Parlementsgebouw

Stuttgart
Duitsland

Toen het parlementsgebouw in Stuttgart vijf decennia in gebruik was, moest het dringend gemoderniseerd worden. Er werd een bijkomende laag isolatiemateriaal gebruikt op de bestaande laag FOAMGLAS® cellulair glas. Het platte dak helpt het energieverlies te beperken met een hoogwaardige warmte-isolatie, in overeenstemming met de duurzame doelstellingen van het gebouw.

Architect
Staab Architekten, Berlin
Aannemer
ERNST² Architekten AG
Bouwtype
Local authorities
Jaar
2016
Toepassing
Compact roof - Pedestrian traffic

Na vijf decennia was een grondige renovatie van het parlement in Stuttgart noodzakelijk. Ook het platte dak werd gemoderniseerd. Er werden dakramen geïntegreerd en de isolatie werd verbeterd. De bestaande lagen FOAMGLAS®-isolatie konden grotendeels opnieuw worden gebruikt – slechts af en toe moesten ze volledig worden vervangen. Er werd een extra laag isolatiemateriaal gebruikt om een energetische opwaardering te bereiken. Het parlement werd tussen 1959 en 1961 gebouwd in opdracht van de overheidsadministratie. Het historische gebouw onderscheidt zich met name door zijn heldere, rechtlijnige structuur met grote vensteroppervlakken. Bovenaan het gebouw met drie verdiepingen prijkt een plat dak. De benedenverdieping springt langs alle kanten in – daardoor zweven de bovenste twee verdiepingen als het ware.

Het gebouw moest na 50 jaar gebruik tussen 2013 en het voorjaar van 2016 worden gesaneerd om het energieverbruik te verminderen. Bovendien moest rekening worden gehouden met de momenteel geldende eisen op het gebied van brandbeveiliging, toegankelijkheid en ruimteakoestiek. Het uiterlijk – met name de heldere, rechtlijnige structuur van het geveloppervlak - moest worden bewaard. Tijdens het selectieproces opteerde de Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg voor een concept van Staab Architekten uit Berlijn. Er werd afgezien van een ingrijpende interventie in de gevelstructuur. Niettemin waren grondige aanpassingen aan de vloer, het dak, de gevel en de gebouwtechniek noodzakelijk om de primaire energiebehoefte met ongeveer 40 procent te verminderen. Zo biedt de binnenbeglazing in het kantoor en de vergaderruimtes extra warmte- en geluidsisolatie.

FOAMGLAS® oplossing

gebruikt in dit project

Soortgelijke referentieprojecten