Státní parlament

Stuttgart
Německo

Po pěti desetiletích používání vyžadovala budova Státního parlamentu ve Stuttgartu naléhavou modernizaci. Na stávající vrstvu pěnového skla FOAMGLAS® byla použita další vrstva této tepelné izolace. Plochá střecha nyní pomáhá snižovat energetické ztráty díky vynikající tepelné izolaci a je v souladu s udržitelnými cíli budovy.

Architekt
Staab Architekten, Berlin
Dodavatel
ERNST² Architekten AG
Typ budovy
Local authorities
Rok realizace
2016
Aplikace
Compact roof - Pedestrian traffic

Po pěti desetiletích užívání budovy parlamentu spolkové země Baden-Württemberg ve Stuttgartu byla nezbytná její zásadní renovace, což zahrnovalo také modernizaci ploché střechy. Kromě integrace světlíků došlo také ke zlepšení tepelné ochrany. Původní vrstvy pěnového skla FOAMGLAS® mohly ve většině případů zůstat na místě, náhrada byla potřeba pouze lokálně. Za účelem zlepšení tepelné ochrany byla použita další vrstva izolace FOAMGLAS®. Budova byla původně postavená státní správou v letech 1959 až 1961. Jako historická památka se vyznačuje zejména svou čistou, lineární strukturou a velkými okny. Třípatrová budova má plochou střechu. Přízemí je ze všech stran vsazené dovnitř, takže horní dvě patra vypadají, že se vznáší.

Po padesáti letech používání musela být budova mezi lety 2013 a 2016 rekonstruována za účelem snížení spotřeby energie. Současně byly zohledněny také aktuální požadavky na požární ochranu, bezbariérový přístup a akustiku místností. Vnější vzhled – zejména čistá, lineární struktura fasády – musel být zachován. Ve výběrovém řízení se úřad State Property and Building Construction Administration Baden-Württemberg rozhodl pro koncepci, kterou navrhl atelier Staab Architekten Berlin. Tento návrh zamezoval jakýmkoli významným zásahům do konstrukce fasády. Přesto byla nutná opatření k modernizaci podlah, střechy, fasády a inženýrských sítí, aby se snížila primární spotřeba energie přibližně o 40 procent.

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty