Pumpstationen Bruska

Prag
Tjeckien

Pumpstationen Bruska är en av de viktigaste dricksvattenanläggningarna i Prag. För att undvika konstant kondensering av vattenånga på bågtaket använde man FOAMGLAS® isoleringsskivor. FOAMGLAS® unika egenskaperna säkerställer tillförlitlig användning av taket och ger arkitekterna större frihet.

Arkitekt
Sweco
år
2011
Användning
Compact roof with sheet metal

Pumpstationen Bruska i Prag 6 är en viktig förgreningspunkt i försörjningssystemet för dricksvatten i Prag. Den historiska byggnaden uppfördes 1920 och har ett elegant bågtak med täckning av falsad plåt. Eftersom denna typ av tak skapar en mer eller mindre perfekt ångspärr på takets ovansida är det mycket viktigt att det inte kan uppstå kondensering av vattenånga i byggnaden. FOAMGLAS®-skivor lagda i en kompakt struktur bildar en oslagbar ångspärr, så att plåttäckningen enkelt kan konstrueras som ett system i ett skikt. Detta gäller även byggnader med extremt fuktig inomhusmiljö med mycket kall inomhusluft. Den kompakta FOAMGLAS®-strukturen är ett universalsystem som kan användas på tak i alla former och lutningar, för konstruktioner med alla vanligt använda material och ovanför områden med obegränsad fuktighetsnivå. Denna sammansättning kan dessutom enkelt och tillförlitligt kompletteras med alla typer av tak – inklusive plåttak. Som alternativa ytor kan nämnas växtlighet, terrass, vägbana och takbeklädnad. De unika egenskaperna för FOAMGLAS® isoleringsskivor säkerställer inte bara tillförlitlig användning av taket, utan underlättar också arkitekternas arbete.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt