Vidste du at de fleste traditionelle isoleringsmaterialer med tiden mister en del af deres isoleringsevne?

Det gør FOAMGLAS®-celleglas ikke!

Formålet med isolering er at tilbyde mange års pålidelig termisk beskyttelse, også i krævende miljøer. De fleste isoleringsmaterialers effektivitet er imidlertid tidsbegrænset, og dette er en stressfaktor.

Isolering med ringe ydeevne beskadiger installationer, driftsprocesser og bygninger. Dette fører til uforudsete og unødvendige reparationer eller udskiftningsarbejde samt yderligere udgifter.

Termisk ydeevne i industrielle installationer

De fleste traditionelle isoleringsmaterialers struktur, såsom for eksempel stive skumplastplader, er gennemtrængelige for gas og følsomme over for kondens. Dette medfører, at denne type isolering vil blive mindre termisk effektiv med tiden. Ensartet termisk ydeevne i årenes løb kan ikke garanteres. Isoleringsmaterialet vil derfor skulle udskiftes tidligere.

Nogle industriprocesser kræver streng temperaturkontrol, som for eksempel væsker i lagertanke, der ikke må fryse eller stivne. Der er uønskede konsekvenser ved et isoleringssystem, der med tiden ikke længere har den ydeevne, det burde have.

I ekstreme tilfælde kan ringe temperaturkontrol føre til større fordampning i en lagertank, der indeholder en væske, hvilket kan bevirke, at der udvikles et farligt tryk. Det er situationer, man helst vil undgå.

Hvad med i bygninger?

At være i stand til at opnå en god isoleringsevnei bygninger er én sag, men at bevare en god isoleringsevne i hele bygningens levetid er en helt anden.

Med tiden er det muligt, at bygningsisoleringsmaterialer mister deres termiske ydeevne. De bevarer ikke deres facon, er ikke vandtætte og/eller damptætte, og de udgør attraktive opholdssteder for insekter og skadedyr. Med tiden påvirker dette korrekt funktion af disse materialer. Beskadiget isoleringsmateriale har ikke en optimal ydeevne. 

En medtaget struktur kan føre til energitab og muligvis også til ophobning af fugt. Dette er de overordnede årsager til et ubehageligt og usundt indeklima, stigende energiudgifter og høje udskiftnings- eller reparationsomkostninger.

FOAMGLAS®-isolering bevarer sin termiske ydeevne på langt sigt

Den største fordel ved FOAMGLAS®-isolering er, at den bevarer sin lambdaværdi på langt sigt! Dette blev dokumenteret i FIW-undersøgelsen (Forschungsinstitut für Wärmeschutz) i 2017. FOAMGLAS®-celleglas vælges til hele bygningens eller installationens levetid, ikke til en specifik tidsperiode. 

Denne isolering reducerer temperatursvingninger og sikrer nul mugvækst og korrosion, installationer rammes ikke af funktionsfejl, og lokalerne og bygningerne forbliver brugbare. Den termiske isoleringsevne forbliver uændret, selv efter 50 år!

Denne optimale langsigtede termiske ydeevne ved FOAMGLAS®-celleglas skyldes dets særlige bygningsfysiske struktur. De mange millioner glasceller er hermetisk lukkede, vandtætte og damptætte, og de bevarer deres facon yderst godt.  Tab af termisk ydeevne elimineres, hvilket er en stor fordel både inden for byggesektoren og industrien.

FOAMGLAS®-isolering T3+ har en lambdaværdi på 0,036 (W/m•K). FOAMGLAS®-celleglas er derfor den bedste celleglasisolering på markedet. Materialets ydeevne svarer til mineralulds.

FOAMGLAS®-isolering benyttes derfor også til hele klimaskærmen – fra tage til underjordiske vægge og gulve – og til de mest forskelligartede anvendelser: Fra parkeringstage og swimmingpools til krævende miljøer, såsom skoler, hospitaler, vaskerier, professionelle køkkener osv. 

Brugen af FOAMGLAS®-isolering er også udbredt i industrisektoren. Det er for eksempel det foretrukne materiale til kolde og kryogene applikationer i den petrokemiske sektor samt olie- og gassektoren.

Driftsprocesser, der kører glat

FOAMGLAS®-isoleringens avancerede og langsigtede termiske effektivitet – også under ekstreme forhold –, giver en kort tilbagebetalingstid for din investering, og endvidere får du installationer, der fungerer effektivt. For eksempel hjælper FOAMGLAS®-celleglasisolering med at opnå mere stabile driftsforhold, lavere driftsomkostninger og forbedret proceskontrol, hvad angår dine industrielle installationer og tanke.

Temperaturegenskaberne ved FOAMGLAS®-isolering

  • FOAMGLAS®-isolering er egnet til et meget bredt temperaturområde fra -269 °C til +482 °C.
  • FOAMGLAS®-isolering har samme lambdaværdi som mineraluld, men bevarer denne værdi i hele installationens eller konstruktionens levetid.
  • Under renoveringsarbejder, eksempelvis for at opfylde de seneste lovpligtige isoleringskrav, kan det oprindelige FOAMGLAS®-isoleringslag bevares. Hvis der er behov for det, kan der ganske enkelt lægges et ekstra lag FOAMGLAS®-isolering oven på det oprindelige lag for endnu bedre termisk modstandsdygtighed.

Relaterede referenceprojekter