Haus des Landtags

Stuttgart
Tyskland

Efter att ha används i ett halvt sekel behövde delstatsparlamentet i det tyska förbundslandet Baden-Württemberg i Stuttgart renoveras. Ett extra lager isoleringsmaterial installerades på det befintliga lagret med FOAMGLAS® cellglas. Tack vare den överlägsna värmeisoleringen kan nu byggnadens låglutande tak reducera energiförlusterna, vilket hjälper till att uppnå de hållbarhetsmål man har satt upp för byggnaden.

Arkitekt
Staab Architekten, Berlin
Entreprenör
ERNST² Architekten AG
Byggnadstyp
Local authorities
år
2016
Användning
Compact roof - Pedestrian traffic

Efter 50 års användning krävdes en grundläggande restaurering av delstatsparlamentet i Baden-Württemberg i Stuttgart, vilken också omfattade modernisering av byggnadens låglutande tak. Förutom integrering av takfönster förbättrades också isoleringen. Merparten av det befintliga lagret med FOAMGLAS® cellglas kunde användas också fortsättningsvis, men på vissa specifika ställen behövdes det bytas ut. För att förbättra värmeisoleringen installerades ytterligare ett lager isoleringsmaterial. Byggnaden uppfördes ursprungligen av den statliga byggnadsadministrationen mellan 1959 och 1961. Detta historiska monument kännetecknas framförallt av dess rena och linjära form och dess stora fönster. Byggnaden har tre våningar och låglutande tak. Bottenplanet är inbyggt på alla sidor, vilket gör att det ser ut som att de två övre våningarna svävar. Efter 50 års användning var det dags att renovera byggnaden mellan 2013 och våren 2016 före att reducera energiförbrukningen. Samtidigt tog man hänsyn till dagens krav på brandskydd, rullstolstillgänglighet och rumsakustik. Byggnadens exteriör – särskilt fasadens rena och linjära form – fick inte ändras. Under urvalsprocessen bestämde sig den statliga fastighets- och byggnadsadministrationen i Baden-Württemberg för ett koncept framtaget av Staab Architekten från Berlin. Man undvek större ingrepp i fasadens struktur, men behövde modernisera konstruktionen för golv, tak och fasad. Byggnadens driftanläggning behövde moderniseras för att sänka den primära energiförbrukningen med cirka 40 procent. I kontor och konferenslokaler bidrar den invändiga glasningen till ytterligare värme- och ljudisolering. 

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt