McDonald’s-restaurang

Fidenza
Italien

McDonald’s-restauranger i Italien byggs med många olika högkvalitativa material och med fokus på låg energiförbrukning. FOAMGLAS®-isolering är den tåligaste taklösningen tack vare dess passiva brandskydd, dess tålighet mot tryck, dess utmärkta värmemotstånd och 100 % ogenomtränglighet för ånga.

Arkitekt
D.A. Designers Associates Studio, Architect Casati Designer
Byggnadstyp
Public Building
år
2012
Användning
Compact roof with vegetation

McDonald’s restauranglokaler i Italien är ett utmärkt exempel på hur byggnader kan uppföras med ett torrt, skiktat lager byggnadssystem (som uppfyller höga kvalitetsstandarder), många olika typer av beklädnadsmaterial och – framför allt – låg energiförbrukning. Byggnaden (en byggnation som genomfördes på endast fyra månader efter att byggplatsen öppnades) uppfördes med hjälp av avancerade byggtekniker där FOAMGLAS® användes för takkonstruktionen. Tack vare att man använde FOAMGLAS®-system kunde takkonstruktionen utföras med korrugerad plåt, utan ångspärr, med cementplatta för regnvattenavrinning och för stora delar av arbetena med hängrännor. Med FOAMGLAS® mekaniska egenskaper kunde man uppföra ett stort och lättinspekterat uppsamlingstråg för regnvatten längs takets sidor. FOAMGLAS® säkerställde också ett utmärkt passivt brandskydd, tack vare dess egenskaper som oantändligt (euroklass A1) och utan rökavgivning. Dessutom är FOAMGLAS® helt motståndskraftigt mot angrepp från kemiska eller organiska ämnen och helt ogenomträngligt för ånga, tack vare dess utmärkta trycktålighet och värmemotstånd vid termiska ändringar under sommaren. Tack vare detta får man ett mycket tåligt tak under lång tid.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt