Nové muzeum v Akropoli

Atény
Řecko

Nové muzeum v Akropoli vystavuje některé z nejslavnějších klasických řeckých pokladů všech dob. Aby se muzeum stalo „zelenou budovou“, byl pro kompaktní střechu použit materiál FOAMGLAS®. Jeho rozměrová stabilita, odolnost vůči tlaku a vodě pomáhají splňovat vysoké požadavky stavby.

Architekt
Bernard Tschumi, Michael Photiadis
Rok realizace
2007
Aplikace
Compact Roof

Projekt, o kterém se hodně mluví, je již dokončen. Tato budova se stala mezinárodně známou díky řeckým klasickým pokladům, které vystavuje. Architekti se drželi svého původního záměru – najít řešení, které by kombinovalo místní vykopávky, využití přirozeného světla a otevřené prostory galerií, najít rovnováhu mezi muzeem a památkami Akropole a vytvořit prostor, do kterého by se návštěvníci Akropole a muzea vraceli. Jejich úsilí a snaha dodavatele neustále se zaměřovat na trvale udržitelnou výstavbu vedly ke stavbě, která by se dala charakterizovat jako “zelená stavba”.

Byly použity tři hlavní materiály: sklo, železobeton a ocel s mramorovou podlahou. Materiál FOAMGLAS® byl použit na střeše haly “Parthenonu” v systému spádových desek TAPERED, které bezpečně odvedou dešťovou vodu do skrytých vpustí. K povrchu izolačního materiálu byly “připevněny” pozinkované kotevní plechy. Ocelové podložky, které nesou pochozí skleněnou vrstvu byly mechanicky připevněny (přišroubovány) do kotevních plechů. Na pochozí střeše na betonové desce druhého podlaží byly použity desky T4. Finální povrch tvoří mramorové desky umístěné na nastavitelných podložkách. Materiál FOAMGLAS® díky své výjimečné kombinaci technických vlastností, jako je rozměrová stabilita, vysoká pevnost v tlaku bez deformace, nepropustnost pro vodu (i vodní páru) a dlouhá životnost, splnil extrémně vysoké požadavky stavby a současně přispěl k “ekologickému charakteru” nového muzea.

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty