Čerpací stanice Bruska

Praha
Česká republika

Čerpací stanice Bruska je jedním z klíčových zařízení pro rozvod pitné vody v Praze. Aby se zabránilo neustálé kondenzaci vodní páry v klenuté střeše s plechovou krytinou, byly použity izolační desky FOAMGLAS®.
Výjimečné vlastnosti této tepelné izolace zajištují dokonalou funkčnost střechy a projektantům dávají kreativní volnost.

Architekt
Sweco
Rok realizace
2011
Aplikace
Compact roof with sheet metal

Čerpací stanice v Praze 6 „Bruska“ je důležitým uzlovým bodem pražského systému zásobování pitnou vodou. Tato historická budova postavená v roce 1920 má elegantní obloukovou střechu s falcovanou plechovou krytinou.

Protože tento typ krytiny tvoří na horním líci střechy prakticky dokonalou parotěsnou zábranu, musí být pod ní důsledně zabráněno kondenzaci vodní páry. Parotěsné desky FOAMGLAS® uložené v kompaktní skladbě tvoří bezkonkurenční a natolik dokonalou parotěsnou zábranu, že na nich lze bezpečně navrhnout a provést plechovou krytinu jako jednoplášťový systém.

To platí i pro objekty s extrémně vlhkým vnitřním prostředím a prakticky libovolnou teplotou vnitřního vzduchu. Kompaktní skladba FOAMGLAS® je univerzální systém, který lze provést na střechách všech tvarů a spádů, na konstrukcích ze všech běžných materiálů a nad prostory s libovolnou vlhkostí. Navíc lze tuto skladbu snadno a spolehlivě doplnit o jakýkoli typ střešní krytiny – včetně plechové. Jako alternativní povrch lze zvolit např. Vegetační souvrství, terasu, vozovku a u šikmých střech i skládanou krytinu.

Výjimečné vlastnosti izolačních desek FOAMGLAS® tak zajišťují nejen spolehlivé fungování střechy, ale také umožňují projektantům lépe pracovat s architekturou budovy.

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty