Parco d’Arte Vivente

Turin
Italien

Parco d’Arte Viviente i Turin är ett arkitektoniskt underverk med grönt tak. FOAMGLAS® cellglas valdes tack vare dess ekologiska och giftfria egenskaper och för att det uppfyller höga standarder. Genom att använda vattentäta FOAMGLAS®-skivor kunde man uppföra ett tak som klarade av att bära upp den enorma tyngd som parken utgör.

Arkitekt
Atelier Pietro Gilardi and Alessandro Fassi
Byggnadstyp
Museum
år
2008
Användning
Living green landscaped roof insultation

Idén till Parco d’Arte Vivente kläcktes av artisten Piero Gilardi. Byggnaden uppfördes i samarbete med arkitekten Alessandro Fassi på en gammal industritomt i Turin. Den består av en åttakantig struktur som är harmoniskt placerad i ett grönområde med stigar mellan installationer och multimediamoduler, vilka fungerar som en länk mellan naturen och den samtida konsten. Byggnadens konstruktion uppfyller kraven för bioarkitektur och består av väggar av bikaketegel, isolerade granplattor med cellglaspaneler och ett grönt tak. Parco d’Arte Vivente kommer att drivas med ren energi från solfångarpaneler och värme från stadens fjärrvärmenät. Ljusledare med hög ljusbrytning kommer att optimera den naturliga belysningen. De växter som integrerades med byggnaden i form av skiljeväggar, väggar och gröna tak spelar en viktig roll för absorbering av solstrålning. Visserligen valdes cellglaspaneler för taket på grund av behov av en snabb och torr installation, men högst prioritet hade användning av en miljövänlig och giftfri produkt som uppfyllde de tuffaste standarder.
Tack vare tätskiktssystemet på FOAMGLAS®-skivorna kunde man konstruera ett tak som klarade av mycket hög kompression från den tunga belastningen från jordlager och golv ovanför. Vattentät försegling av fogar som ångspärr med lim PC® 56 avslutade taksystemet.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt