Hvis isoleringen ikke kan holde til presset…

Ved specifikke applikationer inden for industri og boligbyggeri, hvor en vis grad af trykbestandighed er et teknisk krav, kan isoleringsmaterialer, der ikke kan modstå trykket, føre til fejl, kuldebroer og utætheder, der kan være vanskelige at lokalisere.

Trykbestandig isolering er et "must" for industrielle installationer 

Et isoleringsmateriales trykstyrke er afgørende, når det gælder tankfundamenter, industrielle gulve, underjordiske rør og kar, understøttelse af rør osv. Manglende trykstyrke kan forårsage beskadigelse af mekaniske systemer og udstyr, og endvidere forårsage nedbrydning af selve isoleringssystemet , hvilket kan have en betydelig økonomisk indvirkning og sikkerhedsimplikationer.

Hvis en tank eller industriel installation ikke har den fornødne trykstyrke nedenunder, kan det føre til uacceptabel sætning. Dette kan igen føre til kuldebroer og dermed tab af den termiske isoleringsevne. I varme applikationer kan dette fænomen påvirke viskositeten af den væske, der opbevares i tanken og gøre tankens indhold stift.

Ved kolde og kryogene applikationer kan dette have alvorlige konsekvenser for tankfundamentets integritet. Ujævn sætning kan også føre til revner i ståltankens underdel, hvilket kan føre til at produktet går tabt.

De alvorlige konsekvenser ved trykfølsomme isoleringsmaterialer i bygninger

Klimaskærmen udsættes for høje tryk forskellige steder.
Tagene udnyttes i stadig højere grad. Betydelige belastninger på et tag – f.eks. solpaneler, grønne tage, tagterrasser, parkeringstage, vandbeholdere, tekniske installationer – kan føre til deformation og forskydning af isoleringsmaterialerne.

Dette fører til hurtigere forringelse af membranen, og der er risiko for beskadigelse, utætheder, kuldebroer og reduceret termisk ydeevne for bygningen.

Af denne årsag kræves der ud over isoleringslaget et robust øvre lag, såsom en betonplade, som fordeler belastningen og forhindrer deformation, når der installeres tunge strukturer på et tag. Dette er en yderligere udgift. Endvidere er det ikke alle isoleringsmaterialer, der kan modstå den yderligere belastning. Før eller siden vil det være uundgåeligt at udskifte eller reparere isoleringslaget.

Rum under jordoverfladen er også problematiske. Underjordiske vægge og gulve skal kunne modstå en meget høj trykstyrke eller jordbelastning. Derfor er valget af isoleringsmateriale meget vigtigt. Det skal kunne modstå deformation, må ikke kunne absorbere vand, skal være helt uforrådneligt og skal være uigennemtrængeligt for de kemiske stoffer, der er til stede i jorden. Det er meget vanskeligt at udskifte beskadiget underjordisk isoleringsmateriale.

FOAMGLAS® -celleglas

isoleringsmaterialet du kan bygge på

Uanset hvilke krav der eksisterer til dit projekts trykstyrke, tilbyder FOAMGLAS®-celleglas den perfekte isoleringsløsning. FOAMGLAS®-isoleringsprodukter er designet til at modstå belastninger på 50 til 240 ton/m² og deformeres aldrig, heller ikke under meget højt tryk.

FOAMGLAS®-celleglas er derfor det perfekte isoleringsmateriale til industrielle rør og opbevaringstanke. Til trods for det konstante tryk vil isoleringsmaterialet aldrig komprimere eller deformere, selv når temperaturerne er ekstremt lave eller meget høje.

I bygninger benyttes FOAMGLAS®-celleglas til specifikke isoleringsapplikationer, der kan modstå ekstremt høje belastninger i hele deres levetid. Eksempler er parkeringstage til tung trafik, vandtage eller underjordiske strukturer, selv under bygningens fundament. Dette skyldes den unikke cellegeometri ved FOAMGLAS®-celleglas.

Vi ville med glæde udfordre en flok elefanter til at stå på 1m² FOAMGLAS®-celleglas. Strukturen af hermetisk forseglede, lukkede glasceller forvrænges eller deformeres aldrig, men forbliver intakt og bevarer derfor produktets egenskaber.

Med FOAMGLAS®-celleglas i byggeapplikationer er der i de fleste tilfælde ikke behov for at tilføje et yderligere lag for at fordele belastningen.

Relaterede referenceprojekter