Stacja pomp Bruska

Praga
Republika Czeska

Stacja pomp Bruska jest jednym z kluczowych źródeł wody pitnej w Pradze. W celu uniknięcia stałej kondensacji pary wodnej na dachu łukowym zastosowano płyty izolacyjne FOAMGLAS®. Unikalne właściwości płyt FOAMGLAS® pozwalają na niezawodną pracę na dachu i dają projektantom swobodę w zakresie architektury budynku.

Architekt
Sweco
Rok
2011
Zastosowania
Compact roof with sheet metal

Przepompownia „Bruska” w Pradze 6 stanowi ważny węzeł praskiej sieci wodociągowej. Mieści się ona w zabytkowym, wybudowanym w 1920 roku budynku, który posiada elegancki dach łukowy z zawiniętym pokryciem z blachy stalowej. W związku z tym, że ten typ dachu tworzy właściwie idealną barierę na szczycie dachu, wyeliminowanie zjawiska kondensacji pary wodnej jest absolutną koniecznością. Płyty FOAMGLAS® położone w sposób zwarty tworzą niezrównaną i idealną barierę paroizolacyjną, dzięki czemu okładzina z blach stalowych może być łatwo aranżowana i wykonywana jako system jednoposzyciowy. Odnosi się to również do budynków, we wnętrzu których panuje skrajna wilgotność, praktycznie bez względu na temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Zwarta struktura FOAMGLAS® stanowi uniwersalny system, który może być stosowany na dachach wszelkich kształtów i nachyleń, w budowlach wykonanych ze wszystkich powszechnie używanych materiałów oraz nad przestrzeniami o każdym poziomie wilgotności. Ponadto system ten można łatwo uzupełnić każdym przekryciem dachowym – w tym blachą stalową. Na przykład, alternatywnym sposobem aranżacji powierzchni mogą być warstwy wegetacyjne, taras, komunikacja lub okładzina dachowa. Unikalne właściwości płyt termoizolacyjnych FOAMGLAS® nie tylko zapewniają trwałość eksploatacyjną dachu, lecz również pozwalają projektantom na efektywniejszą pracę z architekturą budynku.

Rozwiązanie FOAMGLAS®

wykorzystane w tym projekcie

Powiązane projekty referencyjne