Plochá střecha na betonové desce pochozí a pro cyklisty s ochrannou dlažbou

Pochozí střechy využívané chodci a cyklisty jsou vystaveny nepřetržitému a proměnlivému zatížení. Použití pevné a nenasákavé tepelné izolace FOAMGLAS® s rozměrovou stabilitou chrání střechu před deformacemi a vnikáním vlhkosti.

Systémové benefity

 • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
 • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
 • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
 • Bezpečnost: Kompaktní, celoplošně slepený izolační systém je prevencí rozsáhlých poruch a nákladných oprav způsobených zatečenou vlhkostí v případě lokálního poškození hydroizolace.
 • Funkčnost: Tepelná izolace a parozábrana – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®. Jednoduchá a univerzální možnost vytvoření spádové vrstvy z prefabrikovaných spádových desek.
 

Technické listy výrobku

   Bezpečnostní listy materiálů

     Široká nabídka výrobků

     Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

      

     Izolační systém s integrovanou spádovou vrstvou

     Potřebujete spolehlivě odvodnit plochou střechu nebo podlahu? Nepotřebujete více než naše spádové desky FOAMGLAS® TAPERED na míru, které budou přesně odpovídat Vašim požadavkům. Rychlé řešení, které nevyžaduje použití dalších materiálů, mokrých procesů ani dodatečné přitížení a nezvyšuje náklady na práci. Připravíme pro Vás spádové studie a zajistíme jasný a optimální plán montáže včetně dokonalého odvodnění do vpustí. Zvolte dlouhodobě funkční tepelnou izolaci a současně zajistěte dokonalé odvodnění střech a podlah.

      

     ZKUŠENOSTI NAŠICH PARTNERŮ

     "Nejprve si spojím FOAMGLAS® s pěnovým sklem, pak si vybavím tepelnou izolaci terasy a v neposlední řadě to, že tento materiál je také k dispozici v podobě spádových desek. 

     Mám plnou důvěru v izolaci FOAMGLAS® a její velmi specifické vlastnosti. Tento produkt má velkou výhodu, že si dlouhodobě udržuje své tepelně-izolační vlastnosti. Pro všechny rekonstrukce, kde používáme kompaktní skladbu nepochozí střechy s ochranou kačírkem, vždy doporučujeme používat spádovou tepelnou izolaci tak, aby byla voda dobře odváděna.  

     Na všech mých posledních projektech jsme použili FOAMGLAS® T3+ a dokonce i spádové desky FOAMGLAS® READY TAPERED T3+. Tepelná vodivost tohoto materiálu dosahuje nebo překonává izolační vlastnosti ostatních materiálů, jako například minerální vaty. To je velmi důležité z hlediska vývoje energetických předpisů."

      

     Související referenční projekty

     Právní upozornění

     Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění.