráno pro své ekologické a netoxické vlastnosti a pro vysoké environmentální standardy. Vodotěsná a pevná tepelná izolace FOAMGLAS® umožnila vytvořit střechu, která je schopna přenést obrovskou hmotnost Art Parku.

Architekt
Atelier Pietro Gilardi and Alessandro Fassi
Typ budovy
Museum
Rok realizace
2008
Aplikace
Living green landscaped roof insultation

PAV (Park d'Arte Vivente), vytvořený umělcem Pierem Gilardim a postavený ve spolupráci s architektem Alessandro Fassim v bývalé průmyslové oblasti, je komplex navržený jako „osmiúhelníkové buňky“, harmonicky zasazené do oblasti živé zeleně s chodníky mezi instalacemi a multimediálními moduly, které propojují vztah mezi přírodou a současným uměním. Konstrukce budovy, která byla založena na pokročilých principech bioklimatické architektury, využívá voštinové cihlové zdi, dřevěné bednění z jedle izolované deskami pěnového skla a „parkovou vegetační střechu“. Systémy PAV jsou napájeny čistou energií z fotovoltaických panelů a vytápění je napojeno na systém dálkového vytápění města. Vysoce odrazivé světlovody optimalizují přirozené osvětlení. Živé rostliny integrované do budovy ve formě clon, vegetačních fasád a střech hrají významnou roli při absorpci slunečního záření. Ačkoli byl výběr desek z pěnového skla pro střechu ovlivněn nutností rychlé montáže na sucho, první prioritou bylo použití netoxického produktu šetrného k životnímu prostředí s nejvyššími environmentálními parametry.

Hydroizolační systém na zcela tuhých deskách FOAMGLAS ® umožnil konstrukci nestlačitelné střechy, což bylo nezbytně nutné pro přenesení vysokého zatížení od masivní vrstvy humusu v intenzivním vegetačním souvrství a od dalších břemen. Slepení spár lepidlem PC® 56 vytvořilo dokonale parotěsný střešní systém, který si trvale zachovává své tepelně izolační vlastnosti i pod vegetační střechou.

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty