Det nya museet vid Akropolis

Aten
Grekland

I det nya museet vid Akropolis kommer man att visa några av de mest kända klassiska grekiska skatterna från alla tider. För att få museet klassat som en grön byggnad användes bland annat FOAMGLAS® för kompakttaket. FOAMGLAS® dimensionsstabilitet, tryckhållfasthet och vattentäthet uppfyller de högt ställda kraven för byggnaden.

Arkitekt
Bernard Tschumi, Michael Photiadis
år
2007
Användning
Compact Roof

Ett mycket omtalat projekt har slutförts – en byggnad som har blivit internationellt känd för de klassiska grekiska skatter den ska visa. Arkitekterna höll fast vid sina inledande idéer om lösningar som skulle kombinera integrering av utgrävningar på platsen, användning av naturlig belysning och galleriernas öppna ytor, balans mellan museets och Akropolis monument liksom att besökare ska återvända för att se Akropolis och museet vid kommande besök. Tillsammans med entreprenören hade man en fast målsättning att ha en hållbar byggprocess med ett slutresultat som skulle bli en ”grön byggnad”. Tre material används frekvent vid byggnationen: glas, armerad betong och stål med beklädnad av marmorgolv. FOAMGLAS® har använts på Parthenonsalens tak (våning 1) i ett system som består av kilformade skivor som på ett säkert sätt leder regnvatten till dolda avlopp. Galvaniserade PC®-taggbrickor fästes på isoleringsmaterialets yta. Stålkonsoler som bär upp den slutliga glastäckningen skruvades fast på taggbrickorna. På det åtkomliga betongdäcket på nivå 2 användes T4-skivor. Den yttersta ytan består av marmorskivor placerade på justerbara socklar. Tack vare dess kombination av tekniska egenskaper (dimensionsstabilitet, högtrycksresistens, deformationståligt, ogenomträngligt för vatten (vattenånga) och lång livslängd) lever FOAMGLAS® upp till de extremt höga kraven för byggnationen. Detta bidrar samtidigt till det nya museets miljöprofil.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt